Wskazanie nowego najemcy przez spadkobiercę partycypacji

• Data: 2022-03-07 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Moja mama była partycypanta lokalu w TBS, zmarła dwa lata temu, prawo do dziedziczenia partycypacji mam ja. Jest prawnie uregulowane u notariusza. Mieszkanie zajmują znajomi, którzy chcą je teraz opuścić, a ja bym chciała wskazać nowych najemców. Czy mam prawo wskazać nowych najemców jako spadkobierca partycypacji? Czy muszę prosić TBS o zgodę, by wskazać nowego najemcę? Czy jedynie zostaje mi zdać mieszkanie do TBS i odzyskać partycypację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wskazanie nowego najemcy przez spadkobiercę partycypacji

Zmiany przepisów dotyczących TBS-ów

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa wskazuje wyraźnie, na jakich warunkach zawierane są umowy najmu w mieszkaniach należących do TBS. Przy czym wskazać należy, że w aktualnym brzmieniu ustawy funkcjonuje pojęcie „społecznej inicjatywy mieszkaniowej”. Towarzystwa budownictwa społecznego funkcjonujące przed wejściem w życie ostatnich zmian nadal mogą jednak posługiwać się swoja dawna nazwą. Jednak przepisy aktualnie odnoszące się do SIM mają zastosowanie do partycypacji i najmu w TBS.

Zawieranie umowy z TBS-ami

Na chwilę obecną, zgodnie z art. 29a ustawy „osoba fizyczna może zawrzeć z SIM umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą”. Nie ma zatem możliwości, by umowy najmu nie łączyć z partycypacją. Dalej przepisy wskazują, że w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

Nowy najemca mieszkania

Warto mieć także na uwadze zapisy art. 30 ustawy, które wprost stanowią, z kim obecnie TBS (SIM) może zawrzeć umowę najmu.

„SIM może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego osobie fizycznej, jeżeli:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, lub wybudowanego przy udziale finansowania zwrotnego, w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 2b, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o:

a) 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,

2a) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:

a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2”.

Jak Pani widzi, metody ustalania podstawy do uzyskania prawa najmu są dość skomplikowane.

W Pani przypadku istotna może być też umowa partycypacji, a także statut TBS-u. Trzeba sprawdzić, kiedy umowa została zawarta i jak przepisy ustaw zmieniających podchodziły do kwestii stosowania nowych przepisów wobec danych umów. Proszę o taka informację oraz ewentualnie statut TBS-u. Być może przeczytam tam coś, co powoli na bardziej korzystne dla Pani rozwiązanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Katarzyna Nosal

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »