Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kompostownik sąsiada umiejscowiony przy granicy działki

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2019-11-08

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik o wymiarach ok. 3 x 2m w granicy działki. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Wiem, że są odpowiednie przepisy o usytuowaniu kompostownika. Nadmienię jeszcze, że sąsiadka posiada sklep spożywczy, z którego produkty nienadające się już do spożycia (typu warzywa, owoce) również wrzuca do ww. kompostownika. Niestety polubownie nie da się porozumieć. Chciałam jeszcze zapytać o odległość nasadzeń drzew iglastych np sosna, od granicy działki, ponieważ ta sama osoba, osłaniając swój kompostownik drzewami przy granicy z moją działką, posadziła drzewa iglaste. Moja działka nie jest duża, a na parterze budynku prowadzona jest działalność, zapach z kompostownika utrudnia mi życie. Co mogę zrobić?

Joanna Korzeniewska

»Wybrane opinie klientów

Opinie i porady rzeczowe , na temat w jasny zrozumiały sposób dla ludzi nie kończących prawa .
Marek
Po raz kolejny rzetelne i fachowe wyjaśnienie sprawy. Polecam z całym przekonaniem.
Jerzy, rencista pracujący, 62 lata
Bardzo profesjonalne podejście do klienta, wyczerpująca, zrozumiała i konkretna odpowiedź, polecam serdecznie
Marcin, 39 lat
Polecam bardziej niż szukanie w internecie na własną rękę albo usługi kancelarii iteracyjnej, taniej i szybciej profesjonalna obsługa fachowa
Jakub, 42 lata
Szanowna Pani, bardzo dziękuję za wyczerpującą i konstruktywną odpowiedź. Jestem w stu procentach usatysfakcjonowana. W przypadku pojawienia się jeszcze jakiś pytań co do w/w kwestii pozwolę sobie jeszcze raz zwrócić się z pytaniem. W przyszłości, jeżeli będę musiała skorzystać ponownie z porady z pewnością zwrócę się do Państwa. Pozdrawiam 
Monika, 45 lat

Niestety sąsiedzi potrafią czasem przysporzyć naprawdę wielu kłopotów, zwłaszcza jeśli nie można z nimi dojść do porozumienia. Problem, jaki Pani przedstawiła, jest dość złożony i wymaga sięgnięcia do kilku ustaw. Postaram się odpowiedzieć na Pani pytania po kolei.

Jeśli chodzi o kompostownik, to kwestia ta została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zgodnie z § 36 ust. 3 rozporządzenia odległość m.in. kompostowników o pojemności od 10 do 50 m3 granicy działki sąsiedniej powinna wynosić co najmniej 7,5 m. Ponadto, niezależnie od tej regulacji, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy Prawo budowlane (zwana dalej ustawą) każdy budujący obiekt budowlany ma obowiązek poszanowania uzasadnionego interesu osób trzecich.

Zgodnie z art. 80 ustawy „zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują starosta, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Decyzje np. w sprawie pozwolenia na budowę wydaje głównie starosta, ale nadzór nad prawidłowością procesu budowlanego, także samowolami budowlanymi sprawuje najczęściej powiatowy inspektor nadzoru budowlanego”. Można tam zacząć, pójść, zostawić pismo z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, ze względu na fakt, że kompostownik ten znaduje się w granicy działki, a ponadto poprzez immisje oddziaływuje on na Pani nieruchomość. Jeśli ewentualnie stwierdzą brak swojej właściwości, powinni przekazać sprawę organowi właściwemu, czyli starostwu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli chodzi o posadzenie drzew, to sprawa nie jest łatwa do stwierdzenia wprost. Przepisy nie regulują, w jakich miejscach i odległościach należy sadzać drzewa czy krzewy. Czasem w orzecznictwie uznaje się, że minimalna odległość powinna wysokość przynajmniej połowę wysokości drzewa (np. drzewo ma 4 m wysokości, to odległość winna wynosić 2 m, ale nie jest to żadna wiążąca reguła, a jedynie pewna wskazówka, jaką posługują się niektóre sądy). Czasem z kolei sądy przy drzewach leśnych stosują regulacje dotyczące ogródków działkowych, jednak również nie są to przepisy powszechnie obowiązujące, ale pewna wskazówka. Kodeks cywilny dopuszcza jednak wprost (art. 149 i 150) obcinanie gałęzi oraz korzeni, które przechodzą na teren sąsiedniej nieruchomości.

W takim przypadku można skorzystać z przepisów tak zwanego prawa sąsiedzkiego. Otóż w art. 144 Kodeksu zawarto zapis, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. To podstawowy przepis dotyczący prawa sąsiedzkiego. Prawo sąsiedzkie to zespół przepisów prawa cywilnego regulujących wykonywanie własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Mają one za zadanie zapobieganie konfliktom. Należy korzystać z nieruchomości w taki sposób, aby nie stanowiło to niedopuszczalnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie. Takie oddziaływanie może przybrać różne postaci, m.in. zakłócenie przebywania na swojej nieruchomości bez znoszenia niewygód, chociażby w postaci hałasu. Można wówczas niewątpliwie żądać zaniechania tych naruszeń, ewentualnie jakiegoś zadośćuczynienia, ale trudno określić, w jakiej wysokości.

Oprócz tego można żądać odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej. Jako że prowadzi Pani działalność gospodarczą, szczególnie o charakterze leczniczym, otoczenie ma również znaczenie dla osób, które przychodzą do Pani, a przykre zapachy mogą je zniechęcić. W postępowaniu przed sądem cywilnym mogłaby Pani domagać się przesunięcia kompostownika, usunięcia drzew, a także ewentualnie zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Nie ma przeszkód, by najpierw złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności usytuowania zgodnie z przepisami prawa, a potem wszcząć postępowanie cywilne, które może być niestety czasochłonne, ale trzeba się z tym liczyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup działki we współwłasności - współwłaściciel nie chce sprzedaży ani podziału

Mąż chce zakupić działkę, która graniczy z naszą. Nasza jest wąska – 14 m, a metraż 5000 m x 2. Po zakupie i połączeniu...

Problem z zakupem mieszkania, który jest współwłasnością spadkową

Zależy mi na nabyciu mieszkania, co do którego brak jest uregulowania spadkowego. Jedna osoba posiada 3/4 udziału w spadku – sprawa przeprowadzona...

Jak wydzierżawić część działki będącej własnością w częściach ułamkowych?

Na wyodrębnionej działce gruntu położony jest niezabudowany parking, w którym 30 właścicieli ma współwłasność ułamkową (1/30). Część działki...

Samodzielne wkopanie słupków granicznych i zagrodzenie wjazdu

Właściciel działki sąsiadującej z moim gospodarstwem samodzielnie wkopał słupki graniczne, na których podstawie zagrodził mi dojazd do posesji....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »