Czy mąż ma prawo do mieszkania żony nabytego przed ślubem?

• Autor: Katarzyna Bereda

Córka w czerwcu wychodzi za mąż, jest jedyną właścicielką mieszkania, które kupiła na raty. Czy po ślubie zięć nabywa prawo do dysponowania tym mieszkaniem, czy w przypadku rozwodu należy mu się połowa mieszkania? Od chwili zakupu mieszkania ja z żoną je zamieszkuję, płacę raty oraz wszystkie inne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mąż ma prawo do mieszkania żony nabytego przed ślubem?

Mieszkanie nabyte przed ślubem

Jeżeli córka nabyła nieruchomość przed ślubem, wchodzi ona do jej majątku osobistego. Jeżeli w trakcie małżeństwa nie dokona darowizny na rzecz męża, to nieruchomość ta cały czas będzie stanowiła jej majątek osobisty. W przypadku bowiem rozwodu, mąż będzie miał jedynie roszczenie o zwrot nakładów na tę nieruchomość – o ile takie poniesie.

Zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Zobacz też: Sprzedaż domu w UK a podatek w Polsce

Majątki osobiste małżonków

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, wskazane jako majątek osobisty każdego z małżonków.

Zgodnie natomiast z art. 33 pkt 1 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Niniejsze dotyczy więc przypadku nabycia mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego”.

Zgodnie bowiem z treścią art. 33 pkt 10 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a także przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej”.

Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok SN z 12.5.2000 r., sygn. akt V CKN 50/00) „przewidziana w art. 33 pkt 10 krio tzw. surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji są – jak się przyjmuje – dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Własność mieszkania po ślubie i ewentualny rozwód

Z uwagi na powyższe, nawet jeżeli córka dokona sprzedaży nieruchomości podczas trwania małżeństwa, to środki finansowe uzyskane z tego tytułu wchodzą w skład majątku osobistego i nie będzie podlegały ewentualnemu podziałowi majątku. Powyższe nie uchybia jednak obowiązkom wskazanym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, na podstawie których mąż ma uprawnienie do zamieszkiwania w nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

W przypadku jednak rozwodu i pozostawienia nieruchomości jako majątku osobistego córki nieruchomość ta nie będzie podlegała podziałowi majątku. W przypadku jednak trwania małżeństwa, gdy mąż będzie dokonywał nakładów na nieruchomość, np. remonty, modernizacje itp., będzie mu przysługiwało roszczenie o zwrot dokonanych nakładów na majątek osobisty córki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »