Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygrana w kasynie online

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-12-03

Parę dni temu zarejestrowałem się u bukmachera zagranicznego kasynie online. I zagrałem na automacie. Jakie było moje szczęście, że za wpłacone 100 zł wygrałem 25 000 zł w tym właśnie kasynie. Szybko wypłaciłem je na swoje konto bankowe. Na następny dzień poczytałem i się dowiedziałem, że zagrałem w kasynie online, gdzie nie mogłem, i złamałem prawo. Nie miałem pojęcia, że jest to zabronione. Chciałbym się zgłosić do odpowiedniego organu i powiadomić o tej wygranej. Nigdy nie złamałem prawa i nie chcę tego robić. Chcę oddać te pieniądze albo przekazać na jakiś cel. Czy jak zgłoszę to, to coś mi grozi?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

W przedstawionym przez Pana problemie w pierwszej kolejności chciałby wskazać na treść art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, który stanowi, że ten, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie natomiast z treścią art. 1 ust. 2 ustawy o grach hazardowych grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. W myśl natomiast art. 2 ust. 2 ww. ustawy „zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;

2) zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo”.

Jak zatem widać, zakłady bukmacherskie stanowią gry hazardowe, a uczestniczenie w zagranicznej grze hazardowej stanowi czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy.

Istnieje jednak możliwość uniknięcia odpowiedzialności poprzez skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Zgodnie bowiem z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powyższy przepis stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Ustawa nie wymaga wskazania uzasadnienia takiego zawiadomienia, co oznacza, ze może Pan po prostu wskazać, że nie wiedział Pan że uczestniczenie w zagranicznych zakładach bukmacherskich jest nielegalne.

Dodatkowo jak stanowi art. 29 Kodeksu karnego skarbowego przepadek przedmiotów obejmuje przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa skarbowego. W świetle art. 30 § 5 w wypadkach określonych w art. 107 § orzeka się przepadek dokumentu lub urządzenia do gry losowej, gry na automacie lub zakładu wzajemnego, a także znajdujących się w nich środków pieniężnych oraz wygranych, które na podstawie tego dokumentu przypadają grającemu, a także środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych stawek.


Zatem jeżeli złoży Pan do urzędu skarbowego zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) oraz pieniądze z wygranej podda Pan przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, to uniknie Pan odpowiedzialności karnoskarbowej.

Warto również wskazać, że w myśl art. 16 §  5 powyższe zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.


Oznacza to, że czynny żal jest skuteczny, jeżeli dokonana Pan zawiadomienia, zanim organ podatkowy samodzielnie dowie się o całej sprawie.

W zakresie kwestii ewentualnego opodatkowania takiej wygranej należy wskazać na treść art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT, który podaje, ze podatku dochodowego nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy tj. przychodów pochodzących z czynów zabronionych. W rezultacie taka wygrana nie podlega opodatkowaniu, ponieważ pochodzi z nielegalnego (zabronionego przez prawo) źródła.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »