Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zwrócić towar bez metek zakupiony przez Internet?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-08-03

Czy można zwrócić towar bez papierowej metki zakupiony przez Internet? Towar został odesłany w oryginalnym opakowaniu, z zachowaniem terminu zwrotu, ponieważ posiadał wady.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie (dotyczy umów zawartych od 25.12.2014 r.). Zakładam, że właśnie z tego prawa odstąpienia od umowy Pan skorzystał, nie powołując się przy tym na wady, a po prostu korzystając z prawa odstąpienia od umowy zawartej przez Internet, tj. gdy strony w chwili zawierania umowy jednocześnie znajdowały się fizycznie w innym miejscu (w znaczeniu geograficznym) i nie miały możliwość jej zawarcia „twarzą w twarz”. Zakładam, że w Pana przypadku nie zachodzą wątpliwości, że zawarł Pan umowę na odległość i strona przeciwna tego nie podważa. Zakładam także, że nie jest Pan przedsiębiorcą i nie zawierał umowy w zakresie swojej działalności gospodarczej, a podmiot, który Panu rzecz sprzedał, jest takim przedsiębiorcą (nie podaje Pan, by takie okoliczności zachodziły i by na nie powoływała się druga strona). Z uwagi na to, że sygnalizuje Pan, że dochował ustawowego terminu, nie będę szczegółowo omawiać prawa do odstąpienia od umowy i formy jego zrealizowania.

Przy powyższych założeniach, odpowiadając bezpośrednio na pytanie:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Prawa do odstąpienia od umowy nie można uzależniać od zwrotu produktów w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 20.11.2011 r., XVII AmC 1894/11, klauzula Nr 3040, http://uokik.gov.pl/rejestr/). Klauzulą niedozwoloną w umowie jest także regulacja o treści: „towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany” (wyrok z 14.03.2013 r., XVII AmC 3546/12, klauzula Nr 4612, http://uokik.gov.pl/rejestr/).

Zatem niedopuszczalne jest uzależnianie prawa do zwrotu towaru zakupionego przez Internet od tego, czy posiada jeszcze papierową metkę. O ile więc zostały spełnione przesłanki, które założyłam i podałam na początku wywodu – z pewnością skutecznie odstąpił Pan od umowy, a przynajmniej powodem tej nieskuteczności nie może być brak metki w zwróconym towarze.

Czym innym jednak jest skuteczność odstąpienia od umowy, czym innym natomiast odpowiedzialność za niekompletność towaru. Należy bowiem przyjąć (por. preambuła dyrektywy 2011/83/83 motyw 47), że konsument w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru powinien go sprawdzać tylko w taki sposób, w jaki mógłby to robić w sklepie – np. może przymierzać ubrania, lecz nie może ich nosić. Jeżeli natomiast w większym stopniu konsument skorzystał z towaru (tj. poza czynności konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru), nie może tracić prawa do odstąpienia od umowy, jednak ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru. Sklep internetowy może zatem Pana obciążyć odszkodowaniem za zmniejszenie wartości towaru, o ile taka wartość została zmniejszona na skutek braku papierowej metki (w mojej ocenie trudno byłoby dowieść taką okoliczność, a nawet jeśli, odszkodowanie powinno mieć symboliczną wysokość).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »