Wycofanie zawiadomienia o przestępstwie złożonym na policji

• Data: 2024-06-13 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Moja mam pod wpływem własnego błędu zastrzegła dowód i zgłosiła sprawę na policję o wyłudzeniu kredytu na jej dane. Jednak, gdy ochłonęła, zrozumiała, że żadne wyłudzenie nie miało miejsca. Co mama może teraz zrobić z tym zgłoszeniem przestępstwa na policji? Czy można wycofać zawiadomienie o popełnionym przestępstwie nie ponosząc za to odpowiedzialności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie zawiadomienia o przestępstwie złożonym na policji

Przestępstwa wyłudzenia kredytu

Pani mama zapewne złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wyłudzenia kredytu, czyli z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (K.k.), który to stanowi, że:

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość „wycofania” zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Niestety, ustawy karne nie przewidują prawa do „wycofania” zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wskazane przez Pani mamę przestępstwo podlega ściganiu z urzędu, a zatem wycofanie zawiadomienia o przestępstwie nie spowoduje przerwania (umorzenia) postępowania przygotowawczego.

Tak naprawdę, aby nie doszło do prowadzenia postępowania w sprawie, organ, który je prowadzi, musi wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania karnego. Nawet jeśli Pani mama, jako pokrzywdzona, na kolejnych etapach sprawy złoży zeznania, w których oświadczy, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, o jakim zawiadamiała, tj. że jej poprzednie zeznania o przestępstwie nie są prawdziwe i chce je odwołać, bo złożyła je pod wpływem emocji bez analizy stanu faktycznego, to dla prokuratury, a potem dla sądu – oba jej zeznania są równoważnym dowodem w sprawie (tj. i te pierwsze, i te „odwołujące”). Prokuratura (sąd) samodzielnie oceni, którym zeznaniom dać wiarę.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nowe zeznania – prokuratura i sąd decydują o dalszym postępowaniu

Radzę więc Pani mamie, by złożyła kolejne zeznania i wskazała prawdę, czyli to, co Pani opisała – najlepiej z jakimiś dowodami w sprawie, np. zeznaniami kuzynki, dowodami spłaty przez kuzynkę tego kredytu). Wówczas to prokuratora najpewniej odmówi wszczęcia postępowania karnego, a jeśli prokurator wniósł już akt oskarżenia do sądu, to go być może wycofa.

Podkreślam jednak, że jeśli prokuratura, a następnie sąd, uznają, że doszło do popełnienia przestępstwa, to niestety, ale te drugie zeznania Pani mamy, jako pokrzywdzonej, nie będą miały znaczenia w sprawie i postępowanie ma prawo dalej się toczyć.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Zarzut fałszywego zawiadomienia o przestępstwie

Trzeba też mieć na uwadze, że zgodnie z art. 238 K.k.: „Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Nie można zatem wykluczyć ewentualnej odpowiedzialności Pani mamy. Jako że nie była wcześniej karana, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, nie mniej jednak wskazuję na ten fakt.

Zatem, aby organy miały drugi dowód w sprawie i mogły ewentualnie odstąpić od wniesienia aktu oskarżenia, Pani mama powinna udać się znowu na policję i złożyć zeznania. Ewentualnie czekać aż same umorzą dochodzenie, ale będzie gorzej, jeśli trafią na trop, że to mama wzięła kredyt i wówczas mogą postawić jej zarzut przestępstwa, jaki wskazałam opinii. Sytuacja jest trudna. Lepiej poinformować organa ścigania, to zawsze będzie na plus dla mamy, nawet gdyby zechciano jej postawić zarzut – mama bowiem wykaże, że współpracowała z organami i niezwłocznie wyjaśniła, jak było naprawdę.

Przykłady

 

Pan Jan, będąc przekonany, że jego żona padła ofiarą oszustwa internetowego, zgłosił sprawę na policję, podejrzewając wyłudzenie pieniędzy. Po kilku dniach odkrył jednak, że rzekome oszustwo było zwykłym nieporozumieniem związanym z zaległymi płatnościami. Pan Jan postanowił udać się na policję, aby poinformować o prawdziwym stanie rzeczy. Niestety, nie mógł wycofać zgłoszenia, ale dostarczył nowe dowody i wyjaśnienia, które umożliwiły organom ścigania szybkie zakończenie postępowania.

 

Pani Anna, zauważywszy podejrzane transakcje na swoim koncie bankowym, zgłosiła na policję, że ktoś mógł wyłudzić kredyt na jej nazwisko. Po dokładniejszej analizie swoich finansów zrozumiała, że to ona sama dokonała tych transakcji, zapominając o nich w ferworze codziennych obowiązków. Pani Anna wróciła na policję, aby złożyć dodatkowe zeznania, wyjaśniając sytuację. Choć zawiadomienia nie można było formalnie wycofać, nowe informacje pozwoliły na szybkie zamknięcie sprawy przez prokuraturę.

 

Pan Tomasz, zaniepokojony telefonem od nieznajomego oferującego podejrzanie korzystny kredyt, zgłosił podejrzenie wyłudzenia na policję. Po pewnym czasie zorientował się, że telefon ten był jedynie pomyłką ze strony banku, a nie próbą oszustwa. Pan Tomasz skontaktował się z organami ścigania, aby przekazać poprawne informacje. Chociaż nie mógł formalnie wycofać zawiadomienia, jego nowe zeznania pomogły w szybkim umorzeniu postępowania, gdyż nie było podstaw do dalszych działań.

Podsumowanie

 

Wycofanie zawiadomienia o przestępstwie złożonym na policji nie jest formalnie możliwe, jednak można złożyć dodatkowe zeznania, aby wyjaśnić nieporozumienie. W takich przypadkach, organy ścigania mają możliwość odmowy wszczęcia postępowania lub jego umorzenia na podstawie nowych dowodów. Warto jak najszybciej skontaktować się z policją, aby przedstawić prawdziwe okoliczności sprawy, co może przyczynić się do szybszego zamknięcia postępowania.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowywaniu pism procesowych, aby skutecznie i szybko rozwiązać Państwa problemy prawne. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »