Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

• Data: 2022-01-03 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Mam wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata (zasądzony w październiku 2020 r.) plus obowiązek naprawienia szkody (zwrot 15 tys. złotych). Zwróciłem z tego do tej pory 2000 zł. W zeszłym tygodniu sąd zwrócił się do poszkodowanego z zapytaniem, czy szkoda została naprawiona. Nie wiem, czy teraz istnieje ryzyko, że sąd odwiesi wyrok i pójdę do więzienia jeżeli szkoda nie została naprawiona? Co powinienem zrobić? Czy nienaprawienie szkody jest wystarczającą przyczyną do odwieszenia wyroku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Odwieszenie wyroku

Zasadne jest zwrócenie uwagi na przepis art. 75 § 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku”.

Wyjaśnienie braku naprawienia szkody

Innymi słowy, by doszło do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, to musiałaby Pan otrzymać wezwanie od kuratora z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie doszło do naprawienia szkody w całości. Dopiero po uchybieniu temu wezwaniu, względnie wskazaniu na irracjonalne powodu nienaprawienia szkody, kurator mógłby wnioskować o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Z treści Pana pytania wynika, że z należytą starannością podejmuje Pan starania by uczynić zadość wyrokowi. Wskazuję, iż Pan w części szkodę naprawił. Jednakże w mojej ocenie nie zmienia to faktu, iż Pana charakteryzuje dobra wola, a co najważniejsze mimo przeciwności losu stara się Pan spłacać zadłużenie z tytułu naprawienia szkody. Z tych powodów nie można uznać Pana zachowania za uchylanie się od wykonania nałożonego na Pana obowiązku naprawienia szkody.

Zobacz też: https://www.odpowiedziprawne.pl/-kara-pozbawienia-wolnosci-w-zawieszeniu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Starania o naprawienie szkody

Powyższe znajduje wyraz w literaturze, zgodnie z którą „stwierdzenie uchylania się od dozoru lub innych nałożonych obowiązków albo od wykonywania środka karnego nie wymaga żadnego formalnego orzeczenia i jest pozostawione decyzji sądu. Należy wszakże podkreślić, że omawiana przesłanka wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym niewykonaniem nałożonego obowiązku, którego sprawca z obiektywnych przyczyn może nie być w stanie wykonać (tak trafnie SN w postanowieniu z dnia 25 czerwca 1996 r., V KKN 44/96, Prok. i Pr. 1997, nr 2, poz. 3). W takich sytuacjach, zgodnie z celem omawianej instytucji, sąd powinien rozważyć zmianę obowiązków, czy też uchylenie obowiązku niewykonalnego i ustanowienie innego (art. 74 § 2)” (A. Marek, Komentarz do art.75 Kodeksu karnego, 01.03.2010).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Marek Gola

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »