Kupiłem samochód bez opłaconej akcyzy, co zrobić?

• Data: 2024-01-21 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Sprowadzenie samochodu do Polski wiąże się z obowiązkiem zapłaty akcyzy, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. Bywają jednak z tym pewne problemy, zwłaszcza gdy kupuje się samochód bez opłaconej akcyzy. Pan Stanisław kupił auto od handlarza na fakturę. W nazwie towaru jest dodatkowo napisane: cena zawiera opłaty celnoskarbowe. Dostał też oświadczenie o bezpośrednim imporcie z pieczątką i datą sprowadzenia auta. Jednak tak naprawdę w dniu zakupu akcyza nie była opłacona i uzgodnił ze sprzedawcą, że dośle mu potwierdzenie zapłaty w ciągu tygodnia. Minęło już 5 tygodni, a on nie zapłacił tej akcyzy. Nasz klient zastanawia się, co to dla niego oznacza. Jak dzwoni do sprzedawcy, ten mówi, że to jego problem, a nie klienta. Pan Stanisław całej kwoty z faktury jednak nie przelał, zostawił połowę wartości akcyzy, ale żeby rozliczyć zakup, musi i tak przelać całość. Co ma robić? Czy w najgorszym wypadku może sam opłacić tę akcyzę? Postaramy się rozjaśnić te wątpliwości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupiłem samochód bez opłaconej akcyzy, co zrobić?

Obowiązek zapłaty akcyzy od sprowadzonego samochodu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej „ustawa o podatku akcyzowym”):

„Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym:

1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek rozliczenia akcyzy po stronie użytkownika

Z piśmiennictwa wynika, że nawet użycie samochodu osobowego na terytorium kraju, jeżeli wcześniej nie została od niego zapłacona akcyza, może rodzić obowiązek rozliczenia akcyzy po stronie użytkownika (tak: J. Matarewicz [w:] Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, wyd. IV, Gdańsk 2020, art. 100).

Z powyższego wynika, że jeśli podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy nie uiścił jej, to organy mogą zwrócić się np. do dalszego nabywcy towaru o zapłatę akcyzy. Istnieje zatem ryzyko, że jeśli sprzedawca auta nie uiści akcyzy, to pan Stanisław może być zobowiązany do jej uiszczenia. Jeśli zatem uznaje ryzyko braku zapłaty akcyzy przez sprzedawcę za wysokie, to do rozważenia jest uiszczenie akcyzy, poinformowanie o tym sprzedawcy i dochodzenie od niego zwrotu kwoty akcyzy (lub jej odpowiedniej części zgodnie z ustaleniami ze sprzedawcą). To być może należy zrobić, jeśli komis nie opłacił akcyzy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Faktura korygująca

Jeśli faktura będzie miała nieaktualną kwotę, to zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: „W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5)podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą”.

Gdy nasz klient otrzyma fakturę korygującą, rozliczyć trzeba będzie fakturę główną przy uwzględnieniu faktury korygującej. Do czasu otrzymania faktury korygującej pan Stanisław powinien rozliczyć kwotę z faktury pierwotnej. Jeśli faktura została wystawiona błędnie, bo obejmuje akcyzę, a tak naprawdę nie doszło do jej zapłaty, to taka faktura powinna być skorygowana.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Import samochodu z Niemiec

Pan Adam sprowadził do Polski samochód osobowy z Niemiec. Nie był on wcześniej zarejestrowany na terytorium Polski. Zgodnie z przepisami Adam musi uiścić akcyzę, ponieważ dokonał importu samochodu, który podlega opodatkowaniu. Nieświadomie pominął ten krok, co zostało wykryte podczas rutynowej kontroli drogowej. Teraz musi zapłacić nie tylko zaległy podatek, ale również może zostać obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z kontrolą.

 

Zakup samochodu w kraju

Pani Katarzyna zakupiła nowy samochód od polskiego dealera. Samochód ten został wyprodukowany w Polsce, lecz nie był wcześniej zarejestrowany. Dealer nie poinformował Katarzyny o konieczności zapłaty akcyzy, a ona nie była świadoma tego obowiązku. Po kilku miesiącach otrzymała wezwanie od urzędu skarbowego do uiszczenia akcyzy. Okazało się, że jako nabywca samochodu Katarzyna jest odpowiedzialna za zapłatę tego podatku.

 

Korygowanie faktury

Pan Michał sprzedał swój samochód firmie transportowej. Po transakcji okazało się, że cena pojazdu na fakturze była wyższa niż uzgodniona. W związku z tym Michał musiał wystawić fakturę korygującą, aby dostosować cenę do rzeczywistej wartości transakcji. Ta zmiana wpłynęła także na wysokość akcyzy, co wymagało od firmy transportowej dodatkowego rozliczenia podatkowego. 

Podsumowanie

Podsumowując, zrozumienie zasad dotyczących akcyzy przy imporcie, zakupie czy sprzedaży samochodów w Polsce jest niezwykle ważne zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Warto też wiedzieć, co ma zrobić nabywca, jeśli komis nie zapłacił akcyzy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących akcyzy od samochodów lub wsparcia w przygotowaniu odpowiednich dokumentów? Skontaktuj się z nami – wykorzystaj do tego formularz znajdujący się pod tekstem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Tomasz Krupiński

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Komentarze (1):


Marcin

Witam, mam problem z opłatą akcycy przez sprzedajaceo. Zakupiłm auto, auto było sprowadzone ze Swajcarii, otrzymałem wszytkie dokumenty do rejetracji auta, dowód, aktualny przelad itd, ale bez potwierdzenia zapłaty akcycy. Sprzedajacy twierdził ze w ciau tygodnia przesle mi dokument opłaty, bo robbi to raz na jakis czas bo sprowadza wiele aut, uwierzyłem, Zarejetrowałem auto, dostałem mięki dowód ale zeby dostac twardy dowód i ksiażke pojazdu muszę dostarczyc dokument oplaty akcycy. I tutaj zaczyna się problem, sprzedwaca po licznych telefonach obiecuję ze jutro wysle mi dokument opłty. Za 4 dni konczy mi sie waznosc dowodu tymczasowego, a sprzedawca nie reauję na moje prosby. Co mam zrobic? czy mogę sam opłacic akcyce? (raczej nie) auto jest niezbedne mi do pracy. Czy mogę z porozumieniem Urzedu Celno Skarboweo opłacic akzyze i dochodzic zwrotu kosztu od sprezdawcy? Co mam zrobic w takim wypadku?Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »