Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody na utwardzenie drogi

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2020-06-12

Wraz z sąsiadem mamy wspólną drogę dojazdową do naszych działek. Chciałbym utwardzić tę drogę, położyć odpowiednią kostkę – w pełni za własne środku. Sąsiada się jednak na to nie zgadza. Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Brak zgody na utwardzenie drogi

Koszty utrzymania rzeczy wspólnej – także drogi

Zasadą jest, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem i remontami rzeczy wspólnej obciążają wszystkich współwłaścicieli, w częściach odpowiadających ich udziałom. Zasada ta wynika bezpośrednio z art. 207 Kodeksu cywilnego:

„Art. 207.

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Obciążenie częścią kosztów za utwardzenie drogi

Dlatego też zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko Pana sąsiada, który nie godzi się na przeprowadzenie remontu drogi wyłącznie przez Pana i na Pana koszt. Z drugiej strony cytowany przepis daje w takiej sytuacji bardzo mocny argument z Pana strony, ponieważ może Pan podczas negocjacji z sąsiadem zagrozić, że w przypadku dalszej odmowy polubownego załatwienia sprawy wystąpi Pan do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie utwardzenia drogi i obciążenie sąsiada częścią kosztów. Uprawnienie takie wynika z art. 199 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„Art. 199.  

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

Utwardzenie drogi jako ulepszenie stanowi najpewniej czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu przez który należy rozumieć należy rozumieć załatwianie bieżących spraw i związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. Dlatego też, do jego dokonania potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, która może być jednak zastąpiona przez orzeczenie sądu. Sąd oceni w tym przypadku, czy utwardzenie drogi jest racjonalnym rozwiązaniem, które przyniesie korzyści wszystkim współwłaścicielom, jak również, czy jego koszty nie są nadmierne oraz czy dany skutek można byłoby osiągnąć innymi środkami.

Brak zgody na utwardzenie drogi – wniosek do sądu

Niezależnie od powyższego, jeśli pertraktacje z sąsiadem nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, a Pan nadal będzie chciał przeprowadzić utwardzenie samodzielnie, może wystąpić Pan w oparciu o przepis art. 199 Kodeksu cywilnego do sądu o wyrażenie zgody na utwardzenie drogi na Pana koszt. W takiej sytuacji odpadnie konieczność badania interesów pozostałych współwłaścicieli, ponieważ będzie dokonywał Pan nieodpłatnego przysporzenia na ich rzecz, a nie sposób przyjąć, że takie działanie miałoby w jakikolwiek sposób szkodzić współwłaścicielom.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ograniczenia prawne w posiadaniu działki w ROD

Przed zbliżającą się emeryturą chciałbym kupić domek na wsi blisko jeziora. Mam ciekawą ofertę kupna, ale domek jest położony na terenie ROD....

 

Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca - obywatelkę USA

Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca - obywatelkę USA

Pracuję w USA od kilku lat bez pozwolenia na pracę. Obecnie czekam na zieloną kartę, bo ożeniłem się z obywatelką USA. Chcemy kupić mieszkanie...

Współwłasność domu a koszty remontu

Współwłasność domu a koszty remontu

Jestem współwłaścicielem domu w pewnej miejscowości wraz ze swoją mamą. Ja mam 75% własności, a mama 25% własności. Mama mieszka w tym...

Adaptacja stodoły na garaż i warsztat

Adaptacja stodoły na garaż i warsztat

Mój sąsiad dokonał adaptacji swojej stodoły na garaż. Budynek stoi 6 m od mojego domu. Ma długość ponad 25 m i jego okap wystaje nad moją działkę....

Dopisanie dziecka jako najemcy do mieszkania komunalnego

Dopisanie dziecka jako najemcy do mieszkania komunalnego

Zamieszkuję lokal komunalny po moich dziadkach, którzy to mieszkanie otrzymali w 1960 r. Ja zostałam tu zameldowana w 1996 r. Po śmierci dziadków...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »