Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić z anonimowymi donosami

Autor: Katarzyna Siwiec

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się kilka donosów anonimowych pisanych komputerowo z fałszywymi i godzącymi w moje imię nieprawdziwymi pomówieniami, kierowanymi na adresy mojego pracodawcy, policji, inspekcji pracy. Co mogę w tej sytuacji zrobić i jak się bronić przed kolejnymi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić z anonimowymi donosami

Uporczywe nękanie przez anonimowe donosy

W przypadku anonimowych donosów nie ma Pan możliwości skierowania prywatnego aktu oskarżenia, niestety, bo nie wiadomo, przeciwko komu ów akt należałoby skierować. W tej sytuacji możliwe jest jedynie skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania.

Zawiadomienie to w mojej ocenie powinno dotyczyć czynu określonego jako stalking. Zgodnie z treścią art. 190a § 1 Kodeksu karnego „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Wyjaśnię, że użyty w przepisie zwrot „poczucie zagrożenia” oznacza stan zagrożenia odczuwany subiektywnie przez pokrzywdzonego, który jednak musi być uznany za uzasadniony z obiektywnego punktu widzenia (wzorzec przeciętnego obywatela) (zob. M. Jachimowicz, Przestępstwo stalkingu w świetle noweli kodeksu karnego, WPP 2011, nr 3, s. 47; P. Furman, Próba analizy konstrukcji ustawowej przestępstwa uporczywego nękania z art. 190a kk. Zagadnienia wybrane, CzPKiNP 2012, nr 3, s. 75). Ustawodawca nie precyzuje, o zagrożenie jakich dóbr chodzi. Należy więc przyjąć, że nie jest konieczne wykazanie zagrożenia konkretnych dóbr takich jak życie czy zdrowie. Wystarczy, że pokrzywdzony na skutek powtarzającego się nękania odczuwa zagrożenie niesprecyzowanym nawet zachowaniem się sprawcy – obawia się, że „coś może się stać”.

Zobacz też: Sposób na sąsiada donosiciela

Stalking jest czynem karalnym

Może to być zatem strach przed utratą pracy przykładowo.

Dodatkowo jeszcze wskażę, że zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III KK 417/1, „by zachowanie mogło być uznane za stalking, nękanie przez sprawcę musi być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby oraz na wzbudzeniu w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. Nadto prawnie irrelewantne jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa, czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty. Dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia, czy sprawca ma zamiar wykonać swoje groźby. Decydujące jest tu subiektywne odczucie zagrożonego, które musi być oceniane w sposób zobiektywizowany”.

Jak poradzić sobie ze stalkerem?

Proszę zatem złożyć do prokuratury oficjalne zawiadomienie na piśmie, wówczas prokurator będzie musiał się sprawą zająć, oczywiście może odmówić wszczęcia postępowania, ale Pan będzie mógł wówczas odwołać się do sądu. W przeciwnym wypadku nie będzie się Pan mógł w żaden sposób bronić, bo nie wie Pan, przeciwko komu kierować jakiekolwiek roszczenia, i w zasadzie sam nie ma możliwości ustalenia kto kieruje te donosy.

Bardzo mi przykro, ale nie ma inne możliwości, trzeba koniecznie ustalić, kto za tym stoi, dopiero wówczas będzie możliwe podjęcie jakichś działań przeciwko tej osobie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl