Zwrot sofy do sklepu

Mianowicie zakupiłam sofę firmy BRW, którą znalazłam na ich stronie internetowej. Ponieważ nie chciałam kupować „kota w worku”, udałam się do salonu (rzekomo firmowego, choć firma BRW twierdzi, że nie ma salonu firmowego w moim mieście). Na miejscu okazało się, że wspomnianej sofy nie ma w tej chwili na stanie sklepu i trzeba ją sprowadzić z magazynu. Dostępne kolory pokazano mi na komputerze, chociaż, jak twierdzi producent tego konkretnego mebla, w sytuacji, kiedy mebla fizycznie nie ma w sklepie, sprzedawca ma obowiązek pokazać mi próbki tkanin. Sofę dostarczono i okazało się, że kolory w realu rażąco odbiegają od tych na zdjęciach w internecie, w związku z czym otrzymałam mebel w zupełnie innym kolorze. Jasne jest, że gdyby w sklepie pokazano mi próbki tkanin i zobaczyłabym te kolory w realu, nigdy w życiu nie kupiłabym tej sofy. Oczywiście sprzedawca kategorycznie odmówił przyjęcia mebla z powrotem i zwrotu gotówki (mam to na piśmie). Czy mogę coś z tym zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot sofy do sklepu

Zwrot sofy niezgodnej z umową

Zacznę od tego, że zwrócić towaru tak po prostu do sklepu nie można. Można rozmyślić się z zakupów na odległość, choćby z powodu nieodpowiedniego koloru, ale nie z zakupu dokonanego w sklepie. Z jakimikolwiek roszczeniami może Pani występować jedynie do sprzedawcy. Nie producenta – BRW.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176, dalej jako ustawa), odstępuje od występującego w obrocie pojęcia wady fizycznej rzeczy, zastępując je pojęciem niezgodności towaru z umową

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

Zobacz też: Czy można zwrócić towar bez metki

Niegodność towaru z umową

Obecnie obowiązuje ustawa o nazwie: ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego (art. 4 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego), towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

  • nie odpowiada podanemu wcześniej przez sprzedawcę opisowi (opis taki może zostać umieszczony przez sprzedawcę w katalogu, informatorze, komunikacie radiowym, telewizyjnym, prasowym); jako szczególny przykład można wskazać sytuację, gdy samochód posiada wcześniejszą datę produkcji niż ujawniona w dowodzie rejestracyjnym (zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. akt I ACa 473/98, OSA 1999/5/20) lub ma przebite numery podwozia (zob. wyrok SA w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1996 r. sygn. akt I ACr 250/96, OSA 1997/7-8/144),
  • nie posiada cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru - towar ma inną barwę, odporność na ogień, wodę, rdzę, posiada inną jakość materiału niż okazana próbka lub wzór,
  • nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

W sytuacji, gdy strony umowy nie uzgadniają indywidualnie właściwości towaru (art. 4 ust. 3 ustawy), towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

  • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
  • jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju, np. w zakresie energochłonności, odporności, estetyki, wydajności,
  • nie odpowiada oczekiwaniom kupującego, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności nie uwzględnia zapewnień wyrażonych w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszących się do właściwości towaru.

Jeśli na zamówieniu jest podany symbol katalogowy towaru, to niestety nie będzie Pani w stanie czegokolwiek uzyskać.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wymiana sofy na inną

Proszę spróbować u sprzedawcy wymienić towar. Bowiem zwrot, w przypadku zamówienia konkretnego numeru z katalogu Pani nie przysługuje. Bez względu na nazewnictwo kolorów.

Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że towar jest niezgodny z umową i że niezgodność ta istniała już w chwili jego wydania spoczywa na kupującym. Wykazanie drugiej ze wskazanych okoliczności w praktyce może się okazać trudne, z tego powodu ustawodawca wprowadza domniemanie prawne, że w razie stwierdzenia niezgodności towaru przed upływem (obecnie) 12 miesięcy od jego wydania, należy przyjmować, że niezgodność ta istniała już w chwili wydania (art. 4 ust. 1 ustawy). Podobny skutek należy przypisywać wskazaniu na towarze konsumpcyjnym terminu jego przydatności. Utrata przez towar w tym terminie przydatności pozwala domniemywać, że przyczyna zaistniałej niezgodności towaru z umową tkwiła w towarze w chwili jego wydania. Wskazanie daty przydatności towaru oznacza modyfikację ustawowego terminu, zarówno w sytuacji, gdy jest to termin dłuższy od ustawowego, jak i wtedy, gdy jest on krótszy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »