Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Duże opóźnienie w wykonaniu mebli na zamówienie

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-04-20

W marcu podpisałam umowę z salonem mebli. Meble powinnam mieć montowane w połowie lipca. Czas realizacji to 8–9 tygodni. Na umowie mam własnoręcznie wykonaną adnotację (na czerwono) przez właściciela salonu „do realizacji od 15 maja”. Zostałam jednak z pustymi ścianami. Dowiedziałam się, że moje meble pojawią się na przełomie sierpnia/września! Jakie kroki mam podjąć? Nie chciałabym jednak zrywać umowy ze względu na wykonane prace.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

W sytuacji, jeśli nie chce Pani korzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia i chce Pani, żeby umowa została zrealizowana, pozostaje Pani w zasadzie jedynie zagrożenie wykonawcy roszczeniami odszkodowawczymi w celu przymuszenia go do szybszej realizacji zamówienia.

W pierwszej kolejności należy zbadać, czy zawarta umowa nie przewiduje kar umownych w przypadku nieterminowej jego realizacji. Kary umowne mogły być wprowadzone go umowy na zasadzie określonej w art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”.

Tym niemniej, w sytuacji jeśli możliwość naliczenia kar umownych nie została przewidziana w umowie, nie pozostawia to Pani bez środków ochrony przeciwko nierzetelnemu wykonawcy. Możliwe jest bowiem dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Na podstawie cytowanego przepisu może Pani żądać zapłaty odszkodowania za nieterminową realizację zamówienia. Największy problem sprawia w tym przypadku udowodnienie poniesienia szkody oraz jej wysokości. Tu musiałaby Pani podjąć się jej wyceny samodzielnie (na etapie sądowym wyceny takie robi zwykle biegły, ale w celu zmobilizowania wykonawcy wycena nie musi być szczególnie dokładna). Jako podstawę roszczeń odszkodowawczych może Pani podać, że nie może Pani w chwili obecnej korzystać z kuchni, co generuje dodatkowe koszty, np. stołowania się na mieście bądź dojazdów do krewnych etc. Może Pani wskazać, iż każdy dzień opóźnienia powoduje po Pani stronie szkodę np. w wysokości 50 zł (kwota przykładowa na całą rodzinę). Łatwo policzyć, że w przypadku opóźnienia o 50 dni wysokość szkody wyniosłaby 2500 zł.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W związku z powyższym sugeruję przesłanie lub dostarczenie wykonawcy mebli pisma, w którym żąda Pani ich montażu w terminie np. 7 dni pod rygorem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za spowodowane opóźnienie w realizacji zamówienia. W ten sposób być może uda się Pani wymusić na wykonawcy przyśpieszenie prac związanych z Pani zamówieniem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »