Zapis w umowie dotyczący odsetek

Wynajmuję biuro i mamy zapisane w umowie: „w przypadku opóźnień płatności czynszu Najemca zostanie obciążony odsetkami ustawowymi plus 5% w skali roku od kwoty i daty zobowiązania wynikającej z faktury, do momentu wpływu środków na konto Wynajmującego, plus 20 zł za koszt każdego upomnienia”. Czy taki zapis jest zgodny z prawem? I jeśli tak, to jak poprawnie obliczyć odsetki zgodnie z prawem (stosunek roczny 8% ustawowe i te dodatkowe 5%)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapis w umowie dotyczący odsetek

Maksymalna wysokość odsetek

Według naszego Kodeksu cywilnego w zakresie odsetek obowiązują następujące zasady. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jednocześnie z zapłatą tej sumy.

Żądanie odsetek za opóźnienia

Gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Maksymalne odsetki wynoszą na chwilę obecną wynoszą 10% w skali roku (ponieważ stopa kredytu lombardowego NBP wynosi 2,50%).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zapis dotyczący odsetek umownych

Zapis Pana umowy ustala odsetki umowne na wypadek opóźnienia w zapłacie. Jest on zgodny z prawem i dopuszczalny.

Zapis mów i odsetkach ustawowych (które są liczone w skali roku) oraz o odsetkach dodatkowych w wysokości 5% w skali roku.

Oznacza to, że należy zsumować odsetki ustawowe oraz odsetki dodatkowe i wyjdzie stopa odsetek umownych w skali roku.

Odsetki ustawowe wynoszą obecnie 8%. A więc odsetki umowne stosownie do umowy to 13%. Niestety liczba 13 jest wyższa niż liczba 10 oznaczająca odsetki maksymalne.

Ponieważ wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się tylko odsetki maksymalne – czyli 10% w skali roku.

Sposób obliczenia:

  • kwota – 100,
  • ilość dni opóźnienia – 40,
  • stopa odsetek – 10%,
  • rok – 365 dni,
  • (100 x10%) / 365 x 40 = 1,09.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »