Reklamacja mebli na wymiar wykonanych z usterkami

Zamówiłem meble na wymiar, dzień przed końcem montażu zapłaciłem (wieki błąd) i podpisałem w ciemno bezusterkowe wykonanie (jeszcze większy błąd). Usterki zauważałem następnego dnia, ale wykonawca o nich nie chciał słyszeć. Dwukrotnie zgłaszałem to listami poleconymi – bez odpowiedzi. Czy w takim razie przysługuje mi reklamacja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja mebli na wymiar wykonanych z usterkami

Niejednokrotnie mamy do czynienia z nierzetelnymi wykonawcami, sprzedawcami czy kontrahentami, a czasami coś po prostu się nie udaje. Jednakże nie jest Pan pozbawiony praw.

Umowa o dzieło na wykonanie mebli

Nawet jeśli nie było to spisane, zawarta została między Państwem umowa o dzieło, gdyż celem było osiągnięcie zamierzonego rezultatu. W związku z tym na podstawie art. 638 Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jest to dla Pana korzystne, gdyż można wprost powoływać się na te udogodnienia dotyczące rękojmi.

Zobacz też: Reklamacja usługi montażu

Towar niezgodny z umową – meble z usterkami

Dlatego też teraz należy odwołać się do przepisów dotyczących sprzedaży, a konkretnie odpowiedzialności za towar niezgodny z umową, które stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, gdy rzecz ma wady fizyczne lub prawne. Pojęcie wady fizycznej zostało z kolei opisane w art. 5561 Kodeksu cywilnego. Tak więc rzecz ma wadę fizyczną, gdy jest niezgodna z zawartą umową, co może się np. przejawiać w tym, że rzecz nie ma właściwości, jakie powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, gdy nie ma właściwości, o jakich sprzedawca zapewnił kupującego, lub też nie nadaje się do celu, o jakim kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia.

Przeczytaj też: Czy można zwrócić zakupione meble

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ochrona praw klienta – konsumenta

Jeśli osoba, z którą zawarł Pan umowę, uczyniła to w ramach prowadzonej przez siebie działalności, a Pan kupił meble jako konsument, wówczas zgodnie z art. 5562, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej, uważa się, że wada lub jej przyczyna tkwiła w rzeczy sprzedanej w chwili przejścia niebezpieczeństw i ciężarów na kupującego (zwykle jest to moment wydania rzeczy). To domniemanie niewątpliwie stanowi duże ułatwienie dla kupujących, którzy nie muszą wprost udowadniać, że wada tkwiła w rzeczy sprzedanej, ale wystarczy, że wykażą, iż została ona stwierdzona przed upływem roku, a na sprzedającego przerzucony zostaje obowiązek wykazania, że wcale tak nie było.

Teraz co do uprawnień, jakie przysługują przy wadzie fizycznej rzeczy. Opisano je w art. 560 Kodeksu cywilnego. Tak więc kupujący ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca wymieni rzecz na taką wolną od wad albo usunie wadę. Dodatkowo, na podstawie art. 5611, można żądać demontażu i ponownego zamontowania na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady, a w razie niewykonania tego kupujący może tego dokonać na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Poza tym może Pan żądać zwrotu kosztów części demontażu i ponownego montażu, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Reklamacja – żądanie obniżenia ceny

Można więc zacząć od wysłania żądania obniżenia ceny z powodu tych nieprawidłowości, gdyż rzecz ma wady. Nie wiem, jak się do tego odniesie, gdyż istnieje niestety duża szansa, że nie uwzględni reklamacji i nie zgodzi się na zwrot części pieniędzy. Wówczas pozostałaby jedynie droga sądowa. Z jednej strony jest to możliwe, z drugiej jednak byłyby właśnie trudności dowodowe ze względu na wspomniane wyżej okoliczności. Fakt, że podpisał Pan te dokumenty nie pozbawia Pana prawa do reklamacji, gdyż towar jest niezgodny z umową, ma wady, ale jednocześnie będzie to utrudniać dochodzenie należności i trudno jest określić, jak odniósłby się do tego sąd, czy uwierzy Panu, czy też nie, gdyż w tej sprawie to na Panu spoczywałby obowiązek dowodzenia, jak to wyglądało i że naprawdę te usterki istniały.

Tak więc ma Pan prawo do reklamowania kuchni, ale może to być utrudnione z wiadomych Panu względów. Może Pan wysłać zawiadomienie do wykonawcy, ale jeśli nie uwzględni jej, musiałby Pan dochodzić swoich praw w sądzie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Joanna Korzeniewska

O autorze: Radca prawny Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską, specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie zamówień publicznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »