Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kompostownik sąsiada umiejscowiony przy granicy działki

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2019-11-08

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik o wymiarach ok. 3 x 2m w granicy działki. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Wiem, że są odpowiednie przepisy o usytuowaniu kompostownika. Nadmienię jeszcze, że sąsiadka posiada sklep spożywczy, z którego produkty nienadające się już do spożycia (typu warzywa, owoce) również wrzuca do ww. kompostownika. Niestety polubownie nie da się porozumieć. Chciałam jeszcze zapytać o odległość nasadzeń drzew iglastych np sosna, od granicy działki, ponieważ ta sama osoba, osłaniając swój kompostownik drzewami przy granicy z moją działką, posadziła drzewa iglaste. Moja działka nie jest duża, a na parterze budynku prowadzona jest działalność, zapach z kompostownika utrudnia mi życie. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Kompostownik sąsiada umiejscowiony przy granicy działki

Niestety sąsiedzi potrafią czasem przysporzyć naprawdę wielu kłopotów, zwłaszcza jeśli nie można z nimi dojść do porozumienia. Problem, jaki Pani przedstawiła, jest dość złożony i wymaga sięgnięcia do kilku ustaw. Postaram się odpowiedzieć na Pani pytania po kolei.

Jeśli chodzi o kompostownik, to kwestia ta została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zgodnie z § 36 ust. 3 rozporządzenia odległość m.in. kompostowników o pojemności od 10 do 50 m3 granicy działki sąsiedniej powinna wynosić co najmniej 7,5 m. Ponadto, niezależnie od tej regulacji, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy Prawo budowlane (zwana dalej ustawą) każdy budujący obiekt budowlany ma obowiązek poszanowania uzasadnionego interesu osób trzecich.

Zgodnie z art. 80 ustawy „zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują starosta, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Decyzje np. w sprawie pozwolenia na budowę wydaje głównie starosta, ale nadzór nad prawidłowością procesu budowlanego, także samowolami budowlanymi sprawuje najczęściej powiatowy inspektor nadzoru budowlanego”. Można tam zacząć, pójść, zostawić pismo z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, ze względu na fakt, że kompostownik ten znaduje się w granicy działki, a ponadto poprzez immisje oddziaływuje on na Pani nieruchomość. Jeśli ewentualnie stwierdzą brak swojej właściwości, powinni przekazać sprawę organowi właściwemu, czyli starostwu.

Jeśli chodzi o posadzenie drzew, to sprawa nie jest łatwa do stwierdzenia wprost. Przepisy nie regulują, w jakich miejscach i odległościach należy sadzać drzewa czy krzewy. Czasem w orzecznictwie uznaje się, że minimalna odległość powinna wysokość przynajmniej połowę wysokości drzewa (np. drzewo ma 4 m wysokości, to odległość winna wynosić 2 m, ale nie jest to żadna wiążąca reguła, a jedynie pewna wskazówka, jaką posługują się niektóre sądy). Czasem z kolei sądy przy drzewach leśnych stosują regulacje dotyczące ogródków działkowych, jednak również nie są to przepisy powszechnie obowiązujące, ale pewna wskazówka. Kodeks cywilny dopuszcza jednak wprost (art. 149 i 150) obcinanie gałęzi oraz korzeni, które przechodzą na teren sąsiedniej nieruchomości.

W takim przypadku można skorzystać z przepisów tak zwanego prawa sąsiedzkiego. Otóż w art. 144 Kodeksu zawarto zapis, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. To podstawowy przepis dotyczący prawa sąsiedzkiego. Prawo sąsiedzkie to zespół przepisów prawa cywilnego regulujących wykonywanie własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Mają one za zadanie zapobieganie konfliktom. Należy korzystać z nieruchomości w taki sposób, aby nie stanowiło to niedopuszczalnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie. Takie oddziaływanie może przybrać różne postaci, m.in. zakłócenie przebywania na swojej nieruchomości bez znoszenia niewygód, chociażby w postaci hałasu. Można wówczas niewątpliwie żądać zaniechania tych naruszeń, ewentualnie jakiegoś zadośćuczynienia, ale trudno określić, w jakiej wysokości.

Oprócz tego można żądać odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej. Jako że prowadzi Pani działalność gospodarczą, szczególnie o charakterze leczniczym, otoczenie ma również znaczenie dla osób, które przychodzą do Pani, a przykre zapachy mogą je zniechęcić. W postępowaniu przed sądem cywilnym mogłaby Pani domagać się przesunięcia kompostownika, usunięcia drzew, a także ewentualnie zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Nie ma przeszkód, by najpierw złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności usytuowania zgodnie z przepisami prawa, a potem wszcząć postępowanie cywilne, które może być niestety czasochłonne, ale trzeba się z tym liczyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Zakup działki we współwłasności - współwłaściciel nie chce sprzedaży ani podziału

Mąż chce zakupić działkę, która graniczy z naszą. Nasza jest wąska – 14 m, a metraż 5000 m x 2. Po zakupie i połączeniu...

 

Problem z zakupem mieszkania, który jest współwłasnością spadkową

Zależy mi na nabyciu mieszkania, co do którego brak jest uregulowania spadkowego. Jedna osoba posiada 3/4 udziału w spadku – sprawa przeprowadzona...

 

Jak wydzierżawić część działki we współwłasności?

Jak wydzierżawić część działki we współwłasności?

Na wyodrębnionej działce gruntu położony jest niezabudowany parking, w którym 30 właścicieli ma współwłasność ułamkową (1/30). Część działki...

Samodzielne wkopanie słupków granicznych i zagrodzenie wjazdu

Samodzielne wkopanie słupków granicznych i zagrodzenie wjazdu

Właściciel działki sąsiadującej z moim gospodarstwem samodzielnie wkopał słupki graniczne, na których podstawie zagrodził mi dojazd do posesji....

Nieustalona granica działek a plany budowlane sąsiada

Nieustalona granica działek a plany budowlane sąsiada

Mój sąsiad buduje dom na działce, której granice nie zostały ustalone od strony działki, której jestem współwłaścicielem. Niedawno wylał fundamenty pod...

Wezwanie do przesunięcia ogrodzenia

Wezwanie do przesunięcia ogrodzenia

Ostatnie pomiary geodezyjne wykazały, że ogrodzenie sąsiadki (płot i siatka) znajduje się w znacznej części na mojej działce. Wielokrotne prośby...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »