Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Duplikat świadectwa szkolnego do emerytury

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-07

Potrzebny jest mi duplikat świadectwa szkolnego do emerytury. Napisałam podanie do szkoły, do której uczęszczałam, ale niestety sekretarka poinformowała mnie, że nie może odnaleźć mojego świadectwa. Co mam zrobić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

W Pani przypadku prawdopodobnie konieczne będzie wszczęcie postępowania o odtworzenie dokumentu.

Podstawą prawną wniosku o odtworzenie dokumentu jest dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki (Dz. U. z 1945 r. Nr 27, poz. 164 ze zm.). Dotyczy on odtwarzania zaginionych lub zniszczonych dyplomów naukowych lub świadectw ukończenia wszelkiego rodzaju szkół i kursów lub poszczególnych klas tego rodzaju zakładów naukowych, praktycznej nauki zawodu, odbycia praktyki zawodowej, a także świadectw lub dyplomów na tytuł mistrza lub czeladnika i wszelkiego rodzaju stanowiska w zawodzie lub pracy zawodowej. Wniosek o odtworzenie dokumentu powinien odpowiadać ogólnym warunkom dotyczącym wniosku o wszczęcie postępowania w trybie nieprocesowym (art. 511 § 1, art. 187 i art. 126 K.p.c.), a ponadto zawierać dokładną treść zaginionego lub zniszczonego dokumentu, jeżeli to możliwe, w dosłownym jego brzmieniu oraz żądanie odtworzenia dokumentu zgodnie z tą treścią i powołanie dowodów na poparcie tego żądania (art. 2 cyt. dekretu). Do wniosku o odtworzenie dokumentu należy dołączyć zaświadczenie właściwej instytucji lub osoby, stwierdzające niemożność uzyskania dokumentu w inny sposób i przyczyny tego (art. 3 cyt. dekretu).

Sąd rozpoznaje sprawę w trybie postępowania nieprocesowego (art. 5 powołanego dekretu i art. X § 1 przep. wprow. K.p.c.). Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy (art. 1 cyt. dekretu).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398), od wniosku pobrana będzie opłata stała w kwocie 40 zł.

Postępowanie takie wszczyna się, jeżeli spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

1) zniszczeniu lub zaginięciu uległ dyplom naukowy, świadectwo ukończenia różnego rodzaju szkół i kursów, jak również poszczególnych klas takich instytucji, świadectwo praktycznej nauki zawodu, odbycia praktyki zawodowej, świadectwo lub dyplom na tytuł mistrza lub czeladnika i wszelkiego rodzaju stanowiska w zawodzie lub pracy zawodowej;

2) zainteresowana osoba nie może uzyskać nowego dokumentu lub jego duplikatu albo zastępczego zaświadczenia w instytucji lub u osoby, która dokument wystawiła, ponieważ:

a) stosowne akta niezbędne do wydania nowego dokumentu lub jego duplikatu zginęły lub uległy zniszczeniu, albo

b) instytucja, która dokument wydała, już nie istnieje lub osoba, która dokument wydała, nie żyje i nie pozostawiła akt, na podstawie których możliwe byłoby wystawienie nowego dokumentu lub duplikatu.

Zgodnie z art. 3 dekretu:

„1. Do wniosku o odtworzenie dokumentu winno być dołączone zaświadczenie instytucji lub osoby, która dokument wystawiła, stwierdzające odmowę wystawienia nowego dokumentu lub duplikatu z powodu zaginięcia lub zniszczenia akt, a w przypadku zwinięcia powyższej instytucji lub śmierci tej osoby – zaświadczenie władzy gminnej miejsca wystawienia dokumentu, stwierdzającego zwinięcie instytucji lub śmierć osoby i niepozostawienie przez nią akt, na podstawie których mógłby być wystawiony nowy dokument lub jego duplikat.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również przy odtwarzaniu dokumentów, wystawionych za granicą, z tą różnicą, iż podpisy na zaświadczeniach, stwierdzających niemożność wystawienia nowego dokumentu lub jego duplikatu albo autentyczność zaświadczenia, winny być stwierdzone przez konsulat lub przedstawicielstwo polskie. Zaświadczenia powyższe mogą być także wystawiane przez konsulaty lub przedstawicielstwa polskie za granicą.

3. Bez złożenia wymienionych w ust. 1 lub 2 zaświadczeń wniosek o odtworzenie jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że wniosek dotyczy dokumentu wystawionego poza obecnymi granicami Polski, a przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, właściwe przedstawicielstwo polskie lub konsulat stwierdzone zostanie, że uzyskanie tych zaświadczeń jest niemożliwe lub bardzo utrudnione albo wymaga bardzo długiego czasu.

4. Do czasu utworzenia konsulatów i przedstawicielstw polskich za granicą wnioski o odtworzenie dokumentów, wystawionych poza granicami kraju, można składać bez załączenia zaświadczeń wymienionych w ust. 2.”

Jeżeli nowy dokument lub duplikat nie może być wydany z powodu zniszczenia lub zaginięcia akt, do wniosku koniecznie należy dołożyć zaświadczenie instytucji lub osoby, która dokument wystawiła, stwierdzające odmowę wystawienia nowego dokumentu lub duplikatu ze wskazanych wyżej względów.

Jeżeli sąd uwzględni wniosek, wyda postanowienie, w którym zawrze istotną treść zaginionego lub zniszczonego dokumentu.

Po uprawomocnieniu się postanowienia będzie Pani mogła zażądać odpisu tego postanowienia, który zastępuje utracony dokument.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odstąpienie od podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą

Czy i jakie są dopuszczalne prawem sytuacje (i jakie mogą być tego konsekwencje) dopuszczające odstąpienie od podpisania umowy z wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą usługi ze strony zamawiającego? Kryterium wyboru była cena. Zamawiający ma wątpliwość co do jakości wykonania usługi przez wyłonionego wykonawcę (firma) zamówienia. Czy jeśli w wyznaczonym terminie zamawiający nie otrzyma dokumentacji, może odstąpić od umowy i wybrać kolejnego oferenta. Czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe terminy?

Brak dokumentów polskich i ustanowienie osoby jako współwłaściciela

Chcę kupić dom w Polsce. Chcę ustanowić mojego syna jako współwłaściciela. Ma on jednak paszport angielski (polski mu wygasł), polski dowód osobisty również stracił ważność. Czy brak dokumentów polskich wpływa na ustanowienie syna jako współwłaściciela?

Wpisanie hipoteki przymusowej przez osobę prywatną

Mam pytanie dotyczące hipoteki przymusowej w KW . Hipoteka ta została wpisana w dziale IV przez wierzyciela  – osobę prywatną – na podstawie wyroku sądu. Chciałabym sprzedać nieruchomość i spłacić kwotę należności, ale wiem na pewno, iż osoba ta nie wykreśli wpisu w KW, ponieważ ma ona należności u komornika, który przy ewentualnym akcie notarialnym zabezpieczyłby całą kwotę na poczet innych zobowiązań mojego wierzyciela. Czy jest jakieś rozwiązanie, aby bez zgody wierzyciela wykreślić wpis z KW i jakie są możliwości rozwiązania tego problemu?

Pełnomocnik osób mieszkających za granicą

Dwoje rodzeństwa mieszka za granicą. Czy możliwe jest, aby przed notariuszem w Polsce jedna ze stron (lub dwie) była reprezentowana przez pełnomocnika, oczywiście ustanowionego notarialnie, np. w konsulacie RP?

Jak uczynić córkę współwłaścicielem mieszkania?

Moja mama ma mieszkanie własnościowe i chce dopisać mnie do księgi wieczystej jako współwłaściciela (10% udziału w lokalu). Jakich formalności musimy dopełnić i z jakimi kosztami się to wiąże? Jeżeli zostanę współwłaścicielką tego mieszkania, czy prawo do niego nabędzie też mój mąż?

Kot przeszkadzający sąsiadom

Mój półdziki kot (przygarnięty przeze mnie, ale mieszkający na ulicy, nie da się go utrzymać w domu) załatwia swoje potrzeby u sąsiadów w ogródku. Proponowałam im zakup piasku i ustawienie kuwety, dałam środek odstraszający koty, ale na nic się nie zgodzili. Straszą mnie policją. Do czego mają prawo? Co mam robić?

Termin ważności bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE)

Bank wystawił przeciwko mojemu mężowi z tytułu niespłaconego kredytu BTE wraz z klauzulą wykonalności, a w 2012 bank otrzymał taką klauzulę również na mnie. Minęło już ponad 5 lat, dane widniejące w BTE są już nieaktualne, tzn. dług główny został przez nas spłacony, została do spłaty cześć odsetek, co do wysokości których mamy poważne zastrzeżenia. Czy BTE ma jakiś „termin ważności\\\'”, czy na jego podstawie można ściągać długi bezterminowo? Dodam, że na chwilę obecną bank podjął na nowo zawieszone wcześniej postępowanie komornicze, a ja chciałabym wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Uniemożliwienie korzystania z miejsca parkingowego

Jakiś obcy człowiek zastawił moje prywatne miejsce parkingowe w garażu podziemnym. To miejsce jest przyporządkowane aktem notarialnym do wyłącznego użytkowania przeze mnie jako właściciela. Jest oznaczone numerem porządkowym i widocznie wyodrębnione namalowanymi liniami. Chciałem usunąć pojazd, który uniemożliwiał mi korzystanie z mojej własności, jednak Straż Miejska, do której zwróciłem się o pomoc, odmówiła interwencji i odesłała na Policję. Na komisariacie poinformował mnie, że prawidłowym tokiem postępowania w takim przypadku jest zadzwonienie po pomoc Policji w celu sprawdzenia, czy pojazd nie jest kradziony i próby ustalenia właściciela. Gdy to będzie nieskuteczne, trzeba udać się o pomoc do administratora nieruchomości, aby odholował na własny koszt rzeczony pojazd, jednocześnie zawiadamiając o fakcie Policję. Jak skutecznie i zgodnie z prawem zachować się w takiej sytuacji? Wiem, że jako osoba prywatna nie jestem uprawniony do odholowania tego pojazdu.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »