Zadośćuczynienie za źle wykonaną naprawę samochodu

Jakiś czas temu oddałem samochód do naprawy. Niestety po naprawie silnik samochodu nie pracował dobrze. Mechanik, który naprawiał auto, twierdził, że wszystko jest w porządku. Pojechałem do drugiego warsztatu, który specjalizuje się w naprawie akurat tej marki. Stwierdził on, że był wadliwie zamontowany napinacz łańcucha rozrządu, co zaskutkowało rozciągnięciem łańcucha rozrządu, uszkodzeniem napinacza i rzutowało na prace sinika. Musiałem wymienić cały rozrząd. Czy mogę domagać się od pierwszego warsztatu zwrotu zadośćuczynienia pieniędzy za naprawę usterki spowodowanej przez nich? Jestem w posiadaniu rachunków z jednego i drugiego warsztatu oraz opinii warsztatu drugiego, który usunął usterkę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadośćuczynienie za źle wykonaną naprawę samochodu

Naprawa samochodu – umowa o dzieło

Pan jako zlecający naprawę samochodu zawarł z warsztatem umowę o dzieło unormowaną w art. 627 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Umowa o naprawę auta jest niczym innym jak umową o dzieło, a zatem warsztat odpowiada za rezultat działania.. Uprawnienia zlecającego naprawę zostały unormowane przede wszystkim w art. art. 636 i art. 638:

„Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

Art. 638. § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego”.

Zobacz też: Wzór pisma o zwrot kosztów naprawy samochodu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność za wady po naprawie samochodu

Zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli:

  • rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
  • rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo
  • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy. Ponadto rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę (tutaj warsztatu) lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy a ponadto została niewłaściwie zamontowana

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, to Pan jako kupujący może:

  • od umowy odstąpić
  • żądać obniżenia ceny.

Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Wspomina Pan jednak, że na skutek naprawy w pierwszym warsztacie powstała inna wada (tak zakładam, ponieważ nie wiem dokładnie, co było przedmiotem naprawy pierwotnej). W takiej sytuacji ochrona wynikająca z przepisów o rękojmi może okazać się niewystarczająca. Jeżeli bowiem wadliwa część zamienna zamontowana przez warsztat doprowadziła do spowodowania uszkodzenia innych podzespołów wartych kilka tysięcy, to wynikające z przepisów o rękojmi roszczenie o wymianę wadliwej części zamiennej nie naprawi szkody. W takim przypadku rozwiązaniem jest wtedy dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, bez odwoływania się do przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 471 K.c. o treści: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Odpowiedzialność warsztatu za źle wykonaną naprawę samochodu

A zatem w tej sytuacji to warsztat odpowiada za jakość zamontowanej części zamiennej. Jeżeli zamontowano część niskiej jakości, która ulegając uszkodzeniu, doprowadziła do zniszczenia pozostałych elementów, to przysługuje Panu roszczenie o zapłatę przez warsztat kwoty potrzebnej do dokonania wymiany wszystkich uszkodzonych części, a nie tylko części wymienionej przez warsztat. Rachunek za wykonanie naprawy przez drugi warsztat będzie tu dowodem na wysokość poniesionej przez Pana szkody, a opinia dowodem na niewłaściwe wykonanie naprawy. Do szkody można również doliczyć utratę wartości samochodu.

Jeżeli pierwszy warsztat nie ureguluje odszkodowania, pozostaje Panu droga sądowa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Wioletta Dyl

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »