Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiedzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie gruntu przez sąsiada, co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-31

Niedawno założyliśmy KW na działkę – spadek po ojcu. Tymczasem sąsiad zaorał ziemię i zachowuje się jak właściciel. Rości sobie prawa do gruntu, twierdzi, że od 30 lat dzierżawi działkę na podstawie umowy ustnej. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do ochrony własności ma osoba widniejąca w KW lub spadkobiercy po właścicielu. Właściciel ma również prawo zbyć, sprzedać darować, rozporządzić nieruchomością według własnego uznania.

Roszczenie o wydanie rzeczy, czyli tzw. roszczenie windykacyjne (inaczej roszczenie wydobywcze), zostało przewidziane w art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą (tj. nieruchomością lub ruchomością), ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Czyli jeśli sąsiad posiada dowody na dzierżawę gruntu – to będzie mógł zatrzymać grunt na tej podstawie, umowę dzierżawy – także ustnej można wypowiedzieć, aż mini okres wypowiedzenia – wtedy grunt będzie musiał zwrócić.

Jeśli nie posiada umowy dzierżawy, to grunt ma obowiązek zwrócić natychmiast. Powiem szczerze, że lepiej, gdyby jednak ta umowa była, choćby ustna – choćby ten sąsiad tak potwierdził, w obecności świadków. Aby nie doprowadzić do zasiedzenia gruntu.

Zasiedzenie – w najogólniejszym ujęciu – polega na nabyciu określonego prawa przez osobę nieuprawnioną na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa. Nabycie praw w drodze zasiedzenia jest dopuszczalne bez względu na treść księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa jej własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie przez określony czas jako posiadacz samoistny (art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego).

Nabycie prawa własności nieruchomości następuje po upływie dwudziestu lub trzydziestu lat od uzyskania posiadania prowadzącego do zasiedzenia (art. 172 Kodeksu cywilnego). Długość terminu zasiedzenia uzależniona jest od tego, czy w chwili objęcia nieruchomości w posiadanie posiadacz był w dobrej, czy też w złej wierze. W tym wypadku jeśli sąsiad wykaże 30 lat posiadania – bez umowy dzierżawy – to zasiedzi ten grunt, który uprawia. Warto więc pójść i spisać z nim jakikolwiek dokument, umowę dzierżawy o treści:  „kontynuując umowę ustną, zawartą z dziadkiem …, strony potwierdzają stosunek dzierżawy – trwający np. 30 lat, i określają jego warunki:

  • czynsz,
  • okresy wypowiedzenia,
  • nakłady,
  • sposób używania”.

Taka umowę można wypowiedzieć z zachowaniem terminów. Pismo nie jest potrzebne do samego pozbycia się sąsiada, ale do wytrącenia mu z ręki argumentu do zasiedzenia gruntu. Grunt nawet z dzierżawą można sprzedać. Bezproblemowo. Nie jest potrzebna zgoda sąsiada. Lepiej jednak jakoś udokumentować tę dzierżawę, aby sąsiad nie zaskoczył Państwa zasiedzeniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak uregulować stan prawny rodzinnej nieruchomości?

Miesiąc temu zmarła moja mama, 14 lat temu ojciec. Jest nas troje rodzeństwa. Moi rodzice 59 lat temu kupili od stryja mamy działkę w mieście ok. 1000...

 

Zasiedzenie starego motocykla

Pięć lat temu został na mnie przepisany dom, którego jestem aktualnie właścicielem. W piwnicy tego domu jest motocykl z 1962 r. Nie posiadam od niego...

 

Dzierżawa gruntu a zasiedzenie

Dzierżawa gruntu a zasiedzenie

Sprawa dotyczy dzierżawy gruntu a możliwości jej zasiedzenia. Otóż, około 6 lat temu ojciec przepisał mi działkę rolną. Aby działka nie zarosła,...

Zasiedzenie działki po dziadkach przed upływem 30 lat?

Jest pewna działka po dziadkach mojego męża. Od kilku lat teściowie opłacają za nią podatek. Kiedy stwierdzili, że nie będą dalej płacić, to wszedł im...

 

Poszukiwanie spadkobierców uczestnika postępowania o zasiedzenie

Toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości przez moją nieżyjącą mamę. Sąd wezwał mnie do przedstawienia spadkobierców uczestnika postępowania,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »