Brak kontaktu z synem a alimenty

• Data: 2024-06-11 • Autor: Michał Berliński

Płacę alimenty na syna, który skończył już 18 lat. Niestety nie z mojej winy nie mam z nim kontaktu. Wysłałem pismo z prośbą o udowodnienie, że nadal się uczy (bo słyszałem, że porzucił szkołę), jednak pozostało bez odpowiedzi. Czy mogę zatem przestać płacić alimenty? Co mam robić wobec braku kontaktu z synem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak kontaktu z synem a alimenty

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego na dorosłego syna

Kwestie płacenia alimentów dotyczy wielu osób, a w przypadku osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub ukończenia nauki stają się jeszcze bardziej problematyczne. Kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego regulowane są przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 128 ustanawia jako ogólną zasadę obowiązek dostarczania środków utrzymania (w miarę potrzeby także środków wychowania), obciążający krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W przepisach brak jest wskazania dotyczącego wieku dziecka, wraz z którym ten obowiązek ustaje. Co więcej obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czy też ukończenia nauki np., ukończenia studiów i zdobycie tytułu magistra. To, kiedy obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka (również pełnoletniego) wygasa, zależy przede wszystkim od tego, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie i od tego, czy znajduje się ono w stanie niedostatku. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (tym i wieloma innymi) z dnia 31 stycznia 1986 r. (sygn. akt. III CZP 78/85) wyjaśnia m.in.: „obowiązek alimentacyjny rodziców kończy się z momentem, w którym dziecko – z reguły po uzyskaniu wykształcenia i przygotowania do określonego zawodu – jest w stanie utrzymać się samodzielnie”.

Zgodnie zaś z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Mając na uwadze powyższe, oczywiście istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego, ale po spełnieniu określonych warunków. Wyrok zasądzający alimenty w każdej sprawie jest wydawany bezterminowo. Brak jest wskazania daty jego zakończenia, brak jest wskazania okoliczności, wraz z którą następuje ustanie tego obowiązku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgodnie zaś z art. 1441 Kodeksu zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. Jednakże tak jak pisałem, alimenty są zasądzone na czas nieokreślony. Dopiero prawomocne postanowienie w przedmiocie uchylenia obowiązku może stanowić dla Pana podstawę do zaprzestania ich płatności. Samo złożenie wniosku do sądu – nie pozbawia tego Pana obowiązku – niestety. Żona w każdej chwili, gdyby zaprzestano płatności, może sprawę skierować na drogę postępowania egzekucyjnego do komornika, gdyż orzeczenie sądowego zasądzające alimenty z urzędu jest zaopatrzone w klauzulę wykonalności, a ta upoważnia komornika do prowadzenia postępowania. Ten zaś nie będzie badał, czy taki obowiązek dalej istnieje – nie jest do tego uprawniony – ma bowiem ważne postanowienie sądu. Wobec tego, nie płacąc alimentów mimo obowiązku, narazi się Pan na dodatkowe koszty postępowania egzekucyjnego, średnio około 10 procent wysokości alimentów, co po upływie kilku miesięcy może być całkiem pokaźna kwotą.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Brak kontaktu z synem i wniosek o ustalenie obowiązku alimentacyjnego

Wobec tego w sprawie należy złożyć do sądu pozew o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego. Jest to dla Pana konieczne i nie ma innej drogi. Oczywiście w sytuacji, gdyby syn jednak się uczył, to niestety może Pan przegrać taką sprawę i straci Pan pewne koszty (opłata od pozwu oraz np., koszt pełnomocnika syna, gdy takiego ustanowi).

Przykłady

 
Brak kontaktu po rozwodzie

Pan Janusz po rozwodzie regularnie płacił alimenty na swojego syna, Michała, który skończył 18 lat. Niestety, z powodu napiętych relacji z byłą żoną, Janusz stracił kontakt z synem. Michał przestał odpowiadać na telefony i e-maile, a matka Michała nie przekazywała żadnych informacji o jego dalszej edukacji. W takiej sytuacji Janusz postanowił złożyć do sądu wniosek o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, powołując się na brak informacji i kontaktu, oraz podejrzenia, że syn nie kontynuuje nauki.

 
Syn nie odpowiada na prośby o informację

Pani Maria regularnie płaciła alimenty na swojego pełnoletniego syna, Pawła, który ukończył 19 lat. Po usłyszeniu, że Paweł rzucił szkołę, Maria wysłała do syna list z prośbą o dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu edukacji. Paweł jednak nie odpowiedział na list ani na późniejsze próby kontaktu. W obawie, że syn już się nie uczy i samodzielnie się utrzymuje, Maria zwróciła się do prawnika i złożyła wniosek do sądu o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

 
Syn unika kontaktu, a alimenty nadal płyną

Pan Andrzej płacił alimenty na swojego syna, Kamila, który właśnie skończył 20 lat. Andrzej nie miał kontaktu z Kamilem od kilku lat, mimo wielokrotnych prób nawiązania rozmowy. Andrzej słyszał od znajomych, że Kamil pracuje na pełny etat, ale nie mógł uzyskać żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Wobec braku odpowiedzi od syna i niepewności co do jego sytuacji edukacyjnej i finansowej, Andrzej zdecydował się wystąpić do sądu z wnioskiem o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, argumentując, że syn może już samodzielnie się utrzymać.

Podsumowanie

 

W sytuacji braku kontaktu z pełnoletnim dzieckiem oraz wątpliwości co do jego kontynuowania nauki, rodzic ma prawo złożyć wniosek do sądu o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Ważne jest, aby podejść do sprawy prawnie, gdyż samo zaprzestanie płacenia alimentów może prowadzić do dodatkowych kosztów egzekucyjnych. Sąd rozstrzygnie, czy obowiązek alimentacyjny nadal obowiązuje na podstawie przedstawionych dowodów.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism sądowych, aby skutecznie rozwiązać kwestie związane z alimentami i brakiem kontaktu z pełnoletnim dzieckiem. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachowe wsparcie w Twojej sprawie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2.  Orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1986 r. sygn. akt. III CZP 78/85

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »