Kiedy dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu?

• Autor: Marcin Sądej

Razem z żoną na podstawie darowizny od rodziców posiadamy od przeszło 20 lat działkę, na której stały za czasów rodziców i stoją do dzisiaj tymczasowe garaże blaszane osób mieszkających w sąsiedztwie. Mamy z nimi podpisane umowy dzierżawy części działki pod każdy garaż blaszany na jeden samochód na okresy 2- i 3-letnie. Umowy te są w ten sposób odnawiane. Planujemy teraz sprzedać ten teren i stąd pytanie: czy dzierżawcom będzie przysługiwało prawo pierwokupu tej ziemi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu?

Czy dzierżawca ma prawo pierwokupu?

Umowa dzierżawy jest umową nazwaną uregulowaną w Kodeksie cywilnym (K.c.). O dzierżawie mówią art. 693-709 K.c. Zgodnie z treścią art. 694 K.c. – do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów powyższych. Oznacza to, że w zakresie, w jakim kwestie dzierżawy nie zostały uregulowane w Księdze III Tytuł XVII Dział II Kodeksu cywilnego (art. 693-709 K.c.), mają zastosowanie przepisy dotyczące najmu zawarte w art. 659-692 K.c.

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Natomiast odnośnie prawa pierwokupu należy sięgnąć do art. 596 K.c., zgodnie z którym – jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy rozdziału IV.

Zobacz też: Dzierżawa garażu od miasta

Umowa dzierżawy z wpisanym prawem do pierwokupu

Powyższy przepis wskazuje, że mogą istnieć dwie podstawy prawa pierwokupu. Pierwsza to postanowienia ustalone pomiędzy stronami. Jeżeli zatem w umowie dzierżawy zastrzeżono, że dzierżawca posiada prawo pierwokupu, może on swój obowiązek egzekwować.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustawowe prawo do pierwokupu - dla kogo?

Druga podstawa to ustawowe prawo pierwokupu przyznane danym podmiotom. W tym kontekście należy wskazać, że ustawowe prawo pierwokupu przyznano jedynie dzierżawcom nieruchomości o charakterze rolnym.

Jak bowiem stanowi art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz

2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

W przedstawionym stanie faktycznym wskazać należy, że jeżeli w umowie dzierżawy nie zastrzeżono prawa pierwokupu, to nie przysługuje ono dzierżawcom.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »