Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mechanik ma prawo jeździć samochodem oddanym do naprawy?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-03-13

Oddałem sportowy samochód do naprawy u elektryka samochodowego. Dziś mechanik oddał jej samochód cały rozgrzany, z paliwem na rezerwie, a było pół zbiornika, gdy go oddawała. Gdy zadzwoniłem do niego zapytać, gdzie nim jeździł, zaczął się jąkać i nie potrafił konkretnie wyjaśnić tej sytuacji. Nadmieniam, iż usterka to były świecące się światła po zamknięciu samochodu, czyli usterka do zrobienia na miejscu. Czy mechanik ma prawo jeździć samochodem oddanym do naprawy, gdzie chce, bez dokumentów i narażać mnie na straty, bo chce przejechać się szybkim samochodem? Co mam teraz zrobić?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Jak wynika z przesłanego opisu stanu faktycznego, do przeprowadzenia naprawy nie było konieczne korzystanie z samochodu, być może poza jego przeparkowaniem. W takim przypadku mechanik nie miał prawa jeździć powierzonym mu pojazdem ponad cel, jakim było przeprowadzenie naprawy.

Opisane zachowanie mechanika narusza normy karne, a mianowicie Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego. Mamy bowiem w opisanym przypadku do czynienia z dopuszczeniem się samowolnego użycia cudzej rzeczy, jak również przywłaszczeniem zużytego w czasie jazdy paliwa. Zacznę od pierwszego z tych czynów. Zgodnie z art. 127 Kodeksu wykroczeń:

„§ 1. Kto samowolnie używa cudzej rzeczy ruchomej, podlega karze grzywny albo nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego”.

Nie budzi wątpliwości, że w omawianym stanie faktycznym doszło do użycia samochodu wbrew Pańskiej woli i bez Pańskiej wiedzy. W takiej sytuacji przysługuje Panu możliwość zgłoszenia takiego działania na Policję i żądania ukarania sprawcy. Może budzić wątpliwości, czy do omawianego przypadku nie powinien mieć zastosowania art. 289 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Cytowany przepis mówi jednak o zaborze pojazdu, a więc ma zastosowanie jedynie w przypadku bezprawnego wyjęcia rzeczy z władztwa dotychczasowego posiadacza. Pan natomiast przekazał pojazd do warsztatu dobrowolnie. Jak czytamy w komentarzu do art. 298, „nie realizuje znamion zaboru właściciel warsztatu, który przekazanego mu pojazdu używa dla celów prywatnych” (J. Lachowski, Wolters Kluwer, 2016). Stąd zastosowanie powinien znaleźć raczej art. 127 Kodeksu wykroczeń.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kolejnym problemem jest zużycie paliwa w Pana samochodzie przez pracownika warsztatu. Wydaje się, że w takiej sytuacji możemy mówić o przywłaszczeniu cudzego mienia przez osobę której zostało ono powierzone, tj. z wypełnieniem przesłanek art. 284 § 2 Kodeksu karnego (ewentualnie §3):

„Art. 284

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Mechanik przywłaszczył sobie należące do Pana paliwo, ponieważ dysponował nim jak właściciel, skoro doprowadził do jego zużycia i nie uzupełnił go. Co więcej, pojazd wraz z paliwem został mu powierzony, stąd możliwość poniesienia surowszej odpowiedzialności, o której mowa w § 2 cytowanego przepisu.

Należy jednocześnie zauważyć, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie. Co za tym idzie, mechanik może ponieść równoczesną odpowiedzialność zarówno za czyn z art. 127 Kodeksu wykroczeń, jak i z art. 284 Kodeksu karnego.

Niezależnie od strony karnej całej sprawy nie budzi wątpliwości, że działanie mechanika naraziło Pana na szkodę majątkową, co najmniej w zakresie kosztów zużytego paliwa. Jeśli dodatkowo doszło do jakiś uszkodzeń na skutek jego działań, to te także mogą stanowić podstawę roszczeń odszkodowawczych z Pana strony. Roszczenie takie powinno być oparte na ogólnych przesłankach odpowiedzialności umownej z art. 471 Kodeksu cywilnego: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

W opisanej przez Pana sprawie doszło do nienależytego wywiązania się z zawartej umowy naprawy samochodu i poniósł Pan z tego tytułu szkodę materialną. Naprawa nie miała bowiem obejmować swobodnego korzystania z powierzonego samochodu, zaś zużycie paliwa naraziło Pana na straty. W związku z powyższym może żądać Pan w oparciu o cytowany przepis, zapłaty odszkodowania, w wysokości równej poniesionej przez Pana szkodzie.

Dalszy przebieg sprawy należy tak naprawdę wyłącznie do Pana. Może ograniczyć się Pan jedynie do żądania wyrównania poniesionej szkody (najlepiej wezwanie takie skierować na piśmie) lub też zdecydować się jednocześnie na wszczęcie postępowania  karnego i zawiadomić o sprawie policję.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »