Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata kaucji z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2020-11-27

Wynajmuję mieszkanie na gabinet fizjoterapeutyczny, umowa została podpisana w dniu 2 stycznia 2020 na 24 miesiące z okresem wypowiedzenia 3-miesięcznym. W umowie jest zapis, że jeżeli zerwę umowę wcześniej przed upływem 1 roku, to utracę kaucje. Mieszkanie jest utrzymane w stanie idealnym, ponieważ prawie z niego nie korzystałem, wszystkie rachunki popłacone zgodnie z ustaleniami w umowie. Czy utrata kaucji jest zgodna z prawem z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu?a

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utrata kaucji z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu

Ustalenia umowy najmu

Umowa najmu została zawarta na czas określony w dniu 2 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. Zgodnie z jej brzmieniem zobowiązał się Pan do jej nierozwiązywania przez pierwsze 12 miesięcy trwania najmu (tj. do 2 stycznia 2021 roku), pod rygorem utraty uiszczonej przez Pana kaucji w wysokości 4000 złotych.

Istota i sens kaucji

Kaucja jest instrumentem zabezpieczającym służącym wynajmującemu. Jest to takie zabezpieczenie, które pozwala na pokrycie należności związanych z tym, żeby pokryć należności w związku z opróżnieniem lokalu przez lokatora. Pojęcie należności z tytułu najmu jest dość szerokie. Nie chodzi tutaj wyłącznie o czynsz czy opłaty związane z użytkowaniem lokalu. Mogą to być opłaty, które niekoniecznie związane są z samym najmem, ale lokator z nimi zalega. Chodzi tu np. o opłaty za media albo związane ze zniszczeniem czy zużyciem lokalu, albo jego wyposażenia. Z uwagi na fakt, że umowa najmu nie dotyczy najmu mieszkalnego, ale najmu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Zawsze zaś, gdy kaucja zabezpieczająca ma zabezpieczać umowę najmu lokalu niemieszkalnego (czyli właśnie np. przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej), to z uwagi na brak szczegółowych uregulowań prawnych strony mogą umówić się praktycznie w dowolny sposób. Istotną rolę mają tu ustalenia zawarte w umowie lub ustalone zwyczaje. W umowie najmu lokalu niemieszkalnego nie jest ograniczona wielkość kaucji. Można ustalić ją dowolnie. Nie ma też ograniczeń co do tego, jakie roszczenia wynajmującego kaucja ma zabezpieczać, a zatem nie ma przeszkód, aby zabezpieczała ona Wynajmującego, gdy ten wypowie umowę najmu zawartą na czas określony przed terminem, na jaki strony się umówiły.

Przepadek kaucji – zgodny z prawem

Oczywiście ja rozumiem w pełni, że jako osoba lojalna, uczciwa nie rozumie Pan, dlaczego kaucja ma przepaść, niemniej takie postanowienie nie jest bezprawne. Kaucja ta stanowi dla Pana ryzyko, zaś dla wynajmującego zabezpieczenie, bowiem jeśli będzie przez jakiś czas szukał nowego najemcy, to owa kaucja daje mu możliwość opłacenia chociażby czynszu i mediów przez kilka miesięcy poszukiwań.

Podpisując umowę, zaakceptował Pan ten warunek i teraz następcze uchylenie się od niego będzie praktycznie niemożliwe, w mojej ocenie także przed sądem, bowiem na zasadzie swobody umów strony mogą umówić się co do zabezpieczeń dowolnie (zwłaszcza przy najmie lokalu niemieszkalnego).

Oczywiście istnieją ludzie dobrej woli, którzy godzą się oddać na zasadzie porozumienia stron np. 50% kaucji. Niemniej, jest to wyłącznie ich dobra wola, nie mają takiego obowiązku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »