Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie do zapłaty należności z roszczeniem regresowym

Marek Gola • Opublikowane: 2019-01-11 • Aktualizacja: 2021-06-28

W listopadzie spowodowałem kolizję drogową. Niestety moje prawo jazdy straciło ważność kilka miesięcy wcześniej (przeoczyłem termin). Teraz ubezpieczyciel, u którego wykupiłem polisę OC, wysłał do mnie wezwanie do zapłaty należności z roszczeniem regresowym. Dodam, że prawo jazdy już po kolizji odnowiłem, czyli de fakto uprawnień nie straciłem tylko chwilowo nie miałem dokumentów, który potwierdziłyby, że je miałem. Czy jest to wystarczająca podstawa do odmowy zapłacenia należności wyliczonych przez ubezpieczalnię?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do zapłaty należności z roszczeniem regresowym

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Brak ważnego prawa jazdy sprawcy kolizji

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan sprawcą kolizji. W dniu zdarzenia nie miał Pan ważnego prawa jazdy z uwagi na utratę terminu ważności.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 43 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

W mojej ocenie zwrot „nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym” winien być wykładany w nawiązaniu do treści ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w którego art. 4 wskazano, iż dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym oraz zespołem pojazdów składających się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest m.in. wydane w kraju prawo jazdy. Prawo jazdy, o którym mowa powyżej stwierdza posiadanie uprawnień do kierowania m.in. pojazdem silnikowym (art. 5 ust. 1 ustawy).

Mając na uwadze powyższe, w chwili zdarzenia nie posiadał Pan wymaganego uprawnienia do kierowania pojazdem, albowiem nie dysponował Pan prawem jazdy, które takie uprawnienie stwierdza stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Należność z roszczeniem regresowym

Owszem może Pan napisać list do ubezpieczyciela, ale rezygnacja z dochodzenia regresu tak naprawdę zależy jedynie od jego dobrej woli. Przepisy są tak skonstruowane, że w mojej ocenie nie ma możliwości uniknięcia zapłaty regresu. W każdym momencie może Pan wysłać list, ale nikt nie może Panu zagwarantować jego skuteczności. Pozwolę sobie wskazać wprost, iż nie znam przypadku, kiedy ubezpieczyciel zrezygnowałby z regresu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »