Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z podłączeniem wody mimo przyłącza na działce

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-22

Kupiłam działkę budowlaną bez przyłączy. Widziałam jednak, że na środku działki jest podłączenie do wodociągów, które prowadzi do sąsiada. Przyłącze to jest naniesione na mapkę, ale przedsiębiorstwo wodociągowe się do niego nie przyznaje. Dowiedziałam się od sąsiadów, że przed wieloma laty poprzedni właściciel udzielił im zgody i podłączyli się do wody, płacąc ryczałt. Przedsiębiorstwo poinformowało mnie jednak, że ja muszę wodę ciągnąć z innego miejsca, kopać studzienkę na licznik, a to, co przechodzi przez działkę, ma zostać. Nie ukrywam, że jest to w połowie działki i nie mam możliwości budowy domu. Co mogę zrobić? Czy wodociągi są w prawie? Sąsiedzi nie mają żadnych umów ani z poprzednim właścicielem działki, ani z wodociągami. Wygląda na to, że właścicielem tego odcina wodociągu jest sąsiad, który twierdzi, że robił je we własnym zakresie, ale nie ma dokumentów.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Istotne jest ustalenie, kto jest odpowiedzialny za ten odcinek, aby wiedzieć, jakie ma Pani możliwości. Przytoczę linię orzecznictwa sądowego określającą ten stan.

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym (art. 2 pkt 6). Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (art. 15 ust. 2).

Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Przekazane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

W doktrynie i judykaturze przyjmowany jest jednolity pogląd, wywodzony z treści art. 15 ust. 2 i art. 5 ust. 2 u.z.z.w., że przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne stanowią własność odbiorcy usług, który je wybudował na własny koszt, art. 15 ust. 2 u.z.z.w. ustala bowiem, że realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia i finansuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Po przyłączeniu osoba ta, już jako odbiorca usług, na podstawie art. 5 ust. 2 u.z.z.w. odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, chyba że umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej. W wyroku z dnia 13 maja 2004 r., III SK 39/04 (OSNP 2005, nr 6, poz. 89) SN stwierdził, że „trudno wyobrazić sobie (...), aby powinność zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy obciążała inny podmiot niż ich właściciela.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Status przyłączy rozważył także w aspekcie regulacji zawartej w art. 49 K.c., uznając, że przepis ten stanowi jedynie o wyłączeniu możliwości zaliczenia urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz innych podobnych do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. Wejście w skład przedsiębiorstwa oznacza uzyskanie praw majątkowych o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (na podstawie czynności prawnej lub ustawy), a nie tylko fakt fizyczno-funkcjonalnej integracji z siecią przedsiębiorstwa. Wynikający z przepisów status przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Sąd Najwyższy uznał za niejasny, stwierdzając, że są one „kategorią specyficzną, czymś pośrednim pomiędzy urządzeniami wodociągowo-kanalizacyjnymi (ich siecią) oraz wewnętrznymi instalacjami w nieruchomościach odbiorców, przy czym prawodawca zadecydował, że przyłącza powinien na własny koszt wybudować podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci i jego też obarczył odpowiedzialnością za ich niezawodne działanie, tak samo jak to było i jest z wewnętrznymi instalacjami w budynku”. Podstawą korzystania z przyłączy przez przedsiębiorcę jest umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, która – w ramach swobody umów – powinna określać tytuł prawny, na podstawie którego odbiorca stawia wybudowane na swój koszt przyłącza „do dyspozycji” przedsiębiorstwa w celu umożliwienia mu świadczenia przedmiotowych usług. Zbliżone stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyrokach z dnia 2 lipca 2004 r., II CK 420/03 (nie publ.), i z dnia 9 grudnia 2004 r., II CK 225/04 (nie publ.).

Należy również wskazać uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 105/05 (OSNC 2006, nr 10, poz. 159), która potwierdza stanowisko, że art. 49 K.c. nie stanowi samoistnej podstawy prawnej przejścia urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz innych podobnych urządzeń na własność właściciela przedsiębiorstwa przez ich połączenie z siecią należącą do tego przedsiębiorstwa. Sąd Najwyższy stwierdził, że status prawny tzw. przyłączy – czyli urządzeń służących do przyłączania do sieci instalacji wewnętrznych – będących przed przyłączeniem własnością np. producentów energii czy odbiorców finalnych, jest szczególnie skomplikowany. Przyłącze spaja dwie odrębne całości prawne – instalację należącą do sieci, czyli instalację zewnętrzną, oraz instalację wewnętrzną. Granica między obu tymi instalacjami jest zarazem granicą własności urządzeń. Przyłącze jest z kolei elementem łączącym te dwie odrębne całości, silnie związanym fizycznie i funkcjonalnie z instalacją zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Z tej właśnie przyczyny trudno ustalić, czy przyłącze z chwilą jego przyłączenia do sieci staje się częścią składową instalacji zewnętrznej, czy też pozostaje częścią składową instalacji wewnętrznej. Zdaniem Sądu Najwyższego, przyłącza trudno uznać za część składową instalacji wewnętrznej odbiorcy, skoro służy połączeniu tej właśnie instalacji z siecią przedsiębiorstwa, a przy tym zwykle wykracza poza granice nieruchomości odbiorcy. W tej sytuacji należy przyjąć, że przyłącze jest odrębną rzeczą ruchomą, która wchodzi w skład sieci. Uznanie przyłącza za urządzenie podlegające art. 49 K.c. oznacza natomiast, że strony zawierające umowę o przyłączenie do sieci mogą ukształtować tytuł prawny właściciela przedsiębiorstwa do korzystania z tego urządzenia w sposób odpowiadający ich interesom. Sąd Najwyższy zaznaczył, że w ten sposób można zakwalifikować również przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, gdyż definicje zawarte w przepisach art. 2 pkt 5 i 6 u.z.z.w. nie określają własności tych urządzeń.

Przyjmijmy więc, że odcinek nie został przekazany wodociągom i stanowi własność właściciela sąsiedniej działki. Zapewne ów sąsiad jakąś zgodę miał na przeciągnięcie nici wodociągu – choćby ustne użyczenie.

Należy je obecnie wypowiedzieć, składając sąsiadowi oświadczenie, że żąda Pani usunięcia nici w ciągu 3 miesięcy, no powiedzmy 4 – z uwagi na pogodę.

Aby zgoda udzielona przez wcześniejszych właścicieli była skuteczna przeciwko każdorazowemu właścicielowi nieruchomości, na której położony jest wodociąg, roszczenie takie powinno zostać wpisane do księgi wieczystej tej nieruchomości, np. w postaci odpowiedniej służebności. Tak więc de facto Pani jako nowy właściciel nieruchomości nie jest związana zgodą udzieloną sąsiadowi na korzystanie z wodociągu przez poprzedniego właściciela i może kwestionować uprawnienie sąsiada w tym zakresie. Obawiam się, że konieczne będzie wytoczenie powództwa przed sądem cywilnym.

Wspomnę Pani także, że może Pani żądać od sąsiada opłaty za bezumowne korzystanie z części Pani nieruchomości lub z tytułu dzierżawy części gruntu. Za okres od chwili, gdy jest Pani właścicielem tego gruntu, i na przyszłość. Kwoty, jakie wiążą się z takimi opłatami, kształtują się w zależności od kosztów dzierżawy m2 nieruchomości, ale przeważnie rzeczoznawcy lub biegli sądowi wskazują, iż jest to opłata mieszcząca się w granicach od 0,50 zł do 2 zł za m2 miesięcznie. Oczywiście w zakres takiej dzierżawy wchodzi jedynie grunt bezpośrednio zajęty przez wodociąg, jak także jego strefa ochronna, w której właściciel jest ograniczony w dowolnym zagospodarowaniu działki.

Jeśli zaś w ogóle nie może Pani korzystać z działki, z uwagi na wodociąg, może Pani żądać dodatkowego odszkodowania.

Napisała Pani, że nie może zabudować działki, więc przyłączanie do wodociągu nie ma chyba większego sensu, chyba że inaczej chce Pani wykorzystać działkę. Tu niestety wodociągi wyznaczają warunki techniczne.

Być może przyłączenie się do tej nici, która idzie przez Pani działkę, jest po prostu technicznie niemożliwe, z uwagi na ciśnienie, przekrój nici – rury. Powodów może być kilka.

Jeśli wodociągi nie mają przejętego tego odcinka, to nawet nie mają prawa udzielić zgody na przyłączenie się do niego. Stąd zapewne ich odmowa i nakaz przyłącza gdzie indziej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zniesienie współwłasności samochodu bez spłat

Mój brat chciałby znieść współwłasność samochodu z byłą konkubiną. W przyszłym roku musi wymienić dowód rejestracyjny i przy tej okazji wpisać, że auto jest wyłącznie jego własnością. Samochód został kupiony 8 lat temu jako nowy. W tym czasie brat mieszkał z konkubiną, która nie pracowała i wszystkie koszty związane z zakupem i utrzymaniem samochodu ponosił on. Ma na to dowody w postaci faktur. Konkubina została umieszczona w akcie kupna jako współwłaściciel, gdyż nie chciał jej sprawić przykrości. Po rozstaniu, 3 lata temu, brat zatrzymał samochód. Konkubina nie płaciła za przeglądy, nie użytkowała auta, nie partycypowała w innych kosztach związanych z autem. Czy jest szansa na sądowe zniesienie współwłasności bez konieczności spłaty połowy wartości samochodu konkubinie? Albo jakiś inny sposób zniesienia współwłasności?

Zakup części nieruchomości od syndyka a wygaśnięcie obciążeń

Jestem zainteresowany zakupem ułamkowej części nieruchomości sprzedawanej przez syndyka w postępowaniu upadłości konsumenckiej. Ułamkowa część nieruchomości weszła w skład masy upadłościowej. Czy taki udział w nieruchomości jest wolny od wszystkich obciążeń, zabezpieczeń, roszczeń? Czy ta część nieruchomości jest wolna od długów i hipoteka na tej części wygaśnie?

Uniemożliwienie korzystania z miejsca parkingowego

Jakiś obcy człowiek zastawił moje prywatne miejsce parkingowe w garażu podziemnym. To miejsce jest przyporządkowane aktem notarialnym do wyłącznego użytkowania przeze mnie jako właściciela. Jest oznaczone numerem porządkowym i widocznie wyodrębnione namalowanymi liniami. Chciałem usunąć pojazd, który uniemożliwiał mi korzystanie z mojej własności, jednak Straż Miejska, do której zwróciłem się o pomoc, odmówiła interwencji i odesłała na Policję. Na komisariacie poinformował mnie, że prawidłowym tokiem postępowania w takim przypadku jest zadzwonienie po pomoc Policji w celu sprawdzenia, czy pojazd nie jest kradziony i próby ustalenia właściciela. Gdy to będzie nieskuteczne, trzeba udać się o pomoc do administratora nieruchomości, aby odholował na własny koszt rzeczony pojazd, jednocześnie zawiadamiając o fakcie Policję. Jak skutecznie i zgodnie z prawem zachować się w takiej sytuacji? Wiem, że jako osoba prywatna nie jestem uprawniony do odholowania tego pojazdu.

Niezarejestrowany samochód a OC

Przed 2 laty zakupiłam samochód z nadzieją szybkiego zrobienia kursu i zdania egzaminu na prawo jazdy. Niestety musiałam zmienić plany. Obecnie samochód stoi w garażu i nie jest nawet zarejestrowany. Został opłacony podatek (PCC) od zakupu samochodu. Polisa OC poprzedniego właściciela wygasła, a ja nie dokonałam jej przedłużenia. Zatem mam pytanie: czy jest jakakolwiek szansa uniknięcia płacenia kary? Czy ma tu znaczenie fakt, że samochód nie był zarejestrowany?

Zniesienie współwłasności nieruchomości po śmierci współwłaściciela

Byłyśmy z siostrą współwłaścicielkami działki i nieruchomości. Dokonałyśmy podziału i posiadam zaświadczenie starosty o wyodrębnieniu samodzielnego lokalu. Mam też geodezyjny podział działki zatwierdzony przez wójta. Zabiegałam o notarialne zniesienie współwłasności, do którego jednak nie doszło, bo siostra zmarła pół roku temu. W swym testamencie przekazała swoją część mężowi (nie miała dzieci). Notariusz szwagra czyni kroki w celu uprawomocnienia testamentu siostry. Jaka jest moja sytuacja prawna wobec zmiany współwłaściciela? Czy powinnam się zgadzać na czynności notarialne, które wszczął szwagier? To on cały czas hamował zniesienie współwłasności, na który obie z siostrą zgadzałyśmy się. Dlaczego notariusz wymaga ode mnie i od mojego brata obecności? Jak mam postąpić?

Ustalenie procentowego udziału wspólnie zakupionego samochodu

Kupiłem wraz z moją narzeczoną samochód. Na fakturze wystawionej przez komis widniejemy oboje jako kupujący. Na fakturze nie ma wyszczególnionego procentowego udziału wspólnie zakupionego samochodu, więc domniemany jest nasz równy udział. Jednakże zakup powyższego pojazdu sfinansowany był z kredytu gotówkowego, który zaciągnąłem, i który tylko ja spłacam. Chciałbym uregulować tę kwestię, określając mój udział na 99%, natomiast narzeczonej na 1%. W jakiej formie mogę tego dokonać?

Spóźnienie w opłacie OC i żądanie zapłaty przez Fundusz Gwarancyjny

Otrzymałam pismo z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, bo spóźniłam się 20 dni z opłatą OC. Samochód jest moim pierwszym nabytkiem, Fundusz żąda zapłaty 3700 zł za spóźnienie, samochód to fiat 126 kupiony za 500 zł. Jestem rencistką z dochodem 962 zł, samochód jest mi niezbędny do poruszania się: wizyty u lekarza, dojazdy na rehabilitację. W mojej sytuacji nie wiem jak miałabym zapłacić taką kwotę. Proszę o pomoc!

Dług, który przerasta możliwości syna

Syn ma dług, który przerasta jego możliwości, i kilka drobniejszych. Chciałby złożyć do sądu wniosek o upadłość. Jakie musi spełnić warunki, jak napisać wniosek?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »