Duże opóźnienie w wykonaniu mebli na zamówienie

• Autor: Mateusz Rzeszowski

W marcu podpisałam umowę z salonem mebli. Meble powinnam mieć montowane w połowie lipca. Czas realizacji to 8–9 tygodni. Na umowie mam własnoręcznie wykonaną adnotację (na czerwono) przez właściciela salonu „do realizacji od 15 maja”. Zostałam jednak z pustymi ścianami. Dowiedziałam się, że moje meble pojawią się na przełomie sierpnia/września! Jakie kroki mam podjąć? Nie chciałabym jednak zrywać umowy ze względu na wykonane prace.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Duże opóźnienie w wykonaniu mebli na zamówienie

Zmuszenie do wykonania mebli na zamówienie

W sytuacji, jeśli nie chce Pani korzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia i chce Pani, żeby umowa została zrealizowana, pozostaje Pani w zasadzie jedynie zagrożenie wykonawcy roszczeniami odszkodowawczymi w celu przymuszenia go do szybszej realizacji zamówienia.

W pierwszej kolejności należy zbadać, czy zawarta umowa nie przewiduje kar umownych w przypadku nieterminowej jego realizacji. Kary umowne mogły być wprowadzone go umowy na zasadzie określonej w art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”.

Zobacz też: Sklep nie wywiązał się z zamówienia

Dochodzenie odszkodowania za opóźnienie

Tym niemniej, w sytuacji jeśli możliwość naliczenia kar umownych nie została przewidziana w umowie, nie pozostawia to Pani bez środków ochrony przeciwko nierzetelnemu wykonawcy. Możliwe jest bowiem dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Na podstawie cytowanego przepisu może Pani żądać zapłaty odszkodowania za nieterminową realizację zamówienia. Największy problem sprawia w tym przypadku udowodnienie poniesienia szkody oraz jej wysokości. Tu musiałaby Pani podjąć się jej wyceny samodzielnie (na etapie sądowym wyceny takie robi zwykle biegły, ale w celu zmobilizowania wykonawcy wycena nie musi być szczególnie dokładna). Jako podstawę roszczeń odszkodowawczych może Pani podać, że nie może Pani w chwili obecnej korzystać z kuchni, co generuje dodatkowe koszty, np. stołowania się na mieście bądź dojazdów do krewnych etc. Może Pani wskazać, iż każdy dzień opóźnienia powoduje po Pani stronie szkodę np. w wysokości 50 zł (kwota przykładowa na całą rodzinę). Łatwo policzyć, że w przypadku opóźnienia o 50 dni wysokość szkody wyniosłaby 2500 zł.

Przeczytaj też: Reklamacja mebli na wymiar

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pismo do wykonawcy mebli na zamówienie

W związku z powyższym sugeruję przesłanie lub dostarczenie wykonawcy mebli pisma, w którym żąda Pani ich montażu w terminie np. 7 dni pod rygorem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za spowodowane opóźnienie w realizacji zamówienia. W ten sposób być może uda się Pani wymusić na wykonawcy przyśpieszenie prac związanych z Pani zamówieniem.

Zobacz również: Niedotrzymanie umowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Komentarze (1):


Mateusz

A co w przypadku kiedy zamówione meble mają opóźnienie z powodu braku surowców na rynku do realizacji mebli ?!Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »