Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-07-25

Razem z żoną na podstawie darowizny od rodziców posiadamy od przeszło 20 lat działkę, na której stały za czasów rodziców i stoją do dzisiaj tymczasowe garaże blaszane osób mieszkających w sąsiedztwie. Mamy z nimi podpisane umowy dzierżawy części działki pod każdy garaż blaszany na jeden samochód na okresy 2- i 3-letnie. Umowy te są w ten sposób odnawiane. Planujemy teraz sprzedać ten teren i stąd pytanie: czy dzierżawcom będzie przysługiwało prawo pierwokupu tej ziemi?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Umowa dzierżawy jest umową nazwaną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (K.c.). O dzierżawie mówią art. 693-709 K.c. Zgodnie z treścią art. 694 K.c. – do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów powyższych. Oznacza to, że w zakresie, w jakim kwestie dzierżawy nie zostały uregulowane w Księdze III Tytuł XVII Dział II Kodeksu cywilnego (art. 693-709 K.c.), mają zastosowanie przepisy dotyczące najmu zawarte w art. 659-692 K.c.

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Natomiast odnośnie prawa pierwokupu należy sięgnąć do art. 596 K.c., zgodnie z którym – jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy rozdziału IV.

Powyższy przepis wskazuje, że mogą istnieć dwie podstawy prawa pierwokupu. Pierwsza to postanowienia ustalone pomiędzy stronami. Jeżeli zatem w umowie dzierżawy zastrzeżono, że dzierżawca posiada prawo pierwokupu, może on swój obowiązek egzekwować. Druga podstawa to ustawowe prawo pierwokupu przyznane danym podmiotom. W tym kontekście należy wskazać, że ustawowe prawo pierwokupu przyznano jedynie dzierżawcom nieruchomości o charakterze rolnym.

Jak bowiem stanowi art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz

2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

W przedstawionym stanie faktycznym wskazać należy, że jeżeli w umowie dzierżawy nie zastrzeżono prawa pierwokupu, to nie przysługuje ono dzierżawcom.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »