Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniesienie współwłasności nieruchomości po śmierci współwłaściciela

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-12-13

Byłyśmy z siostrą współwłaścicielkami działki i nieruchomości. Dokonałyśmy podziału i posiadam zaświadczenie starosty o wyodrębnieniu samodzielnego lokalu. Mam też geodezyjny podział działki zatwierdzony przez wójta. Zabiegałam o notarialne zniesienie współwłasności, do którego jednak nie doszło, bo siostra zmarła pół roku temu. W swym testamencie przekazała swoją część mężowi (nie miała dzieci). Notariusz szwagra czyni kroki w celu uprawomocnienia testamentu siostry. Jaka jest moja sytuacja prawna wobec zmiany współwłaściciela? Czy powinnam się zgadzać na czynności notarialne, które wszczął szwagier? To on cały czas hamował zniesienie współwłasności, na który obie z siostrą zgadzałyśmy się. Dlaczego notariusz wymaga ode mnie i od mojego brata obecności? Jak mam postąpić?

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Mąż siostry, jako jej spadkobierca, musi uzyskać potwierdzenie swego prawa do spadku. Może to zrobić w drodze sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Jak rozumiem, wybrał notariusza.

Niezależnie od tego, czy w sądzie, czy u notariusza, muszą być wskazani i obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy ustawowi. Według Kodeksu cywilnego (K.c.):

Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

Jak z tego wynika – z powodu braku dzieci – spadkobiercami ustawowymi są małżonek, rodzice siostry, a jeśli rodzice nie żyją, to jej rodzeństwo (Pani i brat). Pani i brat jesteście potencjalnymi spadkobiercami ustawowymi.

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, kiedy wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stawią się jednocześnie przed notariuszem i zgodnie zażądają poświadczenia dziedziczenia (nie może więc istnieć między nimi jakikolwiek spór), a nadto złożą wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. I dlatego notariusz wymaga od Pani i brata obecności.

Obecnie u notariusza nastąpi tylko potwierdzenie tego, że spadek po Pani siostrze nabył jej mąż na podstawie testamentu w całości. Nie wpływa to w żaden sposób na Pani stan posiadania oraz dotychczas dokonane i pozatwierdzane działania. Nadal jest Pani współwłaścicielem w takim zakresie, jak dotychczas. Tyle tylko, że drugim współwłaścicielem zamiast siostry będzie teraz szwagier.

Niestety sam podział geodezyjny oraz potencjalne wyodrębnienie dwóch samodzielnych lokali to za mało. Starosta tylko potwierdził, że to, co powstało, ma cechy samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Dla zaistnienia dwóch nieruchomości (samodzielnych lokali) niezbędne byłoby notarialne ustanowienie tych samodzielnych lokali oraz ewentualne zniesienie współwłasności w taki sposób, jak miała to Pani uzgodnione z siostrą lub ustalenie współwłasności tylko do części wspólnych nieruchomości.

Jeżeli szwagier nie będzie się zgadzał na umowne wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz ewentualne zniesienie współwłasność przez podział działki lub pozostawienie współwłasności do części wspólnych – nie pozostanie Pani nic innego jak wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności poprzez wydzielenie dwóch samodzielnych lokali i podział, tak jak miała to Pani ustalone z siostrą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »