Brak zgody współwłaścicieli na sprzedaż nieruchomości

Problem dotyczy braku zgody współwłaścicieli na sprzedaż nieruchomości. Ładna działka podmiejska ma ośmiu współwłaścicieli – udziały po 1/6 i po 1/18. W budynku na działce mieszka dwóch z nich (udziały po 1/6 każdy). Współwłasność jest ujawniona w księdze wieczystej. Kształt działki, jej powierzchnia i usytuowanie uniemożliwiają jej podział w sposób dający możliwość np. budowy domu. Niestety nie ma zgody wszystkich współwłaścicieli na jej sprzedaż, brak jest także zainteresowania odkupieniem udziałów przez jednych współwłaścicieli od pozostałych. Głównymi przeciwnikami sprzedaży nieruchomości są współwłaściciele, którzy na niej mieszkają i praktycznie jako jedyni z niej korzystają. Jestem zdeterminowany, aby pozbyć się swego udziału (1/6). Co mogę zrobić, aby swój współudział zamienić po prostu na pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgody współwłaścicieli na sprzedaż nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

 Oczywiście, nikt nie może Pana zmusić do pozostawania we współwłasności. Wystarczy, aby złożył Pan wniosek do sądu o zniesienie współwłasności, zaproponował spłatę na Pana rzecz i wyznaczenie rzeczoznawcy do celów oszacowania wysokości Pana spłaty.

Artykuły 210-220 Kodeksu cywilnego (K.c.) dotyczą sądowego zniesienia współwłasności, a własność części wydzielonych przechodzi na dotychczasowych współwłaścicieli z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zniesieniu współwłasności.

Co prawda, podział fizyczny rzeczy wspólnej, czyli podział w naturze, jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności, ale nie każdą nieruchomość da się podzielić fizycznie i nie zawsze jest to zasadne.

Sposób zniesienia współwłasności nieruchomości

Sposób zniesienia współwłasności ostatecznie będzie zależał od wyniku postępowania dowodowego w sprawie, jednak wniosek o zniesienie współwłasności musi odpowiadać warunkom ogólnym pisma procesowego, więc powinien wskazywać sposób zniesienia współwłasności oraz ewentualnie inne żądania oraz roszczenia (art. 618 K.p.c.).

Integralność orzeczenia o zniesieniu współwłasności i jego strukturalne związki obrazują – przy uwzględnieniu postanowień art. 688 K.p.c. – postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2003 r. III CZ 153/02 (OSNC 2004/4 poz. 60) i z dnia 6 listopada 2002 r. III CZ 98/02 (OSNC 2004/1 poz. 11). Właściwość sądu rejonowego jest niezależna od wartości przedmiotu współwłasności, sąd okręgowy jednak może również przyjąć taką sprawę do rozpoznania (art. 18 § 1 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.). Właściwość sądu miejsca położenia rzeczy jest właściwością wyłączną (art. 606 K.p.c.). Oznacza to, że sądem właściwym jest sąd ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W następstwie złożenia zgodnego – przyjętego w toku postępowania przez wszystkich uczestników postępowania – ustalenia co do sposobu zniesienia współwłasności możliwe jest zawarcie ugody i umorzenie postępowania (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1963 r. III CO 22/62 OSNCP 1964/2 poz. 23).

Co do oznaczenia sposobu i terminu uiszczenia spłaty lub dopłaty w orzeczeniu o zniesieniu współwłasności uwzględnienia się uzasadniony interes uprawnionych współwłaścicieli (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2001 r. II CKN 658/2000 (OSNC 2001/12 poz. 179).

Przeczytaj też: Kupno działki dwóch właścicieli

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z udziału w nieruchomości

Wniosek podlega opłacie 1000 zł. Można wnioskować o zwolnienie z kosztów postępowania.

Aby uzyskać z tego więcej, albo zmobilizować obecnie zajmujących działkę, proszę wystosować do nich pismo z żądaniem dopuszczenia do posiadania i współużytkowania nieruchomości. I zażądać od momentu wysunięcia żądania odszkodowanie za bezumowne korzystania z Pana udziału. Np. w wysokości 200 zł miesięcznie lub zaproponować im odkup Pana udziałów. Niestety, instytucja współwłasności często jest przyczyną konfliktów i problemów.

Zobacz również: Sprzedaż domu w UK

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »