Brak zgody na utwardzenie drogi

• Data: 2024-06-13 • Autor: Mateusz Rzeszowski

Wraz z sąsiadem mamy wspólną drogę dojazdową do naszych działek. Chciałbym utwardzić tę drogę, położyć odpowiednią kostkę – w pełni za własne środku. Sąsiada się jednak na to nie zgadza. Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody na utwardzenie drogi

Koszty utrzymania rzeczy wspólnej – także drogi

Zasadą jest, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem i remontami rzeczy wspólnej obciążają wszystkich współwłaścicieli, w częściach odpowiadających ich udziałom. Zasada ta wynika bezpośrednio z art. 207 Kodeksu cywilnego:

Art. 207.

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Zobacz też: Remont bez zgody współwłaściciela

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obciążenie częścią kosztów za utwardzenie drogi

Dlatego też zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko Pana sąsiada, który nie godzi się na przeprowadzenie remontu drogi wyłącznie przez Pana i na Pana koszt. Z drugiej strony cytowany przepis daje w takiej sytuacji bardzo mocny argument z Pana strony, ponieważ może Pan podczas negocjacji z sąsiadem zagrozić, że w przypadku dalszej odmowy polubownego załatwienia sprawy wystąpi Pan do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie utwardzenia drogi i obciążenie sąsiada częścią kosztów. Uprawnienie takie wynika z art. 199 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Art. 199.  

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

Utwardzenie drogi jako ulepszenie stanowi najpewniej czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu przez który należy rozumieć należy rozumieć załatwianie bieżących spraw i związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. Dlatego też, do jego dokonania potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, która może być jednak zastąpiona przez orzeczenie sądu. Sąd oceni w tym przypadku, czy utwardzenie drogi jest racjonalnym rozwiązaniem, które przyniesie korzyści wszystkim współwłaścicielom, jak również, czy jego koszty nie są nadmierne oraz czy dany skutek można byłoby osiągnąć innymi środkami.

Przeczytaj też: Brak zgody wspólnoty na remont

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Brak zgody na utwardzenie drogi – wniosek do sądu

Niezależnie od powyższego, jeśli pertraktacje z sąsiadem nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, a Pan nadal będzie chciał przeprowadzić utwardzenie samodzielnie, może wystąpić Pan w oparciu o przepis art. 199 Kodeksu cywilnego do sądu o wyrażenie zgody na utwardzenie drogi na Pana koszt. W takiej sytuacji odpadnie konieczność badania interesów pozostałych współwłaścicieli, ponieważ będzie dokonywał Pan nieodpłatnego przysporzenia na ich rzecz, a nie sposób przyjąć, że takie działanie miałoby w jakikolwiek sposób szkodzić współwłaścicielom.

Przykłady

 

Pan Jan i Pan Adam są współwłaścicielami drogi dojazdowej do swoich działek. Pan Jan chciałby utwardzić drogę, by poprawić komfort dojazdu, szczególnie w deszczowe dni. Zgłosił propozycję do Pana Adama, oferując, że pokryje wszystkie koszty z własnej kieszeni. Pan Adam jednak nie zgodził się, twierdząc, że obecny stan drogi jest wystarczający. Pan Jan próbował przekonać sąsiada, wskazując na art. 207 Kodeksu cywilnego, który mówi o wspólnych kosztach utrzymania rzeczy wspólnej, oraz art. 199, umożliwiający rozstrzygnięcie przez sąd w braku zgody współwłaścicieli. Mimo to, Pan Adam pozostawał nieugięty. W końcu Pan Jan zdecydował się złożyć wniosek do sądu o wyrażenie zgody na utwardzenie drogi na własny koszt, argumentując, że ulepszenie przyniesie korzyści obu stronom.

 

Pani Maria i Pan Tomasz są sąsiadami posiadającymi wspólną drogę dojazdową do swoich domów. Pani Maria zaproponowała, że utwardzi drogę, ponieważ podczas zimy droga staje się bardzo błotnista i trudna do przejechania. Pan Tomasz jednak uznał, że takie prace są zbędne i nie zgodził się na jakiekolwiek zmiany. Pani Maria przypomniała mu o zapisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 207 i 199, podkreślając, że nawet bez jego zgody może złożyć wniosek do sądu o zgodę na utwardzenie drogi, co pomogłoby uniknąć problemów z dojazdem w trudnych warunkach pogodowych. Mimo jej argumentów, Pan Tomasz nie zmienił zdania. W rezultacie, Pani Maria zdecydowała się na drogę sądową.

 

Państwo Kowalscy i Państwo Nowakowie dzielą wspólną drogę do swoich domów. Kowalscy chcieli utwardzić drogę, by uniknąć problemów z błotem i kałużami po deszczach. Nowakowie jednak sprzeciwili się, uważając, że taka inwestycja jest niepotrzebna. Kowalscy zaproponowali pokrycie całości kosztów, ale Nowakowie nadal pozostawali nieugięci. Kowalscy postanowili skorzystać z przepisów prawa i zagrozili, że skierują sprawę do sądu, zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego, jeśli Nowakowie nie zmienią zdania. W obliczu możliwości sądowej interwencji, Nowakowie zgodzili się na utwardzenie drogi, widząc w tym jednak korzyści dla obu stron.

Podsumowanie

 

Utwardzenie wspólnej drogi dojazdowej może napotkać sprzeciw jednego ze współwłaścicieli, mimo gotowości drugiego do poniesienia wszystkich kosztów. W takiej sytuacji warto pamiętać o zapisach Kodeksu cywilnego, które pozwalają na rozstrzygnięcie sporu przez sąd, co może umożliwić realizację planu w sposób korzystny dla obu stron. Skorzystanie z tych przepisów może okazać się skutecznym rozwiązaniem, gdy negocjacje z sąsiadem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej online lub profesjonalnie przygotowanego pisma? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci rozwiązać każdy problem prawny szybko i skutecznie! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Komentarze (1):


Maria

Sąsiadka usunęła wszystkie rograniczniki zasadzone przez sad i nic se ztego nie robi a ja co mam robić ??Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »