Kategoria: Przedawnienie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy kara z funduszu gwarancyjnego ulega przedawnieniu?

Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-19

Ponad 10 lat temu miałem wypadek samochodem, który nie miał ubezpieczenia. Zaraz po wypadku wyjechałem za granicę i nie interesowałem się tym, co się stało. Niedawno wróciłem do Polski i okazało się, że moje konto bankowe zostało zablokowane przez komornika – fundusz gwarancyjny wyliczył karę wraz z odsetkami. Czy kara z funduszu gwarancyjnego ulega przedawnieniu po tak długim okresie? Jeżeli kara nie ulega przedawnieniu, to czy lepiej rozmawiać z komornikiem czy z funduszem gwarancyjnym?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pana pytania wynika, że przed ponad 10 laty miał Pan wypadek pojazdem, który nie miał ubezpieczenia. Po wypadku wyjechał Pan za granicę, nie interesując się konsekwencjami. W chwili obecnej ma Pan zablokowany rachunek bankowy w związku z wnioskiem funduszu gwarancyjnego, który wyliczył karę plus odsetki. Zastanawia się Pan, czy nie doszło do przedawnienia.

W pierwszej kolejności winien Pan udać się do komornika celem ustalenia na jakiej podstawie prawnej – jaki tytuł wykonawczy – komornik zajął Panu rachunek bankowy. Komornik może prowadzić egzekucję jedynie na mocy tytułu wykonawczego – wyroku sądowego, nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym opatrzonym w klauzulę wykonalności.

Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że zgodnie z treścią art. 125 K.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nadto bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Znając sygnaturę akt sprawy oraz sąd, który wydał tytuł wykonawczy (wyrok, nakaz zapłaty) winien Pan ustalić, kiedy sprawa zawisła przed sądem. Data ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia przedawnienia. Czy w toku postępowania możliwe było skutecznie jego podniesienie, czy też nie.

O ile nie będzie możliwe podniesienie zarzutu przedawnienia, winien Pan podjąć rozmowy z wierzycielem – funduszem gwarancyjnym – zmierzające do polubownego zakończenia postępowania. Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka fundusz jest skłonny umorzyć część odsetek, o ile zadeklaruje się wpłatę jednorazową kary oraz choćby części odsetek. Dotychczas udawało mi się umorzyć około 70-80% odsetek.

Rozmowy z komornikiem nic nie dadzą, albowiem komornik wykonuje czynności na mocy wniosku wierzyciela (jest nim związany). To wierzyciel może wycofać wniosek, względnie złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i zwolnienie z zajęcia rachunku bankowego.

Należy jednak podkreślić, iż każda sprawa jest rozpatrywana inaczej, co powoduje, iż nie ma reguły.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »