Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać należność za umowę o dzieło?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2017-07-10 • Aktualizacja: 2021-06-29

Pracowałem na umowę o dzieło do końca kwietnia. Pracodawca wypłacał mi comiesięczne zaliczki na poczet tejże umowy. Pracodawca nie wypłacił mi pieniędzy za ostatni wystawiony przeze mnie rachunek, mimo iż został on przez niego podpisany i podstemplowany. W wyniku braku mojej chęci do współpracy z pracodawcą, pracodawca proponuje mi wypłacenie połowy kwoty, na którą owy rachunek został sporządzony i przezeń podpisany. Rozumiem, że powinienem na początku wysłać pracodawcy wezwanie do zapłaty, ewentualnie później w wyniku braku reakcji ze strony dłużnika dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Nie wiem, czy pracodawca będzie chciał dociekać swoich roszczeń względem dzieła („nienależyte wykonanie”), w drodze rewanżu za takie postawienie sprawy w moim imieniu. Z tym samym pracodawcą, lecz pod inną spółką – siostrą, mam ciągle nierozwiązaną umowę o pracę na 1/8. Pracodawca nie wypłaca mi zaległych świadczeń od marca. Praca w obu umowach była wykonywana zdalnie. Co powinienem teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odzyskać należność za umowę o dzieło?

Stosunek pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (obowiązek naczelny).

Konsekwencją uchylania się przez pracodawcę od spełnienia tego obowiązku i wypłacania pracownikowi wynagrodzenia w niepełnej wysokości, bądź niewypłacania go w ogóle, może być rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 55 § 11 Kodeksu pracy pracownik jest uprawniony do zastosowania tego trybu, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W konsekwencji nabył Pan prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i wnioskowanie o odszkodowanie w związku z niewypłacaniem wynagrodzenia w związku z nawiązanym stosunkiem pracy.

Ponadto może Pan ten fakt zgłosić zarówno w Państwowej Inspekcji Pracy (zgłoszenie może być anonimowe) oraz w ZUS-ie – tu również może Pan w formie listownym anonimowo poinformować ZUS, że należne wynagrodzenia nie są płacone pracownikowi i nie wiadomo, czy płacony jest ZUS za tego pracownika (czy składki zdrowotne).

Stosunek cywilnoprawny – umowa o dzieło

Czy wypłacanie zaliczek na poczet wynagrodzenia było dokumentowane jakimiś rachunkami? Czy taki sposób wynagradzania Pana był przewidziany w Pana umowie o dzieło? Czy otrzymał Pan jakiekolwiek pismo od Pana „pracodawcy” w kwestii zarzutów dotyczących wytworzonego działa? „Pracodawca” najpierw musi udowodnić, iż otrzymane dzieło nie spełnia warunków które są postawione w umowie o dzieło.

W tej kwestii najpierw powinien Pan zawezwać dłużnika do zapłaty – tu rekomenduję skorzystanie z usługi profesjonalnego prawnika – radcy prawnego czy adwokata w kwestii przygotowania Wezwania do zapłaty.

W sprawie zapłaty połowy wynagrodzenia jest jeszcze jedna możliwość – jeśli Pan już wie że Pana „pracodawca” nie zapłaci więcej aniżeli połowa kwoty widniejącej na rachunku – żeby zabezpieczyć Pana interesu z perspektywy podatków, może warto wystawić rachunek korektę in minus i zmniejszyć kwotę wynagrodzenia. Jest to jednak tylko propozycja, która ma Pana uchronić w kwestii podatku dochodowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »