Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiedzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie starego motocykla

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-07-28

Pięć lat temu został na mnie przepisany dom, którego jestem aktualnie właścicielem. W piwnicy tego domu jest motocykl z 1962 r. Nie posiadam od niego żadnych papierów, które zaginęły w latach 80-tych, kiedy mój ojciec nim jeszcze jeździł. W miejscowym urzędzie komunikacyjnym jest tylko notatka, że motor ten został wprowadzony do rejestru bez jakiegokolwiek nazwiska właściciela. Jak zabrać się do sprawy o zasiedzenie ruchomości?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polskie prawo pozwala na zasiedzenie ruchomości (motocykl jest rzeczą ruchomą), o czym stanowi art. 174 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z tym przepisem posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

 

Przesłanki zasiedzenia ruchomości przedstawiają się zatem następująco:

 

  • upływ trzyletniego terminu, licząc od objęcia rzeczy w posiadanie samoistne (tzw. okres zasiedzenia),
  • posiadanie samoistne,
  • posiadanie samoistne nieprzerwane (tj. przez cały okres biegu zasiedzenia),
  • dobra wiara po stronie posiadacza samoistnego w chwili objęcia rzeczy w posiadanie i przez cały okres biegu zasiedzenia.

 

W celu nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie musi Pan spełniać wszystkie trzy wyżej wymienione przesłanki.

 

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Posiadanie samoistne należy odróżniać od posiadania zależnego, które nie prowadzi do zasiedzenia nieruchomości. Posiadacz zależny sprawuje władztwo nad rzeczą jako użytkownik, najemca lub na podstawie innego stosunku prawnego między nim a właścicielem rzeczy.

 

Dobra wiara natomiast to subiektywne przekonanie o nabyciu rzeczy zgodnie z prawem, co istotne, poparte występującymi przy tym okolicznościami, tzn. przekonanie posiadacza jest błędne, ale usprawiedliwione. Przy próbie wykazania zasiedzenia własności ruchomości niezbędnym jest posiadanie dobrej wiary przez cały trzyletni okres. Uzyskanie w tym okresie przez posiadacza jakiejkolwiek informacji świadczącej, że nie jest właścicielem, wyklucza całkowicie możliwość nabycia własności ruchomości przez zasiedzenie, bez względu na upływ czasu. Tym samym we wniosku o stwierdzenie zasiedzenia musiałby Pan podnieść, iż od samego początku był Pan przekonany że motor jest Pana (bo poprzedni właściciel domu darował go Panu lub sprzedał „na gębę”, tym samym był Pan przekonany, że nabył go Pan od osoby uprawnionej).

 

Na Pana rzecz będą działały następujące domniemania:

 

  • domniemanie samoistnego posiadania,
  • domniemanie, iż posiadanie samoistne nie zostało przerwane,
  • domniemanie dobrej wiary.

 

Powyższe potwierdzają następujące przepisy.

Zgodnie z art. 339 K.c.: „Domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym”.

 

W myśl art. 340 K.c.: „Domniemywa się ciągłość posiadania. Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania”.

 

Z kolei o domniemaniu dobrej wiary stanowi art. 7 K.c.: „Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

 

Instytucja domniemań prawnych ułatwia sytuację dowodową osoby, która próbuje rzecz zasiedzieć. W praktyce oznacza to, że to nie ona będzie musiała udowodnić, iż jej posiadanie było samoistne i nieprzerwane, ani swojej dobrej wiary (gdyż na jej rzecz działa domniemanie, że tak było), tylko jej przeciwnik powinien wykazać, że posiadanie nie było samoistne, czy że zostało ono przerwane, czy wreszcie, że po stronie tej osoby zachodziła zła wiara w okresie biegu terminu zasiedzenia.

 

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia składa się do sądu rejonowego miejsca położenia rzeczy. Opłata od wniosku wynosi 40 zł. Należy w nim wskazać jako uczestników osoby, których interesu może dotyczyć rozstrzygnięcie wraz z ich adresami, czyli np. poprzedniego właściciela motoru.

Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiedzenie działki Skarbu Państwa

Moi rodzice zakupili działkę w 1970 r., w 1974 r. część działki została przymusowo wykupiona pod drogę za odszkodowaniem przez Skarb Państwa;...

 

Jak uregulować stan prawny rodzinnej nieruchomości?

Miesiąc temu zmarła moja mama, 14 lat temu ojciec. Jest nas troje rodzeństwa. Moi rodzice 59 lat temu kupili od stryja mamy działkę w mieście ok. 1000...

 

Zajęcie gruntu przez sąsiada, co robić?

Niedawno założyliśmy KW na działkę – spadek po ojcu. Tymczasem sąsiad zaorał ziemię i zachowuje się jak właściciel. Rości sobie prawa do...

 

Dzierżawa gruntu a zasiedzenie

Dzierżawa gruntu a zasiedzenie

Sprawa dotyczy dzierżawy gruntu a możliwości jej zasiedzenia. Otóż, około 6 lat temu ojciec przepisał mi działkę rolną. Aby działka nie zarosła,...

Czy stracę swój grunt - sprawa o zasiedzenie

W 1996 r. kupiłam nieruchomość. Wcześniej, jak mnie poinformowano, doszło do zamiany miedzy sąsiadami 2 arów ziemi za drogę. Ja byłam 3 właścicielem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »