Zakup lokalu na wynajem - na firmę czy prywatnie?

• Data: 2022-10-07 • Autor: Marcin Sądej

Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam zakupić lokal usługowy od dewelopera. Co Czy kupić lokal na firmę, czy na osobę prywatną? Co będzie korzystniejsze? Lokal będzie służył na wynajem. Jestem na podatku liniowym 19%.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup lokalu na wynajem - na firmę czy prywatnie?

Zakup nieruchomości na firmę, podatek liniowy, odpisy amortyzacyjne

Przychody z najmu nieruchomości mogą być kwalifikowane do dwóch potencjalnych źródeł przychodów:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza – art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT,
  • tzw. najem prywatny składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że obecnie, zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy PIT, najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtowej.

W konsekwencji, jeżeli zakup nieruchomości ma miejsce w ramach działalności gospodarczej, to w takim przypadku przychód uzyskany z tego tytułu będzie opodatkowany formą właściwą dla przychodów firmowych, czyli podatkiem liniowym. Plusem tego rozwiązania jest możliwość ujmowania w rozliczeniu kosztów podatkowych np. w postaci odpisów amortyzacyjnych. Wskażmy, że od tego roku, na mocy art. 22c pkt 2 ustawy PIT, wyłączono z amortyzacji jedynie lokale mieszkalne, ale nie lokale użytkowe. Oczywiście możliwe jest także ujmowanie w takim przypadku pozostałych kosztów związanych z nieruchomością, takich jak np. koszt ubezpieczenia, koszty remontu itd.

Przychodu z najmu prywatnego ryczałt 8,5%, 12,5%

Drugą opcją jest uznanie, że przychody z najmu nieruchomości stanowią tzw. najem prywatny. Jak wskazaliśmy, w takim przypadku jedyną formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany. Stawka podatku wynosi 8,5% przychodu, a jeżeli przychód przekroczy 100 000 zł – stawka wzrasta do 12,5%. W przypadku ryczałtu nie ma jednak możliwości uwzględnienia żadnych kosztów podatkowych, co zatem oznacza, że odpisy amortyzacyjne dokonane od takiej nieruchomości nie będą stanowiły kosztów podatkowych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dalsza sprzedaż nieruchomości, opodatkowanie przychodu

Warto także odnieść się do kwestii sprzedaży takiej nieruchomości. W tym zakresie różne będą skutki podatkowe w zależności od sposobu przypisania nieruchomości do określonego źródła przychodów. Jeżeli nieruchomość będzie stanowiła środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT sprzedaż wygeneruje przychód opodatkowany podatkiem liniowym. Dodajmy także, że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT – w momencie wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazania do majątku prywatnego, sprzedaż bez podatku może się odbyć dopiero po upływie 6 lat, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wycofania. Wcześniejsza sprzedaż podlega opodatkowaniu tak jak w ramach działalności gospodarczej czyli podatkiem liniowym.

Inaczej natomiast sytuacja się przedstawia w przypadku najmu prywatnego. Wtedy sprzedaż nieruchomości jako niezwiązanej z działalnością gospodarczą jest kwalifikowana pod regulację art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, który podaje, że sprzedaż po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia, nie wygeneruje konieczności zapłaty podatku. Wcześniejsza sprzedaż podlega opodatkowaniu 19% podatkiem od dochodu ze sprzedaży rozliczanym w PIT-39 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowy.

Wynajem a VAT

Jeśli jest Pan czynnym podatnikiem VAT, proszę pamiętać, że od takiego wynajmu – niezależnie czy będzie w ramach JDG, czy jako najem prywatny – należy odprowadzić podatek VAT, bo na gruncie VAT najem prywatny jest również działalnością gospodarczą. Dodam jednak, że przy najmie prywatnym opodatkowanym VAT, może Pan odliczyć VAT od zakupu.

W przedstawionym stanie faktycznym wydaje się, że, jeżeli chodzi o podatek PIT, że forma ryczałtowa w ramach najmu prywatnego może się okazać korzystniejsza, a z pewnością jest prostsza w obsłudze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »