Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie do opuszczenia mieszkania 14 dni po sprzedaży

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-03-24

Aktualnie kupuję mieszkanie na rynku wtórnym. W środę nastąpi podpisanie umowy kredytowej, następnie w piątek podpisaniu aktu notarialnego. Zbywca mieszkania z pieniędzy uzyskanych z kredytu zamierza zakupić dom, który już zadatkował. Ponieważ będzie mu potrzebne kilka dni na opróżnienie lokalu i przekazanie kluczy, poprosił o dodanie poniższego wpisu do aktu notarialnego: „sprzedający zobowiązuje się w ciągu 14 dni do przekazania lokalu oraz wymeldowania”. Czy zapis taki jest bezpieczny? Czy lepiej sformułować go inaczej? Czy istnieje w ogóle konieczność takiego zapisu?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Zapewne najlepszym zabezpieczeniem Pana interesów byłoby podpisanie umowy wtedy, kiedy druga strona będzie gotowa wydać lokal. Z praktycznego punktu widzenia podobna konfiguracja może spowodować to, iż przez znaczny czas Państwo nie będą jeszcze mogli skorzystać ze swojego lokalu (z doświadczenia życiowego wiadomo, że 14 dni może zamienić się np. w 30, gdyż np. dłużnik też od razu nie będzie w stanie wprowadzić się do nowego domu). W najgorszym razie druga strona w ogóle nie będzie chciała się z niego wyprowadzić, co – jako że będzie zajmowała lokal bez tytułu prawnego – doprowadzi do konieczności przeprowadzania żmudnego i długiego postępowania eksmisyjnego (por. art. 222 § 1 Kodeks cywilnego), być może konieczności poszukiwania pomieszczenia tymczasowego, gdy nie wskaże go gmina (por. art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie praw lokatorów i o zmianie Kodeksu cywilnego).

Obowiązek meldunkowy określa ustawa o ewidencji ludności (art. 24 i nast.). Zameldowanie ma tylko znaczenie ewidencyjne, jest całkowicie niezależne od prawa własności, jednakże z różnych powodów może mieć doniosłe znaczenie praktyczne – wpływa na naliczanie opłat, pomaga danej osobie usankcjonować i wytłumaczyć swój pobyt w mieszkaniu przy np. wizycie policji. Trudno także przy braku woli i zgody osoby, która ma się wyprowadzić, dokonać wymeldowania z miejsca stałego pobytu. W takim wypadku trzeba bowiem przedstawić dowody na to, że dana osoba nie mieszka pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania, organ ustala natomiast, czy te okoliczności zachodzą i dopiero po ustaleniu ich zaistnienia, wydaje decyzję o wymeldowaniu (por. art. 25 ust. 1, art. 31 ust. 2). Żeby wymeldować się z miejsca stałego lub czasowego, trzeba jednocześnie zameldować się w nowym miejscu (art. 33 ust. 3). Łatwo wyobrazić sobie, że transakcja Pana kontrahenta nie przebiegnie po jego myśli bądź opóźni się i nie będzie miał on miejsca stałego pobytu, w którym mógłby się zameldować. Brak wymeldowania się w momencie zakupu przez Państwa mieszkania może spowodować znaczne komplikacje. Oczywiście wymeldowanie powinno nastąpić, gdy dana osoba opuszcza miejsce stałego pobytu (por. art. 33 ust. 1), jednakże w Państwa przypadku półśrodkiem pozwalającym choćby w części ochronić Pana interesy byłoby wcześniejsze wymeldowanie się kontrahenta (tu jednak musiałby dysponować adresem, pod którym może się zameldować), przy czym mieszkanie wyda on za 2 tygodnie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W umowie powinien znaleźć się zapis o wydaniu mieszkania. Z pewnością lepszym rozwiązaniem jest zamieszczenie zapisu, który stwierdza stan faktyczny, niż zadeklarowanie, że mieszkanie zostało wydane, podczas gdy nadal znajduje się we władaniu poprzedniego właściciela. Zapis o tym, że mieszkanie zostanie wydane w terminie do dnia …, czyni klarowną Państwa sytuację i wiadome będzie, kiedy druga strona swojego obowiązku nie spełni.

Niezależnie od powyższych uwag i propozycji w jakimś zakresie przed sytuacją, w której druga strona nie będzie chciała wydać mieszkania, chroniłby Państwa zapis, iż jeśli po tym terminie sprzedający nie wyda mieszkania, będzie on uiszczał karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości … (np. 120 zł). Proszę też wskazać, że mieszkanie zostanie przekazane przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. To spowoduje, że następnie łatwiej będzie Państwu udowodnić, że mieszkanie nie zostało wydane (druga strona nie wykaże, że taki protokół został podpisany). W akcie warto też podać adres, pod który zamieszkujący lokal mają być eksmitowane w razie zajmowania lokalu bez tytułu prawnego z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w tym zakresie.

Podsumowując:

  • najlepiej byłoby doprowadzić do sytuacji, w której kontrahent wymelduje się i wyda mieszkanie w dniu podpisania umowy sprzedaży;
  • jeśli nie ma takiej możliwości, proponuję zapis, wedle którego w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany (tj. kontrahent wymelduje się przed podpisaniem aktu) oraz:

    „Lokal zostanie wydany w terminie do dnia … Potwierdzeniem wydania lokalu będzie podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo–odbiorczy”. „W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w …, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 130 zł za każdy dzień opóźnienia w wydaniu lokalu. W przypadku zajmowania lokalu przez Sprzedającego po terminie wskazanym w … Kupujący może żądać opuszczenia lokalu przez Sprzedającego i jego domowników i opróżnienia go z rzeczy, przy czym Sprzedający oświadcza, iż w tym zakresie dobrowolnie poddaje się egzekucji i wskazuje adres, pod który może być eksmitowany, tj. …”.

Dla należytego zabezpieczenia interesów oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji może dotyczyć także kary umownej (na podstawie art. 777 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »