Zniesienie współwłasności nieruchomości po śmierci współwłaściciela

Byłyśmy z siostrą współwłaścicielkami działki i nieruchomości. Dokonałyśmy podziału i posiadam zaświadczenie starosty o wyodrębnieniu samodzielnego lokalu. Mam też geodezyjny podział działki zatwierdzony przez wójta. Zabiegałam o notarialne zniesienie współwłasności, do którego jednak nie doszło, bo siostra zmarła pół roku temu. W swym testamencie przekazała swoją część mężowi (nie miała dzieci). Notariusz szwagra czyni kroki w celu uprawomocnienia testamentu siostry. Jaka jest moja sytuacja prawna wobec zmiany współwłaściciela? Czy powinnam się zgadzać na czynności notarialne, które wszczął szwagier? To on cały czas hamował zniesienie współwłasności, na który obie z siostrą zgadzałyśmy się. Dlaczego notariusz wymaga ode mnie i od mojego brata obecności? Jak mam postąpić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zniesienie współwłasności nieruchomości po śmierci współwłaściciela

Prawa do spadku po śmierci siostry

Mąż siostry, jako jej spadkobierca, musi uzyskać potwierdzenie swego prawa do spadku. Może to zrobić w drodze sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Jak rozumiem, wybrał notariusza.

Niezależnie od tego, czy w sądzie, czy u notariusza, muszą być wskazani i obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy ustawowi. Według Kodeksu cywilnego (K.c.):

Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku”.

Jak z tego wynika – z powodu braku dzieci – spadkobiercami ustawowymi są małżonek, rodzice siostry, a jeśli rodzice nie żyją, to jej rodzeństwo (Pani i brat). Pani i brat jesteście potencjalnymi spadkobiercami ustawowymi.

Zobacz też: Podział geodezyjny zniesienie współwłasności

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, kiedy wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stawią się jednocześnie przed notariuszem i zgodnie zażądają poświadczenia dziedziczenia (nie może więc istnieć między nimi jakikolwiek spór), a nadto złożą wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. I dlatego notariusz wymaga od Pani i brata obecności.

Obecnie u notariusza nastąpi tylko potwierdzenie tego, że spadek po Pani siostrze nabył jej mąż na podstawie testamentu w całości. Nie wpływa to w żaden sposób na Pani stan posiadania oraz dotychczas dokonane i pozatwierdzane działania. Nadal jest Pani współwłaścicielem w takim zakresie, jak dotychczas. Tyle tylko, że drugim współwłaścicielem zamiast siostry będzie teraz szwagier.

Niestety sam podział geodezyjny oraz potencjalne wyodrębnienie dwóch samodzielnych lokali to za mało. Starosta tylko potwierdził, że to, co powstało, ma cechy samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Zniesienie współwłasności i ustanowienie wyodrębnienia lokali

Dla zaistnienia dwóch nieruchomości (samodzielnych lokali) niezbędne byłoby notarialne ustanowienie tych samodzielnych lokali oraz ewentualne zniesienie współwłasności w taki sposób, jak miała to Pani uzgodnione z siostrą lub ustalenie współwłasności tylko do części wspólnych nieruchomości.

Jeżeli szwagier nie będzie się zgadzał na umowne wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz ewentualne zniesienie współwłasność przez podział działki lub pozostawienie współwłasności do części wspólnych – nie pozostanie Pani nic innego jak wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności poprzez wydzielenie dwóch samodzielnych lokali i podział, tak jak miała to Pani ustalone z siostrą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »