Sprzedawca samochodu nie zapłacił akcyzy, co zrobić?

Kupiłem auto od handlarza na fakturę. W nazwie towaru jest dodatkowo napisane: cena zawiera opłaty celno-skarbowe. Dostałem też oświadczenie o bezpośrednim imporcie z pieczątką i datą sprowadzenia auta. Jednak tak naprawdę w dniu zakupu akcyza nie była opłacona i uzgodniliśmy ze sprzedawcą, że dośle mi potwierdzenie zapłaty w ciągu tygodnia. Minęło już 5 tygodni, a on nie zapłacił tej akcyzy, co to dla mnie oznacza? Czy ten człowiek może mnie wykiwać? Jak do niego dzwonię, mówi, że to jego problem, a nie mój. Całej kwoty z faktury nie przelałem, zostawiłem połowę wartości akcyzy, ale żeby rozliczyć zakup, muszę i tak przelać całość. Co mam robić? Czy w najgorszym wypadku mogę sam opłacić tę akcyzę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedawca samochodu nie zapłacił akcyzy, co zrobić?

Obowiązek zapłaty akcyzy od sprowadzonego samochodu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej „ustawa o podatku akcyzowym”):

„Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.”

Zgodnie z art. 100 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym:

„1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek rozliczenia akcyzy po stronie użytkownika

Z piśmiennictwa wynika, że nawet użycie samochodu osobowego na terytorium kraju, jeżeli wcześniej nie została od niego zapłacona akcyza, może rodzić obowiązek rozliczenia akcyzy po stronie użytkownika (tak: J. Matarewicz [w:] Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, wyd. IV, Gdańsk 2020, art. 100).

Z powyższego wynika, że jeśli podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy nie uiścił jej, to organy mogą zwrócić się np. do dalszego nabywcy towaru o zapłatę akcyzy. Istnieje zatem ryzyko, że jeśli sprzedawca auta nie uiści akcyzy, to Pan może być zobowiązany do jej uiszczenia. Jeśli zatem uznaje Pan ryzyko braku zapłaty akcyzy przez sprzedawcę za wysokie, to do rozważenia jest uiszczenie akcyzy, poinformowanie o tym sprzedawcy i dochodzenie od niego zwrotu kwoty akcyzy (lub jej odpowiedniej części zgodnie z ustaleniami ze sprzedawcą).

Faktura korygująca

Jeśli faktura będzie miała nieaktualną kwotę, to zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: „W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5)podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą”.

Gdy otrzyma Pan fakturę korygującą, rozliczyć trzeba będzie fakturę główną przy uwzględnieniu faktury korygującej. Do czasu otrzymania faktury korygującej powinien Pan rozliczyć kwotę z faktury pierwotnej. Jeśli faktura została wystawiona błędnie, bo obejmuje akcyzę, a tak naprawdę nie doszło do jej zapłaty, to taka faktura powinna być skorygowana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Tomasz Krupiński

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Komentarze (1):


Marcin

Witam, mam problem z opłatą akcycy przez sprzedajaceo. Zakupiłm auto, auto było sprowadzone ze Swajcarii, otrzymałem wszytkie dokumenty do rejetracji auta, dowód, aktualny przelad itd, ale bez potwierdzenia zapłaty akcycy. Sprzedajacy twierdził ze w ciau tygodnia przesle mi dokument opłaty, bo robbi to raz na jakis czas bo sprowadza wiele aut, uwierzyłem, Zarejetrowałem auto, dostałem mięki dowód ale zeby dostac twardy dowód i ksiażke pojazdu muszę dostarczyc dokument oplaty akcycy. I tutaj zaczyna się problem, sprzedwaca po licznych telefonach obiecuję ze jutro wysle mi dokument opłty. Za 4 dni konczy mi sie waznosc dowodu tymczasowego, a sprzedawca nie reauję na moje prosby. Co mam zrobic? czy mogę sam opłacic akcyce? (raczej nie) auto jest niezbedne mi do pracy. Czy mogę z porozumieniem Urzedu Celno Skarboweo opłacic akzyze i dochodzic zwrotu kosztu od sprezdawcy? Co mam zrobic w takim wypadku?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »