Kategoria: Postępowanie cywilne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uściślenie zarzutów z apelacji

Marek Gola • Opublikowane: 2018-07-04

W ustawowym terminie wniosłam apelacje, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku. Apelacja została opłacona, przyjęta, akta znajdują się w sądzie apelacyjnym. Termin rozprawy jeszcze nie został wyznaczony. Czy mogę teraz uzupełnić podaną apelacje (nie wytknęłam jednego faktu, który był blednie ustalony przez sąd I instancji? Wiem, że nie można wychodzić poza zakres podany w apelacji, moje uzupełnienie ma polegać na uściśleniu kilku zarzutów, które były wytknięte w apelacji.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Bez wątpienia Pani sytuacja jest ciężka, aczkolwiek nie beznadzieja. Wskazuje Pani w treści pytania na błędnie ustalony stan faktyczny. De facto zarzut taki winien brzmieć następującą: „zarzucam błąd w ustaleniach faktycznych polegający na …………………… ”. W chwili obecnej, z uwagi na niezawarci tegoż zarzutu w apelacji, konieczne będzie posiłkowanie się zarzutami, które już w sprawie zostały postawione. Zachodzi pytanie, dlaczego doszło do błędu w ustaleniach faktycznych. Czy błąd ten choćby w minimalny sposób można podciągnąć pod ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego, tj. pod zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego?

Co do zasady błąd w ustaleniach stanu faktycznego jest osobnym zarzutem od naruszenia prawa procesowego lub prawa materialnego, ale mając na uwadze, iż apelacja została już złożona musi się Pani ratować i próbować wskazywać na zarzut naruszenia art. 233. Na Pani miejscu wskazywałbym na dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, która w swej konsekwencji doprowadziła do błędu w ustaleniach stanu faktycznego.

Jako przykład można wskazać pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy. Zgodnie z tezą wyrażoną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. I UK 161/06, „granice swobodnej oceny dowodów wyznaczają: obowiązek wyprowadzenia przez sąd z zebranego materiału dowodowego wniosków logicznie prawidłowych, ramy proceduralne, poziom świadomości prawnej sędziego oraz dominujące poglądy na sądowe stosowanie prawa. Swobodna ocena dowodów dokonywana jest przez pryzmat własnych przekonań sądu, jego wiedzy i posiadanego zasobu doświadczeń życiowych. Uwzględnia wymagania prawa procesowego oraz reguły logicznego myślenia, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i – ważąc ich moc oraz wiarygodność – odnosi je do pozostałego materiału dowodowego”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Reasumując, należałoby wysłać pismo w ślad za apelację, w którego treści wszywałaby Pani na doprecyzowanie zarzutu naruszenia art. 233. Proszę pamiętać, by pismo wysłać w dwóch egzemplarzach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »