Jak zdobyć oryginalną fakturę zakupu samochodu?

Firma męża zakupiła samochód od firmy B. Dostaliśmy fakturę, dowód rejestracyjny itp. Po wizycie w wydziale komunikacji okazało się, że potrzebna jest nam oryginalna faktura pierwszej sprzedaży samochodu z firmy A do B. My posiadamy ksero. Firma A, sprzedając auto firmie B, była w likwidacji upadłościowej (taka adnotacja jest na fakturze przy pieczątce). Teraz jest problem z wyciągnięciem tego oryginału, ponieważ jest on w posiadaniu pani syndyk. Czy pani syndyk może udostępnić tę fakturę dla celów rejestracji? Jest ona potrzebna tylko do wglądu. Jak zdobyć tę oryginalną fakturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zdobyć oryginalną fakturę zakupu samochodu?

Dokument własności samochodu – faktura

Zgodnie z art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, także § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów lub jego pojedynczych zespołów rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dowodu własności pojazdu. Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny,
  • umowa o dożywocie,
  • faktura VAT,
  • prawomocne orzeczenia sądu rozstrzygające o prawie własności.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Każdy z tych dokumentów należy przedłożyć właśnie do wglądu w oryginale. Organ rejestrujący zatrzymuje dla siebie poświadczoną kopię a oddaje oryginał.

Wyjątkiem jest sytuacja opisana w § 4 ust. 2a wspomnianego rozporządzenia, w którym przepis mówi, że „jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu”.

Wspominam o tym, bo nie wiem, czy przypadkiem firma będąca w upadłości nie jest właśnie takim przedsiębiorcą, Jeśli jest, można by prosić o zrobienie kopii poświadczonej notarialnie przez syndyka w zamian np. za zwrot kosztów. Jeśli jednak tego rodzaju firmą nie jest,, będzie niezbędne okazania w organie rejestracyjnym oryginału faktury.

Zobacz też: Zwrot samochodu po zakupie na fakturę

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udostępnienie oryginalnej faktury zakupu samochodu

A teraz przejdę do Pani kluczowego pytania, czy pani syndyk może Państwu udostępnić oryginał faktury dla celów rejestracji pojazdu. Generalnie syndyk działa w imieniu upadłego przedsiębiorstwa, w zakresie przechowywania faktur można powiedzieć, że ma te same prawa i obowiązku jak sam upadły przedsiębiorca. Przepisy prawa upadłościowego nie przewidują jednak tak bardzo szczegółowych regulacji jak tak opisana przez Panią. Nie jestem w stanie w związku z tym przytoczyć Pani podstawy prawnej, w oparciu o którą syndyk może Państwu wypożyczyć fakturę VAT w oryginale.

Przeczytaj też: Umowa kupna sprzedaży samochodu na raty

Wypożyczenie oryginalnej faktury

Wydaje mi się, że być może nie będzie chciał tego zrobić, obawiając się, że faktura nie zostanie np. przez Państwa oddana do zasobów, ale oczywiście warto spróbować poprosić. Najlepiej zadzwonić do syndyka, opisać mu problem i poprosić o pomoc poprzez „wypożyczenie” Państwu tej faktury. Jeśli się nie zgodzi to zaproponowałabym może inne wyjście, a mianowicie wystąpienie przez firmę nabywającą od syndyka samochód o wydanie duplikatu faktury sprzedażowej, która zostanie Państwu potem przekazana.

Art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia wystawia ponownie fakturę. Skoro nie macie Państwo drugiego egzemplarza, to oznacza to, że gdzieś zaginął, bo fakturę wystawia się właśnie w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Duplikat ma tę samą moc co pierwotna faktura. więc powinno się udać zarejestrować pojazd w ten sposób.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Katarzyna Siwiec

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »