Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak oddłużyć hipotekę z tytułu zaległych alimentów?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-03-19

Syn mojej zmarłej siostry zalega z płaceniem alimentów na rzecz wierzyciela – swojej małoletniej córki reprezentowanej przez jej matkę. Jest sprawa u komornika na kwotę przeszło 6 tys. zł. Komornicy weszli na hipotekę nieruchomości należącej do dłużnika alimentacyjnego. Zobowiązanie alimentacyjne było regulowane w imieniu syna przez jego zmarłą matkę (moją siostrę). Matka dziecka (była synowa) otrzymała swego czasu 2 tys. zł za pokwitowaniem na poczet przyszłych alimentów od mojej siostry, ale mimo to wniosła do sądu sprawę o zaległe alimenty, które wzrosły do kwoty ok. 6 tys. zł, obciążając hipotekę. Jak oddłużyć hipotekę?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Zgodnie z art. 65. ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (dalej k.w.i.h.) – w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

Podstawą wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej jest tytuł wykonawczy stwierdzający istnienie wierzytelności, czyli tzw. tytuł egzekucyjny, np. nakaz zapłaty, akt notarialny, ugoda sądowa, który został zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Jeśli wierzyciel spełni ten warunek, może mieć pewność, że sąd nie oddali wniosku ze względu na brak podstaw ustanowienia hipoteki.

Natomiast stosownie do art. 109 k.w.i.h:

„1. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).

2. Jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, hipoteka przymusowa może być ustanowiona w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych.”

Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zobowiązanie alimentacyjne było częściowo regulowane przez zmarłą matkę siostrzeńca, czyli Pani siostrę. A nawet była synowa (matka dziecka) otrzymała swego czasu 2 tys. zł za pokwitowaniem na poczet przyszłych alimentów od Pani siostry, mimo to wniosła sprawę o alimenty oraz uzyskała wpis hipoteki przymusowej.

Pytanie: w jaki sposób dłużnik alimentacyjny może oddłużyć hipotekę?

Jeżeli w sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne, to Pani siostrzeniec, moim zdaniem, powinien wnieść powództwo przeciwegzekucyjne o częściowe pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Powództwo przeciwegzekucyjne stanowi prawne (merytoryczne) środki obrony dłużnika przed nieprawidłową (w tym bezprawną) egzekucją. Innymi słowy stanowi ono element gwarancji należytego przebiegu egzekucji.

Instytucję powództwa opozycyjnego reguluje przepis art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Zgodnie z nim dłużnik może, w drodze powództwa opozycyjnego, żądać pozbawienia tytułu wykonawczego (przykładowo – wyroku sądowego) wykonalności w całości lub części, po pierwsze – jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu (np. ugoda zawarta przed sądem czy bankowy tytuł egzekucyjny) i po drugie – gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

Przykładowo, rozłożenie przez wierzyciela na raty przysługującej mu od dłużnika należności może być podstawą powództwa opozycyjnego, jeżeli rozłożenie na raty miało miejsce przed wytoczeniem powództwa, a wierzyciel wszczął egzekucję do całej należnej sumy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2000 r., sygn. V CKN 110/2000).

Podstawą powództwa opozycyjnego może być również okoliczność, iż po powstaniu tytułu egzekucyjnego (w tym również orzeczenia sądu) nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane (przykładowo – nastąpiło skuteczne potrącenie wierzytelności wzajemnej przez dłużnika albo zapłata); gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie (przykładowo – zapłata zasądzonej kwoty przez dłużnika nastąpiła po wydaniu wyroku).

Powództwo opozycyjne dłużnik może wytoczyć zarówno po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jak i przed, po to by już wtedy zapobiec jego wszczęciu i prowadzeniu.

Powództwo opozycyjne wytacza się przed sądem rzeczowo właściwym, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo przeciwegzekucyjne) wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej (co oznacza za zazwyczaj wedle miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego).

Powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się przeciwko wierzycielowi.

Przepis art. 843 § 3 K.p.c. przewiduje tzw. prekluzję procesową w odniesieniu do faktów i zarzutów przytaczanych jako podstawa powództwa przeciwegzekucyjnego. Zgodnie z tym przepisem wszystkie zarzuty powinny być zgłoszone już w pozwie, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu, chyba że powód wykaże, iż z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł ich zgłosić w pozwie.

Takie powództwo powinno zmniejszyć zaległość alimentacyjną o wpłaconą kwotę, oczywiście jeżeli zostanie wykazane, że taką kwotę matka dziecka rzeczywiście otrzymała i była ona przeznaczona na alimenty, a nie na inne cele.

Alimenty jednak cały czas rosną, a powództwo nie spowoduje wstrzymania egzekucji.

Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (co wynika wprost z art. 804 K.p.c.). Skoro wierzyciel złożył wniosek o prowadzenie egzekucji, to komornik jako organ egzekucyjny był obowiązany, na podstawie tego wniosku, wszcząć egzekucję i prowadzić ją przeciwko Pani siostrzeńcowi.

Należy wskazać także, że Kodeks postępowania cywilnego wskazuje sytuacje, w których komornik umarza postępowanie egzekucyjne z urzędu.

Zgodnie z art. 824 § 1 K.p.c. postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

  • jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych,
  • jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
  • jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Sytuacje, w których komornik umarza postępowanie na wniosek strony, określone są z kolei w art. 825 K.p.c. Przepis ten wskazuje, że organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

  • jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
  • jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności,
  • jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego,
  • jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu,
  • jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 1153 zn. 1, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Jak wynika z powyższych przepisów nie ma możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika. To postępowanie może być umorzone na wniosek wierzyciela.

Dopóki matka dziecka nie złoży wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, to egzekucja będzie nadal prowadzona.

Jak już wskazałem, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w części dotyczącej zapłaconych dobrowolnie świadczeń zapobiega sytuacji, w której wierzyciel egzekwuje już zapłacone mu świadczenia.

Ewentualne powództwo przeciwegzekucyje składa się w sądzie, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, a ta to np. kwota zapłaconych już alimentów, które wierzyciel mimo ich zapłacenia chce egzekwować.

Pozwanym w tej sprawie jest wierzyciel, a więc w przypadku określonym w Pani pytaniu, dziecko reprezentowane przez matkę.

Tak więc jeżeli dłużnik chce się uchylić od egzekucji alimentów, które były już zapłacone, może złożyć w sądzie pozew przeciwegzekucyjny. Nie spowoduje to jednak na tym etapie uchylenia wpisu o hipotece. Obecnie moim zdaniem wszelkie sposoby wykreślenia hipoteki z nieruchomości siostrzeńca podjęte z jego inicjatywy, a bez zgody wierzyciela, będą skazane na porażkę.

Po wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i odmowie dokonania przez wierzyciela czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki, dłużnik może domagać się wykreślenia wpisu w drodze powództwa o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Tak uznał Sąd Najwyższy w ciągle aktualnym wyroku z dnia 16 listopada 1998 r., sygn. akt I CKN 885/97.

Bez wątpienia z chwilą zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności hipoteka wygasła, mimo iż nadal figuruje jej wpis w księdze wieczystej. W takiej sytuacji wierzyciel powinien dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wynika to z przepisów art. 94 i 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.). Chodzi tutaj w gruncie rzeczy o wystawienie przez wierzyciela hipotecznego zgody na wykreślenie hipoteki lub przynajmniej wydanie pokwitowania przyjęcia reszty ceny, przy czym w obu przypadkach dokument musi być sporządzony w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Jednak w przypadku należności alimentacyjnych sprawa ma się odmiennie.

Zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece – wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu. Przepis art. 99 zn. 1 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Jak z powyższego wynika, aby doszło do wygaśnięcia hipoteki na podstawie art. 94, konieczne jest wystąpienie dwóch przesłanek, tj. wygaśnięcia wierzytelności hipotecznej (wraz z ewentualnymi roszczeniami o świadczenia uboczne) oraz braku możliwości powstania kolejnych wierzytelności hipotecznych. Zestawienie art. 94 z art. 94 zn. 1 wskazuje z kolei, że zakresem art. 94 objęte są tylko te przypadki, gdy zabezpieczeniem były objęte wierzytelności, które wynikają z jednego, określonego stosunku prawnego.

Artykuł 94 znajduje przy tym zastosowanie zarówno do hipoteki umownej, jak i hipoteki przymusowej. W przypadku tej ostatniej, z uwagi na jej konstrukcję, wygaśnięcie wierzytelności jest wystarczającą przesłanką wygaśnięcia hipoteki, chyba że dopuści się możliwość zabezpieczenia przez hipotekę przymusową zapłaty np. alimentów zasądzonych na przyszłość. W takim wypadku hipoteka wygasałaby dopiero w razie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (por. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz Jelonek-Jarco Barbara, Kućka Michał, Pisuliński Jerzy, Przyborowski Łukasz, Swaczyna Bartłomiej, Zawadzka Julita).

Wobec powyższego, hipoteka na nieruchomości może istnieć, jednak jeżeli Pani siostrzeniec będzie płacił należycie alimenty, nie będzie ona mogła zostać „wykorzystana” przez matkę dziecka.

Obecnie pozostaje więc Pani siostrzeńcowi wysłać wezwanie do wykreślenia hipoteki do komornika jak i bezpośrednio do wierzyciela, na której wniosek hipoteka została ustanowiona.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zajęcie majątku dłużnika

Czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością już rozwiedzionych małżonków i ustanowić dłużnika dozorcą tegoż samochodu? Do czego to prowadzi, gdy nie ma zgody między współwłaścicielami, nie ma podziału majątku dorobkowego? Jaki jest możliwy ruch komornika w takiej sytuacji?

Jak odzyskać od zleceniodawcy zaległe wynagrodzenie?

W zeszłym roku pracowałam jako kierownik działu farmacji, co miesiąc wystawiałam faktury VAT na przelew z terminem płatności 1 miesiąc. Niestety nie zostały one zapłacone. Pracę zakończyłam, a zwierzchnik obiecał, że wszystkie długi zostaną uregulowane (faktury z 5 miesięcy). Wykonywałam telefony średnio co miesiąc i ciągle były obietnice. Cztery miesiące temu wystosowałam pismo do firmy, na które dostałam odpowiedź, że zaległości będą wypłacane systematycznie co miesiąc, począwszy od następnego miesiąca. Termin ten dawno minął i pieniędzy niestety nie ma. Chciałabym się więc dowiedzieć, jakie są kolejne kroki postępowania: czy pisze się kolejne pismo z powołaniem się na krajowy rejestr dłużników czy pozostaje droga sądowa? Proszę o pomoc w tej sprawie, gdyż moja cierpliwość się już skończyła i chciałabym tę sprawę zakończyć.

 

Wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji

Jestem jednym z właścicieli nieruchomości, gdzie sąd, decydując o dziale spadku, nakazał sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty zgodnie z udziałami. Niestety jeden ze współwłaścicieli niedawno zmarł. Wystąpiłem do sądu o wydanie klauzuli wykonalności postanowieniu o podziale spadku poprzez sprzedaż nieruchomości. Klauzula została wydana w tym miesiącu i otrzymałem tytuł wykonawczy. Złożyłem wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości poprzez jej sprzedaż zgodnie z postanowieniem sądu, załączyłem tytuł wykonawczy, wskazałem pozostałych jako uczestników, a w jednym przypadku podałem spadkobiercę zmarłego uczestnika i zaznaczyłem, że jest to spadkobierca. Otrzymałem wezwanie do usunięcia braków formalnych, a konkretnie na mocy art. 797 oraz 130 § 1 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. zostałem wezwany do uzupełnienia wniosku przez nadesłanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy. Czy wniosek zostanie cofnięty? Mogę jakoś się odwołać? Czy muszę składać wniosek do sądu o nadanie klauzuli przeciwko spadkobiercy? Mam możliwość od spadkobiercy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia – czy to wystarczy?

Postanowienie o przysądzeniu własności

Dłużnik ma wobec mnie dług w wysokości 100 tys. zł. Czekam na termin licytacji i muszę kupić jego dom, który zamierzam sprzedać, aby odzyskać pieniądze. Do dnia eksmisji dłużnik będzie mieszkał w moim już domu. Co z opłatami za prąd i inne media? Jak mam zabezpieczyć swoje interesy (dom może w tym czasie „przypadkiem” spłonąć)? Czy mogę ubezpieczyć dom z mieszkającym tam jeszcze byłym właścicielem?

Nagrałem dłużnika, jak uznaje dług, i co dalej?

Podczas rozmowy telefonicznej nagrałem dłużnika, jak uznaje dług i zobowiązuje się oddać pieniądze. Czy taka forma zabezpieczenia jest dopuszczalna przez prawo? I co dalej powinienem zrobić?

Wizyta komornika w domu teściowej

Mieszkam w mieszkaniu teściowej, która jest właścicielem działki, domu i wszystkiego tego, co znajduje się w domu. Niestety czeka mnie zajęcie komornicze. Jak udowodnić, że wszystkie przedmioty nie są moje? Teściowa odgraża się, że w ogóle nie wpuści komornika na posesję.

Długi dorosłego syna

Mój dorosły syn pożycza różne kwoty pieniędzy lub oferuje załatwienie czegoś, lecz nie dotrzymuje słowa, czyli wystawia ludzi do wiatru. Oczywiście długów nie oddaje i te osoby zaczynają pukać do moich drzwi. Syn nie jest wprawdzie u mnie zameldowany, ale tu mieszka. Obawiam się, że jeśli jakaś sprawa trafi na policję lub do sądu, to ja będę odpowiadała za jego długi. Słyszałam, że jeśli wkroczy komornik, to może zająć moje mienie, w tym mieszkanie, którego jestem właścicielką, i samochód. Proszę o jasną odpowiedź, czy to możliwe? Czy rzeczywiście odpowiadam za długi dorosłego syna? Mówiono mi, że nawet jeśli nie jest zameldowany, a ktoś udowodni że 2 miesiące przebywał pod tym adresem, to komornik zabiera wszystko, co jest dostępne w domu.

 

Splajtowanie inwestycji i dalsze problemy

Pięć lat temu założyłem restaurację, niestety po 1,5 roku splajtowała i musiałem ją zamknąć. Pozostały długi, kredyt inwestycyjny, inni wierzyciele wszystko związane z prowadzeniem działalności. Wszystko zostało zajęte, także cały mój majątek. Komornik sprzedał to na aukcjach. Do dzisiaj jednak otrzymuję pisma od komorników, banków itp. Nie wiem, co mam robić. Sąd odrzucił wniosek o upadłość. Jak postępować przy tych problemach?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »