Czy potrzebne jest pozwolenie na podniesienie terenu działki do poziomu drogi?

• Data: 2022-08-05 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Chciałbym podnieść teren działki o około 60 cm, celem jest wyrównanie poziomu działki do poziomu drogi miejskiej. Działka jest połączona z drogą miejską, odcinkiem drogi wewnętrznej – która jest moją własnością. Odcinek drogi wewnętrznej również byłby wyrównany do poziomu drogi miejskiej.
Działka (oraz droga wewnętrzna) jest zakwalifikowana jako pastwiska trwałe i grunty orne, natomiast według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działce na razie nie są prowadzone roboty budowlane, nie mam pozwolenia na budowę. Czy w takim przypadku mogę bez zgłoszenia podnieść mój prywatny teren, czy muszę wystąpić o pozwolenie? Jeśli potrzebne jest pozwolenie, to z jakiego organu administracyjnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy potrzebne jest pozwolenie na podniesienie terenu działki do poziomu drogi?

Podniesienie terenu działki

Samo podniesienie terenu działki nie wymaga co do zasady uzyskiwania żadnych zezwoleń, pozwoleń czy dokonywania zgłoszeń, ale tylko wówczas, jeśli nie jest dokonywane w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Prace polegające na wyrównaniu terenu nie są bowiem robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. NSA w wyroku z 5 listopada 2003 r. (sygn. akt IV SA 1131/2002) wskazał, że „niwelacja terenu, wyrównanie poziomu gruntu czy też jego podwyższenie nie stanowią robót budowlanych, które podlegają regulacji prawa budowlanego. Mogą one jednak być przedmiotem oceny w postępowaniu dotyczącym naruszania stosunków wodnych”.

A zatem osoba fizyczna ma prawo nawieźć na swoją działkę ziemię bez zezwolenia, tyle że ma obowiązek przestrzegać określonych w przepisach zasad, w tym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Załączę je Panu.

Przetwarzanie odpadów – ziemi

Nadto, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach zwalnia się z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (a ziemia to odpad) osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, wykorzystującą odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 owej ustawy. W myśl art. 28 ust. 8 wskazane podmioty mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne. Rozporządzenie jakie Panu załączam określa zaś warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku. Pod pozycją 40 załącznika (w kolumnie 7) określone zostały ilości odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposób określenia tych ilości np. odniesiona do wielkości utwardzonej powierzchni maksymalna dopuszczalna ilość do przyjęcia w ciągu jednego roku, określona została na poziomie 0,2 mg na 1m2 utwardzanej powierzchni.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podniesienie terenu w związku z robotami budowlanymi

Jeśli zaś odniesienie terenu ma związek z robotami budowlanymi, wymagane jest pozwolenie na budowę wydane od odpowiedniego organu nadzorującego. Budowa domu bowiem zawsze musi być zgoda z pozwoleniem oraz zatwierdzonym projektem domu. Jeżeli w tej dokumentacji nie ma informacji o możliwości nadsypania gruntu, to nie można wykonać tej czynności bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, pod rygorem samowoli budowlanej. Jednym z początkowych etapów budowy jest przygotowanie działki do rozpoczęcia prac budowlanych tzw. niwelacja terenu obejmująca również nadsypywanie gruntu w celu np. podwyższenia terenu. A zatem tutaj o zgodę na zmianę projektu występuje się do tego samego organu, który wydał pozwolenie.

Decyzja organów

Pan nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, więc jeśli nie przekroczy Pan ww. norm i nie naruszy stosunków wodnych, to co do zasady może Pan działać. Natomiast zalecam najpierw skontaktować się z starostą i z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Proszę wnosić o decyzję/informację na piśmie, czy może Pan zgodnie z tabelą z rozporządzenia bez pozwolenia budowlanego i wodno-prawnego podnieść grunt przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Być może uznają, że dopiero w wniosku o pozwolenie na budowę może Pan o to wnioskować.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »