Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy kara z funduszu gwarancyjnego ulega przedawnieniu?

• Autor: Marek Gola

Ponad 10 lat temu miałem wypadek samochodem, który nie miał ubezpieczenia. Zaraz po wypadku wyjechałem za granicę i nie interesowałem się tym, co się stało. Niedawno wróciłem do Polski i okazało się, że moje konto bankowe zostało zablokowane przez komornika – fundusz gwarancyjny wyliczył karę wraz z odsetkami. Czy kara z funduszu gwarancyjnego ulega przedawnieniu po tak długim okresie? Jeżeli kara nie ulega przedawnieniu, to czy lepiej rozmawiać z komornikiem czy z funduszem gwarancyjnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy kara z funduszu gwarancyjnego ulega przedawnieniu?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Zajęcia konta przez komornika

Z treści Pana pytania wynika, że przed ponad 10 laty miał Pan wypadek pojazdem, który nie miał ubezpieczenia. Po wypadku wyjechał Pan za granicę, nie interesując się konsekwencjami. W chwili obecnej ma Pan zablokowany rachunek bankowy w związku z wnioskiem funduszu gwarancyjnego, który wyliczył karę plus odsetki. Zastanawia się Pan, czy nie doszło do przedawnienia.

W pierwszej kolejności winien Pan udać się do komornika celem ustalenia na jakiej podstawie prawnej – jaki tytuł wykonawczy – komornik zajął Panu rachunek bankowy. Komornik może prowadzić egzekucję jedynie na mocy tytułu wykonawczego – wyroku sądowego, nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym opatrzonym w klauzulę wykonalności.

Przedawnienie kary z funduszu gwarancyjnego

Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile zgodnie z treścią art. 125 K.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Przerwanie biegu przedawnienia

Nadto bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Znając sygnaturę akt sprawy oraz sąd, który wydał tytuł wykonawczy (wyrok, nakaz zapłaty), winien Pan ustalić, kiedy sprawa zawisła przed sądem. Data ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia przedawnienia. Czy w toku postępowania możliwe było skutecznie jego podniesienie, czy też nie.

Rozmowy polubowne z funduszem gwarancyjnym

O ile nie będzie możliwe podniesienie zarzutu przedawnienia, winien Pan podjąć rozmowy z wierzycielem – funduszem gwarancyjnym – zmierzające do polubownego zakończenia postępowania. Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka fundusz jest skłonny umorzyć część odsetek, o ile zadeklaruje się wpłatę jednorazową kary oraz choćby części odsetek. Dotychczas udawało mi się umorzyć około 70-80% odsetek.

Rozmowy z komornikiem nic nie dadzą, bowiem komornik wykonuje czynności na mocy wniosku wierzyciela (jest nim związany). To wierzyciel może wycofać wniosek, względnie złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i zwolnienie z zajęcia rachunku bankowego.

Należy jednak podkreślić, iż każda sprawa jest rozpatrywana inaczej, co powoduje, iż nie ma reguły.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl