Uzupełnienie dokumentów po złożeniu apelacji

W ustawowym terminie wniosłam apelacje, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku. Apelacja została opłacona, przyjęta, akta znajdują się w sądzie apelacyjnym. Termin rozprawy jeszcze nie został wyznaczony. Czy mogę teraz uzupełnić podaną apelacje (nie wytknęłam jednego faktu, który był blednie ustalony przez sąd I instancji)? Wiem, że nie można wychodzić poza zakres podany w apelacji, moje uzupełnienie ma polegać na uściśleniu kilku zarzutów, które były wytknięte w apelacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzupełnienie dokumentów po złożeniu apelacji

Błąd – brak zarzutu w apelacji

Bez wątpienia Pani sytuacja jest ciężka, aczkolwiek nie beznadzieja. Wskazuje Pani w treści pytania na błędnie ustalony stan faktyczny. De facto zarzut taki winien brzmieć następującą: „zarzucam błąd w ustaleniach faktycznych polegający na …………………… ”. W chwili obecnej, z uwagi na niezawarcie tegoż zarzutu w apelacji, konieczne będzie posiłkowanie się zarzutami, które już w sprawie zostały postawione. Zachodzi pytanie, dlaczego doszło do błędu w ustaleniach faktycznych. Czy błąd ten choćby w minimalny sposób można podciągnąć pod ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego, tj. pod zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego?

Doprecyzowanie zarzutów z apelacji

Co do zasady błąd w ustaleniach stanu faktycznego jest osobnym zarzutem od naruszenia prawa procesowego lub prawa materialnego, ale mając na uwadze, iż apelacja została już złożona musi się Pani ratować i próbować wskazywać na zarzut naruszenia art. 233. Na Pani miejscu wskazywałbym na dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, która w swej konsekwencji doprowadziła do błędu w ustaleniach stanu faktycznego.

Jako przykład można wskazać pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy. Zgodnie z tezą wyrażoną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. I UK 161/06, „granice swobodnej oceny dowodów wyznaczają: obowiązek wyprowadzenia przez sąd z zebranego materiału dowodowego wniosków logicznie prawidłowych, ramy proceduralne, poziom świadomości prawnej sędziego oraz dominujące poglądy na sądowe stosowanie prawa. Swobodna ocena dowodów dokonywana jest przez pryzmat własnych przekonań sądu, jego wiedzy i posiadanego zasobu doświadczeń życiowych. Uwzględnia wymagania prawa procesowego oraz reguły logicznego myślenia, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i – ważąc ich moc oraz wiarygodność – odnosi je do pozostałego materiału dowodowego”.

Reasumując, należałoby wysłać pismo w ślad za apelację, w którego treści wszywałaby Pani na doprecyzowanie zarzutu naruszenia art. 233. Proszę pamiętać, by pismo wysłać w dwóch egzemplarzach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Marek Gola

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »