Pobyt w USA i zakup mieszkania w Polsce

Jestem obywatelem Polskim, ale na stałem mieszkam w USA. Chciałbym kupić mieszkanie o powierzchni 50 m2 w Krakowie pod wynajem. Jednak chciałbym zorganizować to tak, aby nie musieć lecieć do Polski w tym celu. Czy jest taka możliwość, aby kupić mieszkanie zdalnie bez osobistego przylatywania do Polski, przebywając za granicą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobyt w USA i zakup mieszkania w Polsce

Upoważnienie i zakup mieszkania mimo przebywania w USA

Oczywiście, że jest taka możliwość. Musi Pan jednak upoważnić jakąś osobę, która w Polsce dokona za Pana formalności.

Mieszka Pan w USA, nieruchomość położona jest w Polsce. Mamy tu do czynienia z prawem międzynarodowym.

Brak przepisu określającego szczególną formę pełnomocnictwa oznacza, że prawo właściwe do oceny formy pełnomocnictwa należy ustalać zgodnie z art. 12 Praw prywatnego międzynarodowego. W zasadzie formę tę będzie określać prawo właściwe dla tej czynności, wystarczy jednak zachowanie wymagań przewidzianych przez prawo obowiązujące w miejscu udzielenia pełnomocnictwa. Według art. 12 forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarcza jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana czyli według prawa polskiego.

Zobacz też: Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości udzielone za granicą wzór

Pełnomocnictwo notarialne do zakupu mieszkania w Polsce

Zgodnie z przepisem art. 99 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie”.

Do zakupu nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. Pełnomocnictwo także więc wymaga tej szczególnej formy.

Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego. Należy więc udać się do notariusza i u niego upoważnić kogoś do podpisania wspomnianej umowy. Powyższy obowiązek wynika z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma (w tym forma aktu notarialnego), pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Sprzedaż nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W związku z powyższym pełnomocnictwo do zawarcia tej umowy, również musi być udzielone w akcie notarialnym Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzyskanie apostille i tłumaczenia pełnomocnictwa

Musi Pan więc udać się do notariusza, sporządzić dokument pełnomocnictwa, a następnie uzyskać klauzulę apostille.

Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Zgodnie z treścią konwencji haskiej z 5.10.1961 roku apostille jest sporządzany według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie. W USA klauzulę tę wydają sekretarze stanu poszczególnych stanów.

Jeśli pełnomocnictwo będzie sporządzone w języku angielskim, dodatkowo musi zostać przetłumaczone w Polsce. Od pełnomocnictwa należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto urzędu gminy lub miasta właściwego według miejsca zawierania umowy w formie aktu notarialnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »