Uniemożliwienie korzystania z miejsca parkingowego

Jakiś obcy człowiek zastawił moje prywatne miejsce parkingowe w garażu podziemnym. To miejsce jest przyporządkowane aktem notarialnym do wyłącznego użytkowania przeze mnie jako właściciela. Jest oznaczone numerem porządkowym i widocznie wyodrębnione namalowanymi liniami. Chciałem usunąć pojazd, który uniemożliwiał mi korzystanie z mojej własności, jednak Straż Miejska, do której zwróciłem się o pomoc, odmówiła interwencji i odesłała na Policję. Na komisariacie poinformował mnie, że prawidłowym tokiem postępowania w takim przypadku jest zadzwonienie po pomoc Policji w celu sprawdzenia, czy pojazd nie jest kradziony i próby ustalenia właściciela. Gdy to będzie nieskuteczne, trzeba udać się o pomoc do administratora nieruchomości, aby odholował na własny koszt rzeczony pojazd, jednocześnie zawiadamiając o fakcie Policję. Jak skutecznie i zgodnie z prawem zachować się w takiej sytuacji? Wiem, że jako osoba prywatna nie jestem uprawniony do odholowania tego pojazdu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uniemożliwienie korzystania z miejsca parkingowego

Zajęcie miejsca na parkingu prywatnym

Policja faktycznie nie może interweniować w przypadku zaparkowania na cudzym miejscu parkingowym. Jednak pod warunkiem, że w garażu nie ustanowiono strefy ruchu i nie oznaczono jej odpowiednimi znakami.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny w temacie zatrzymywania i postoju pojazdów poza drogami publicznymi i strefą zamieszkania, policjant (lub strażnik miejski) może nałożyć mandat wówczas, gdy:

  1. zatrzymanie lub postój, w skutek niezachowania należytej ostrożności, powoduje jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa innych osób (art. 98 Kodeksu wykroczeń),
  2. pojazd zatrzymano w takim miejscu, w którym powoduje niszczenie lub uszkodzenie roślinności (art. 144 Kodeksu wykroczeń).

W żadnym innym wypadku funkcjonariusze nie mają władzy, aby interweniować. Niemniej oznakowana strefa ruchu oznacza obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której wjazdy i wyjazdy oznaczono znakami „strefa ruchu”. Wzór znaku oraz jego szczegółowe warunki techniczne znajdują się w nowelach rozporządzeń wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ochrona własności miejsca parkingowego

Organy państwa nie mogą bezpodstawnie uchylić się od obowiązku ochrony porządku publicznego na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych czy garażach, nie dając innych, skutecznych w praktyce możliwości egzekwowania porządku w tych miejscach. Gdy kierujący zaparkował pojazd w miejscu, gdzie nie obowiązują przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, właściciel lub też podmiot działający w jego imieniu, w ramach dozwolonej samopomocy cywilnej, na zasadach określonych w ustawie – Kodeks cywilny, mają prawo przywrócić stan poprzedni poprzez jego usunięcie czy też przemieszczenie, a następnie z tego tytułu wystąpić z cywilnoprawnym roszczeniem do właściciela o zwrot kosztów holowania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Samopomoc cywilna i odholowanie samochodu

Podkreślić bowiem należy, że dopuszczalna samopomoc cywilna może zmierzać jedynie do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (samopomoc zmierza do restytucji utraconego władztwa).

W celu zapewnienia właściwego oznakowania na leżących poza drogami publicznymi strefach ruchu, a w szczególności, aby ustawiane tam znaki drogowe nie były ze sobą wzajemnie sprzeczne, podmiot zarządzając garażem w strefie zobowiązany byłby do dostosowania oznakowania tych dróg do wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dopóki nie jest to strefa ruchu, w ramach samopomocy zarządca może odholować auto.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »