Zajęcie samochodu, którego jestem współwłaścicielem

Posiadam dług. Wierzyciel skierował sprawę do komornika, w wyniku czego na poczet długu został zajęty samochód osobowy. Auto posiada dwóch współwłaścicieli, gdzie drugi współwłaściciel nie jest dłużnikiem. Samochód został oszacowany przez komornika na kwotę 10 000 zł. Podczas pierwszej licytacji auto nie zostało sprzedane. Po pierwszej licytacji drugi współwłaściciel, który nie jest dłużnikiem, wystosował pismo do komornika, aby podczas drugiej licytacji cała rzecz została sprzedana. Jeśli egzekucja może być przeprowadzona tylko z części należącej do dłużnika, to rozumiem, że niezależnie, za jaką kwotę będzie sprzedany samochód, to 50% kwoty oszacowania, tj. 5000 zł, zostanie wypłacona drugiemu współwłaścicielowi bez obniżania jej podczas drugiej licytacji? Prosiłbym o poparcie swojej odpowiedzi określonymi paragrafami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie samochodu, którego jestem współwłaścicielem

Egzekucja wspólnego samochodu dwóch współwłaścicieli

Pana pytanie oparte jest w zasadzie na treści art. 846 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten brzmi następująco:

„§ 1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.

§ 2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana”.

Jeśli rozumiem dobrze Pana intencje, to Pyta Pan, ile otrzyma współwłaściciel samochodu niebędący dłużnikiem i czy udział ten będzie liczony od ceny oszacowania.

Ponieważ prosi Pan o przytoczenie paragrafów, to poza art. 846, mogę Panu przywołać poglądy komentatorów, orzeczeń sądów w tym temacie nie ma. Zacznę zatem od cytatów, a następnie odniosę się już konkretnie do Pana pytania.

Dariusz Zawistowski, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego:

„Artykuł 846 § 2 nie precyzuje, w jaki sposób komornik powinien postąpić z kwotą uzyskaną ze sprzedaży ruchomości, w której dłużnik miał udział. Nie ulega jednak wątpliwości, że sumą uzyskaną z egzekucji, przeznaczoną dla zaspokojenia wierzycieli, jest wyłącznie kwota odpowiadająca wysokości udziału dłużnika, a reszta kwoty uzyskanej ze sprzedaży przypada pozostałym współwłaścicielom. Powinna ona zostać rozdysponowana stosownie do wielkości ich udziałów”.

Marcin Uliasz, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego:

„W razie sprzedaży całej rzeczy komornik jest obowiązany zwrócić współwłaścicielowi niebędącemu dłużnikiem sumę odpowiadającą wartości jego udziału. Na zaspokojenie wierzyciela przeznacza się natomiast tylko kwotę stanowiącą równowartość udziału dłużnika. Wydaje się, że podstawą określenia wartości udziałów poszczególnych współwłaścicieli jest suma uzyskana ze sprzedaży rzeczy pomniejszona o koszty tej sprzedaży. Sprzedaż dokonana w trybie komentowanego przepisu pełni bowiem funkcję analogiczną do funkcji sprzedaży dokonywanej na podstawie postanowienia sądu znoszącego współwłasność. Brak jest więc podstaw, aby wszystkie koszty tej sprzedaży obciążały wyłącznie udział przysługujący dłużnikowi, a w konsekwencji uszczuplały zaspokojenie wierzyciela”.

Zobacz też: Współwłaściciel samochodu jakie ma prawa

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zajęcie samochodu, sprzedaż i rozdysponowanie środków

Komornik rozdysponowuje pomiędzy wierzyciela dłużnika i drugiego współwłaściciela kwotę uzyskaną z egzekucji po potrąceniu kosztów tejże egzekucji, a nie kwotę oszacowania samochodu. W tym zakresie należy się w pełni zgodzić z wyżej cytowanym poglądem, a to dlatego, iż komornik może uzyskać w drugiej licytacji jedynie kwotę stanowiącą połowę ceny oszacowania (czyli minimalną kwotę jaka stanowi cenę wywołania) i ani grosza więcej więc, gdyby liczyć wartość udziału drugiego współwłaściciela od ceny oszacowania to mogłoby się okazać, że po odliczeniu kosztów nic nie przypadłoby wierzycielowi dłużnika, a absolutnie przepis art. 846 nie został wprowadzony w takim celu. Chodzi w nim tylko o to, że jeśli współwłaściciel pojazdu nie jest zainteresowany byciem wraz z nabywcą udziału współwłaścicielem auta, może już na etapie egzekucji niejako pozbyć się współwłasności.

Tak więc w Pana przypadku nie można stwierdzić, że cena 5000 zł zostanie przekazana drugiemu współwłaścicielowi, jedynie połowa ceny uzyskanej na licytacji np. jeśli samochód zostanie kupiony za 7000 zł, 1000 zł wyniosą koszty komornicze to do podziału będzie 6000 zł, a więc 3000 dostanie wierzyciel i 3000 drugi współwłaściciel pojazdu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Katarzyna Siwiec

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »