Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód kupiony z zatajonym zastawem

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2016-09-13

Zakupiłam samochód w komisie samochodowym. Na fakturze sprzedaży mam adnotację, że samochód jest wolny od wad prawnych. Jak się właśnie okazało, samochód sprzedany przez pierwszego właściciela był obciążony kredytem. Właściciel, sprzedając auto do komisu, w pełni go nie spłacił. Bank wypowiedział umowę, nie zabierając jednak samochodu. Obecnie toczy się sprawa o przywłaszczenie przez pierwszego właściciela pieniędzy z kredytu. Bank odszukał mnie jako nowego właściciela. Jakie mam szanse i co powinnam zrobić, aby bank nie odebrał mi samochodu? Mam dokumenty zakupu również z adnotacją, że samochód jest wolny od wad prawnych. Proszę o pomoc!

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Z opisu wynika, że na samochodzie, który Pani nabyła, ustanowiono zastaw. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne (art. 306 § 1 Kodeksu cywilnego, dalej „K.c.”).

Na mocy art. 170 K.c. w razie przeniesienia własności rzeczy ruchomej, która jest obciążona prawem osoby trzeciej, prawo to wygasa z chwilą wydania rzeczy nabywcy, chyba że ten działa w złej wierze. W przypadku ustanowienia zastawu kredytodawca musiałby zatem dowieść, że działała Pani w złej wierze, nabywając samochód (wiedziała o istnieniu zastawu), by móc dochodzić zaspokojenia z samochodu.

Najprawdopodobniej jednak na samochodzie był ustanowiony zastaw rejestrowy – szczególny typ zastawu, lepiej chroniący wierzyciela. W takim wypadku prawo wierzyciela zostaje wpisane do rejestru zastawów, który jest powszechnie dostępny – kupując samochód, mogła Pani sprawdzić, czy taki wpis widnieje. W razie ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji, zastaw ten zostaje również odnotowany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (art. 12 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Do zbycia przedmiotu zastawu w przypadku zastawu rejestrowego stosuje się mniej korzystne dla Pani przepisy. Zgodnie z art. 13 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów:

„Art. 13 Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu, jeżeli:

1) nabywca nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o istnieniu zastawu rejestrowego w chwili wydania mu rzeczy lub przejścia na niego prawa obciążonego zastawem rejestrowym albo

2) rzecz obciążoną zastawem rejestrowym zalicza się do rzeczy zbywanych zwykle w zakresie działalności gospodarczej zastawcy i rzecz ta została wydana nabywcy, chyba że nabywca nabył rzecz w celu pokrzywdzenia zastawnika.”

Zatem żeby wierzyciel nie mógł się zaspokoić z przedmiotu zastawu, musiałaby Pani wykazać należytą staranność w zakresie ustalenia nieistnienia zastawu rejestrowego obciążającego samochód – dowodem na taką staranność będzie posiadanie właściwego dokumentu wystawionego przez centralną informację o zastawach rejestrowych (zob. rozp. MS z 15.10.1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 134, poz. 893 ze zm.). Co istotne, w orzecznictwie i doktrynie podnosi się, że adnotacja w dowodzie rejestracyjnym ma tylko charakter informacyjny, a stwierdzenie braku tej adnotacji nie zwalnia nabywcy pojazdu od zapoznania się z treścią wpisów w rejestrze zastawów, jeżeli chce on pozostawać w dobrej wierze jako nabywca przedmiotu zastawu (zob. J. Mojak, [w:] E. Niezbecka, J. Mojak, Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komentarz, s. 71; oraz wyr. SN z 1.10.2003 r., II CK 53/02, OSNC 2004, Nr 11, poz. 182 i wyr. SN z 10.3.2005 r., III CK 369/04, niepubl.).

Ponieważ Pani zapewne nie legitymuje się zaświadczeniem z rejestru zastawów, iż przedmiotowy samochód jest wolny od obciążenia zastawem rejestrowym, nie może Pani wykazać swojej należytej staranności. Z tego też względu zastaw rejestrowy, o ile taki ustanowiono na samochodzie, poprzez przeniesienie własności rzeczy nie wygasł, a kredytodawca może zaspokoić się z tegoż samochodu, niezależnie od tego, że teraz to Pani jest jego właścicielem.

Zastawca niebędący dłużnikiem może niezależnie od zarzutów, które mu przysługują osobiście przeciwko zastawnikowi, podnosić zarzuty, które przysługują dłużnikowi, jak również te, których dłużnik zrzekł się po ustanowieniu zastawu (art. 315 K.c., art. 1 ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym…). Gdyby zatem wiedziała Pani, że np. dług poprzedniego właściciela uległ przedawnieniu, mogłaby Pani wobec kredytodawcy podnosić zarzut przedawnienia, gdyby Pani wiedziała, że kredyt został spłacony w całości, także mogłaby Pani taki zarzut podnieść. Mogłaby Pani zatem podnosić zarzuty, które wykazywałyby nieistnienie (niezasadność) żądanego długu.

W braku takich zarzutów pozostaje Pani roszczenie z rękojmi za wady prawne rzeczy oraz roszczenie odszkodowawcze z uwagi na zapewnienia sprzedawcy, że samochód jest wolny od wad prawnych. Wobec sprzedawcy może Pani zatem złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z art. 560 K.c.:

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.”

W przypadku odstąpienia od umowy strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 K.c.). W przypadku odstąpienia od umowy, musiałaby Pani zatem zwrócić samochód, mogłaby Pani natomiast żądać zwrotu zapłaconej ceny.

W wypadku odstąpienia bądź żądania obniżenia ceny, mogłaby Pani żądać także zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniosła Pani z nich korzyści, a nie otrzymała ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu (art. 574 § 1 K.c.).

Gdyby była Pani zmuszona do wydania samochodu kredytodawcy, sprzedawca powinien zwrócić Pani cenę (chyba że wiedziałaby Pani, iż prawa sprzedawcy były sporne albo nabyła rzecz na własne ryzyko – co u Pani nie miało miejsca z uwagi na to, że w umowie wyraźnie określono, że rzecz jest wolna od wad prawnych, por. art. 575 K.c.).

Trzeba jednak przytoczyć także art. 573 K.c., wedle którego kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne. Zatem gdyby kredytodawca dochodził roszczeń z samochodu, powinna Pani zawiadomić o tym jak najszybciej sprzedawcę i wezwać go do udziału w sprawie (proszę przesyłać do niego wszelką korespondencję od kredytodawcy czy komornika i zachowywać potwierdzenia odbioru).

Gdyby zdarzyło się tak, że uniknie Pani utraty samochodu, bo sama zapłaci Pani dług, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli zwrócić Pani zapłaconą sumę wraz z odsetkami i kosztami (art. 575(1) K.c.).

Dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej przewidziano następujące terminy (art. 568 K.c., 576 K.c.):

  • roszczenie przedawnia się w terminie jednego roku od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne;
  • w powyższym terminie (jednego roku) kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej (W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.).

Gdyby się nie udało dochować powyższego terminu, może Pani dochodzić odszkodowania na podstawie art. 471 K.c. – ponieważ jednak zapewne właściciel komisu także nie wiedział o wadach prawnych, może być trudne uzyskanie od niego odszkodowania. Właściwsze w takim wypadku byłoby dochodzenie zwrotu wartości zabranego samochodu od pierwotnego sprzedawcy na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 K.c.). Proszę pamiętać, że aby roszczenie się nie przedawniło, musi Pani wnieść pozew do sądu albo zawezwanie do próby ugodowej do sądu.

Podsumowując:

  • Jeśli na rzeczy ustanowiono zastaw rejestrowy, Pani natomiast nie sprawdziła w rejestrze zastawów, że taki zastaw jest wpisany, kredytodawca może dochodzić zaspokojenia z Pani samochodu – jeśli nie zna Pani zarzutów, które podważyłyby zasadność dochodzenia długu, nie ma Pani środków, by zapobiec takiemu dochodzeniu (chyba że sama spłaci Pani dług).
  • W takim wypadku powinna Pani niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę (jak rozumiem, samochód sprzedawał Pani właściciel komisu) i może Pani zwrócić się do sprzedającego z roszczeniami wynikającymi z rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej (obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, odszkodowanie) – musi Pani jednak zachować roczny termin od dowiedzenia się o wadzie dla dochodzenia tych roszczeń.

Opis sprawy z marca 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wysoka druga rata ubezpieczenia OC

W maju kupiliśmy samochód, ubezpieczyliśmy go oczywiście od razu. Składka OC została rozłożona na 2 raty. W sierpniu żona miała kolizję (dostała mandat). Po pewnym czasie TU zażądało drugiej raty nie w ustalonej wysokości (340 zł), tylko w kwocie 1200 zł. Czy TU miało do tego prawo?

Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane

Mam potencjalnego wykonawcę domu szkieletowego, z którym negocjuję umowę. Wykonawca w umowie nie chce dać żadnej gwarancji na swoje prace, a tylko 3 lata rękojmi. Rękojmia z mocy prawa i tak obowiązuje, więc to żadna łaska. Chcę, żeby wykonawca udzielił 10 lat gwarancji na konstrukcję budynku, ale on odmawia, dając w zamian 10 lat rękojmi na konstrukcję. Czy 10-letnia rękojmia na konstrukcję zabezpiecza moje interesy i czy w ogóle będzie ona wiążąca? Czy należy się domagać gwarancji, a jak nie, to szukać innego wykonawcy?

Czy mogę odstąpić od umowy?

Na prezentacji kupiłam odkurzacz. Sprzedawca namówił mnie, żebym go wzięła na firmę. Podczas pierwszego użycia sprzętu okazało się, że urządzenie jest uszkodzone. Chciałabym zrezygnować z zakupu, bo koszt był bardzo wysoki, a sprzęt miał być niezawodny przynajmniej przez 3 lata. Jak skutecznie się z tego wyplątać? Czy możliwa jest zmiana umowy z firmy na osobę prywatną, a następnie odstąpienie od niej?

Umowa przelewu wierzytelności

Miałam wypadek samochodowy, likwidacja szkody nastąpiła z OC sprawcy, przydzielono mi auto zastępcze niejako „w pakiecie”. Ubezpieczyciel zwrócił wynajmującemu jedynie część kosztów za najem auta zastępczego. Wynajmujący zamierza dochodzić swoich roszczeń przed sądem, dlatego zwrócił się do mnie z prośbą o podpisanie umowy przelewu wierzytelności wobec TU. Moje obawy dotyczą sytuacji, kiedy proces zostanie przegrany, a wynajmujący może zechcieć obciążyć poszkodowanego kosztami najmu auta wraz z odsetkami. Czy umowa przelewu wierzytelności zabezpiecza przed taką sytuacją (przecież poszkodowany, ponieważ przelał wierzytelność, nie będzie już miał zatem żadnych możliwości dochodzenia swoich roszczeń), czy też musi być jakiś specjalny zapis w umowie przelewu wierzytelności?

Problem ze znajomym, który kupił auto na moje nazwisko

Trzy lata temu kolega, który miał na głowie komorników, kupił sobie auto, ale na moje nazwisko. Byłam naiwna, że się na to zgodziłam. Miał je później przepisać na swojego ojca, ale do tego nie doszło. Cały czas więc muszę opłacać OC, przychodzą też do mnie mandaty. Z kolegą właściwie nie mam kontaktu, zresztą ignoruje moje prośby. Co mam teraz zrobić? Jak pozbyć się kłopotu i obciążenia?

Odstąpienie od umowy kupna mieszkania i niestawienie się u notariusza sprzedającego

Kupiłam od osoby fizycznej mieszkanie, w którym jest robactwo. Nie miałam o tym pojęcia. Napisałam oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna wraz z wezwaniem do stawienia się przed notariuszem w celu zwrotnego przeniesienia nieruchomości. Pan ten nie stawił się na wezwanie. O co powinnam pozwać tego pana – czy tylko o zapłatę kwoty, którą ode mnie otrzymał, czy też do złożenie oświadczenia czy o zobowiązanie do zwrotnego przeniesienia nieruchomości przed notariuszem?

Żądanie naprawy samochodu zastępczego

Dwa lata temu mąż dostał od mechanika samochód zastępczy i zastała go burza śnieżna, w wyniku czego, jak mąż twierdzi, przepalił tarcze w samochodzie. Teraz, po dwóch latach od tego zdarzenia przychodzi do nas dwóch mężczyzn, domagając się ponad 10 tys. zł za naprawę tego samochodu. Czy mają prawo żądać od nas takich pieniędzy po takim czasie?

Czy mogę walczyć o podwójny zadatek?

W maju tego roku dokonałem rezerwacji noclegu w związku z wyjazdem na wakacje. Właścicielka pensjonatu zażyczyła sobie 400 zł przedpłaty. Spytałem, czy ma to być zaliczka, czy zadatek. Otrzymałem odpowiedz, że zadatek. Kilka dni po wpłaceniu pieniędzy otrzymałem informację, że rezerwacja jest niestety nieaktualna, ponieważ pokój został zarezerwowany już wcześniej przez kogoś innego i że wpłacona kwota zostanie mi niezwłocznie zwrócona. W tej sytuacji zażądałem wypłaty podwójnej kwoty, ponieważ wpłaciłem zadatek, a nie zaliczkę. Niestety otrzymałem tylko kwotę 400 zł. Właścicielka pensjonatu najwyraźniej uznała sprawę za zakończoną i ignoruje moją korespondencję, pozostawiając ją bez odpowiedzi. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »