Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postanowienie o przysądzeniu własności

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-03-16

Dłużnik ma wobec mnie dług w wysokości 100 tys. zł. Czekam na termin licytacji i muszę kupić jego dom, który zamierzam sprzedać, aby odzyskać pieniądze. Do dnia eksmisji dłużnik będzie mieszkał w moim już domu. Co z opłatami za prąd i inne media? Jak mam zabezpieczyć swoje interesy (dom może w tym czasie „przypadkiem” spłonąć)? Czy mogę ubezpieczyć dom z mieszkającym tam jeszcze byłym właścicielem?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Po uprawomocnieniu się przybicia (przybicie następuje na rzecz zwycięzcy licytacji) i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę. Od tej chwili zwycięzca licytacji staje się właścicielem nieruchomości, a dłużnik osobą, która zajmuje lokal bez tytułu prawnego. Dopiero od tej chwili jako właściciel może Pani ubezpieczyć nieruchomość od poszczególnych ryzyk, żądać od poprzedniego właściciela odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od poprzedniego właściciela odszkodowania uzupełniającego; nadto od tej chwili poprzedni właściciel jest odpowiedzialny za pogorszenie lub utratę rzeczy.

Dla jasności – postanowienie jest prawomocne, jeśli nie przysługują już od niego środki odwoławcze.

Co ważne, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności – co do zasady – wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości, w tym hipoteka. W miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale sumy uzyskanej z egzekucji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nadto, jeśli chodzi o sytuację dotychczasowych mieszkańców, którzy nie wyprowadzili się dobrowolnie, mimo uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, to należy pamiętać, iż prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji wydania nieruchomości poprzez wprowadzenie nabywcy w jej posiadanie i opróżnienie pomieszczeń (art. 999 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Z przytoczonego art. 999 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wynika zatem, iż jeśli dłużnik dobrowolnie nie wyprowadzi się, nabywca będzie musiał skierować wniosek egzekucyjny do komornika w celu wprowadzenia go w posiadanie lokalu i opróżnienia pomieszczeń z osób i rzeczy, już bez wszczynania odrębnej sprawy sądowej o eksmisję.

Dla wszczęcia postępowanie egzekucyjnego wystarczy skierowanie wniosku do komornika i załączenie prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności.

Zatem byłych lokatorów usunie Pani przy pomocy komornika.

Jednak musi się Pani liczyć z opłatą egzekucyjną, którą będzie Pani musiała uiścić na rzecz komornika w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od każdej izby. Za izbę uznaje się pokoje oraz kuchnię (art. 51 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Dłużnikom nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »