Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wiedza o przesuniętej granicy działki

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-06-30

Jestem w trakcie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie pomiarów geodezyjnych siatka ogrodzeniowa znajduje się 10 cm od wyznaczonej granicy działki na moją korzyść. Sąsiad do tej pory nie wnosił roszczenia przesunięcia ogrodzenia. Obawiam się, że po sprzedaży sąsiad nakaże nowemu właścicielowi przesunięcie ogrodzenia, a nowy właściciel zwróci się do mnie, że zataiłem prawdę. Co powinienem zrobić w tej sytuacji? 10 cm to niedużo. Czy jest to w granicach tolerancji? Czy po sprzedaży działki nowy właściciel może wezwać mnie do sądu, że sprzedałem działkę, która miała nieprawidłowo wytyczoną granicę, i jakie konsekwencje mogę ponieść?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Co do zasady – oczywiście istnieje domniemanie, że wszelkie ogrodzenia, mury, płoty itp. biegną po granicy działki. Wszystko w podobnej sytuacji pozostaje kwestią szczegółów, które stanowią okoliczności pozwalające, kto kiedy i w jaki sposób naruszył granice geodezyjne działki. Kodeks cywilny w tej materii stanowi:

„Art. 154. [Mury, płoty, miedze, rowy]

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania”.

Okolicznościami doniosłymi jest moment przekroczenia granic i reakcja strony poszkodowanej tym przekroczeniem, tj. tego, czy grunt zostaje zajęty. Mammy w tym względzie poniższe regulacje kodeksowe:

„Art. 151. [Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku]

Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli w trakcie budowy ogrodzenia przez Pana doszło do naruszenia granicy i sąsiad wzywał Pana do przywrócenia stanu poprzedniego – to włada Pan gruntem w złej wierze i jedynie 30 lat użytkowania może predestynować i chronić ten stan posiadania pozwalając powołać się na zasiedzenie w ramach nabycia własności tak zajętego pasa gruntu. Pana wiedza o tym i zatajenie jej wobec kupującego może rodzić ryzyko skutecznego podnoszenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.

Jeżeli  natomiast wszedł Pan jako właściciel już w tak istniejący stan użytkowania i posiadania gruntu od początku jego nabycia lub wznosząc ogrodzenia, był Pan przekonany, że biegnie ono po granicy, a sąsiad w żaden sposób nie protestował, jak też nie czyni tego także teraz, to jedyne konsekwencje określone są w cytowanym art. 151.

Oczywiście warto byłoby zadbać o wzmiankę w akcie notarialnym, że nabywca miał wgląd do dokumentacji geodezyjnej działki, jak i zapoznał się z jej stanem  oraz powierzchnią na gruncie.

Podsumowując — ryzyko ze strony kupującego zawsze istnieje, bo faktycznie grunt jest niezgodny ze stanem geodezyjnym i Pan o tym wie, co np. w razie sporu zaświadczy sąsiad. Dlatego w mojej ocenie lepiej t okoliczność ujawnić albo przed sprzedażą uregulować tą rozbieżność według opcji przewidzianych w art. 151.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »