Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oczekiwanie na aneks do umowy najmu i wypowiedzenie jej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-03-11

Jestem najemcą lokalu użytkowego. Mam umowę na czas 8 lat. Za miesiąc październik właściciel wystawił fakturę niższą, niż przewiduje umowa (zapewne z powodu robót budowlanych w budynku). Czekałem na aneks (o który prosiłem ustnie bez rezultatu), nie chcąc zapłacić za tak wystawioną fakturę. W końcu doszło do 2 miesięcy zwłoki. Otrzymałem wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym oraz wezwanie do zapłaty odsetek. Opłaciłem natychmiast zaległości z odsetkami. Czy jednak wynajmujący mógł postąpić w ten sposób i tak rozwiązać ze mną umowę?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Należy wyraźnie zaznaczyć, że do najmu lokali użytkowych mają zastosowanie przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.  Zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Jak z powyższego wynika, umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zależy to od woli stron. Swobodę stron w zakresie określenia czasu trwania najmu ograniczają postanowienia art. 661.

Jeżeli strony w umowie nie określiły terminu wypowiedzenia, obowiązuje termin ustawowy. W takiej sytuacji wypowiedzenie najmu w krótszym terminie od wymaganego ustawą nie powoduje nieważności wypowiedzenia, a jedynie ten skutek, że najem wygaśnie z upływem terminu ustawowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy zaznaczyć, że tylko umowa najmu zawarta na czas nieoznaczony może być swobodnie wypowiedziana przez jej strony, i to bez podania przyczyny wypowiedzenia. Uprawnienia do wypowiedzenia takiej umowy najmu nie można się skutecznie zrzec ani też wyłączyć go umownie.

Zarówno w umowie zawartej na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony strony mogą określić terminy wypowiedzenia. Dopiero w razie braku takiego postanowienia w umowie zawartej na czas nieoznaczony stosuje się terminy ustawowe wskazane w art. 673 § 2. Ich długość zależna jest od częstotliwości uiszczania czynszu przez najemcę. Terminy ustawowe znajdują zastosowanie także wtedy, gdy strona umowy najmu, dokonując jej wypowiedzenia, powołuje się na termin wypowiedzenia, który nie został ustalony w umowie najmu.

Ważne jest, że zakres uregulowania wynikający z art. 673 c nie obejmuje najmu lokali – ustawodawca zawarł bowiem w art. 688 odrębne uregulowanie szczegółowe dotyczące tej kwestii.

W tym miejscu można jednak dodać, że postanowienie umowy najmu zawartej na czas określony przewidujące możliwość wypowiedzenia tej umowy z „ważnych przyczyn” mieści się w hipotezie art. 673 § 3 (uchwała Sądu Najwyższego z 21 listopada 2006 r., sygn. akt III CZP 92/2006).

Wypowiedzenie umowy najmu może być dokonane także przez czynność procesową, polegającą na wytoczeniu powództwa o wydanie przedmiotu najmu zawierającego w sobie wolę wypowiedzenia umowy najmu (uchwała SN z 11 września 1997 r., sygn. akt III CZP 39/97).

Wynika z niego, że umowę najmu zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć przed upływem okresu, na który została zawarta, ale tylko w wypadkach wskazanych w umowie. Nie wystarczy w umowie zamieścić postanowienia, że każda ze stron może ją wypowiedzieć. Trzeba dodatkowo wskazać, w jakich przypadkach takie wypowiedzenie może nastąpić. W przeciwnym razie samo ogólne sformułowanie o prawie wypowiedzenia umowy nie będzie dawało podstawy do wypowiedzenia umowy.

Jednak zgodnie z art. 672 Kodeksu cywilnego, „jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia”.

Powyższy przepis modyfikuje postanowienia art. 687 w odniesieniu do zwłoki najemcy w zapłacie czynszu najmu lokalu.

Podstawowa różnica sprowadza się do obowiązku wyznaczenia najemcy w piśmie uprzedzającym zamiar wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia dodatkowego, miesięcznego terminu na zapłatę zaległego czynszu.

Pozostawanie przez najemcę w zwłoce z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności uzasadnia dokonanie przez wynajmującego wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Uprawnienia takiego wynajmujący nie uzyskuje w razie zwłoki z zapłatą przez najemcę innych świadczeń wynikających z umowy najmu oraz w przypadku, gdy czynsz płatny jest jednorazowo.

Zwłoka za dwa pełne okresy płatności zachodzi zarówno wtedy, gdy najemca wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, w ogóle nie zapłacił czynszu za ten okres, jak i wówczas, gdy suma zaległego czynszu za czas dłuższy równa jest należności za dwa pełne okresy płatności, niekoniecznie następujące po sobie.

Kodeks cywilny nie przewiduje ograniczeń w zakresie wypowiadania umów najmu z zachowaniem terminów umownych – a w razie ich braku – ustawowych (art. 673). Dopuszczalne jest także rozwiązanie umów najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia w wypadkach określonych umową lub ustawą (art. 672), z tym że niespełnienie przesłanek takiego rozwiązania ma jedynie ten skutek, iż czas trwania umowy przedłuża się do upływu umownego lub ustawowego terminu wypowiedzenia (wyrok SA w Katowicach z 17 sierpnia 1994 r., sygn. akt I ACr 312/94).

Użycie w art. 672 pojęcia „zwłoka” wskazuje na to, że nie dotyczy on sytuacji, gdy najemca wprawdzie zalega z płatnością czynszu za dwa okresy, jednak zaległość ta wynika z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy umowa przewidywała zapłatę do rąk wynajmującego, ten zaś odmawia przyjęcia świadczenia) (A. Śmieja, Najem zawarty…, s. 55).

W tym miejscu można spróbować bronić się, że w Pana przypadku nie mamy do czynienia ze zwłoką, a jedynie opóźnieniem wynikającym nie z Pana winy, gdyż oczekiwał Pan aneksu do umowy (wzywał Pan, niestety jedynie ustnie, wynajmującego do zmiany umowy, a ponadto wynajmujący nie wiadomo czego zmniejszył czynsz najmu bez porozumienia z Panem). Orientując się w sytuacji, zapłacił Pan czynsz zgodnie z fakturami wystawionymi przez wynajmującego, a wbrew postanowieniom umowy.

Jednak generalnie działania wynajmującego było co do zasady poprawne, gdyż zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 14 maja 1999 r., sygn. akt I CKN 28/98 – „umowa zawarta na czas oznaczony nie może być rozwiązana przez wypowiedzenie, co a contrario wynika z art. 673 kc, niemniej najemca nie może się bronić nierozwiązywalnością umowy, najmu jeżeli zalega z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności”.

Jak już wspomniałem, temat zalegania z czynszem przy najmie lokalu (użytkowego czy też mieszkalnego) reguluje art. 687 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.”

Powyższy przepis więc liberalizuje na korzyść najemcy normę art. 672.

Wynajmujący powinien w przypadku najmu lokalu uprzedzić najemcę o wypowiedzeniu oraz udzielić mu dodatkowego miesięcznego terminu na uiszczenie zaległego czynszu. Jego brak powoduje nieskuteczność wypowiedzenia. Wypowiedzenie najmu może być dokonane w dowolnej formie.

Jak zaznaczył Sąd Najwyższy, „złożenie pozwu o eksmisję najemcy z lokalu niemieszkalnego wypełnia warunek uprzedzenia, co pozwala rozwiązać umowę bez wypowiedzenia” (wyrok SN z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II CSK 587/2010). Wtedy to sąd nie może oddalić tego powództwa, jeżeli stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy wskazuje, że pozwany mimo wyrażonej w pozwie woli powoda wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia i mimo upływu terminu miesięcznego od doręczenia mu pozwu nie zapłacił zaległego czynszu (zob. uchwała SN z dnia 22 lutego 1967 r., sygn. akt III CZP 113/66).

Także takie wypowiedzenia traktować należy jako uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia najmu po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu miesięcznego.

Podkreślano jednak, że dla zakończenia stosunku najmu wynajmujący będzie musiał po upływie miesięcznego terminu złożyć jeszcze jedno – tym razem w pełni skuteczne – wypowiedzenie najmu, art. 687 odróżnia bowiem oświadczenie uprzedzające o zamiarze natychmiastowego wypowiedzenia od samego wypowiedzenia. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym nie wymaga jednak zachowania żadnej formy szczególnej, wobec czego może znaleźć wyraz w każdym zachowaniu się wynajmującego, które w sposób dostateczny ujawnia wolę natychmiastowego zakończenia najmu (art. 60). Popieranie więc powództwa o eksmisję po upływie miesiąca może być uznane za definitywne wypowiedzenie najmu (por. wyrok SN z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt IV CSK 215/2010).

Art. 687 zdanie drugie Kodeksu cywilnego wprowadzający obowiązek wynajmującego udzielenia najemcy dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu ma na celu wyłącznie ochronę interesów najemcy. Wynika z niego jedynie zakaz ustalania krótszego od miesięcznego terminu dodatkowego do zapłaty zaległego czynszu. Interes najemcy będzie więc wystarczająco chroniony przez to, że wyłączy się możliwość rozwiązania umowy przed upływem miesiąca od uprzedzenia najemcy o zamiarze niezwłocznego wypowiedzenia najmu lokalu.

W sytuacji, w której powód złożył oświadczenie o niezwłocznym wypowiedzeniu umowy najmu bez dopełnienia obowiązku wyznaczenia dodatkowego terminu przewidzianego w art. 687 zdanie drugie, i zażądał zwrotu przedmiotu tej umowy, trzeba byłoby przyjąć, że uczynił zadość obowiązkowi uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia po bezskutecznym upływie dodatkowego miesięcznego terminu.

Jeżeli wtedy nie uregulowałby Pan zaległych świadczeń w ciągu miesiąca od złożenia Panu wspomnianego oświadczenia, to późniejsze działania powoda, łącznie z wniesieniem pozwu w niniejszej sprawie, w sposób dostateczny ujawniły jego wolę natychmiastowego rozwiązania umowy. Wypełniłaby się przesłanka do rozwiązania umowy. Pan jednak dokonał płatności niezwłocznie po wypowiedzeniu umowy i moim zdaniem nie było podstaw do wypowiedzenia umowy w takim wypadku.

Reasumując, w związku z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym i bez faktycznego zapoznania się z dokumentami sprawy, w oparciu o przedstawione przepisy prawa i poglądy orzecznictwa, stwierdzam, że wynajmujący nie miał prawa do wypowiedzenia Panu umowy bez terminów wypowiedzenia, opierając się jedynie na niezapłaceniu przez Pana za 2 okresy płatności. Co za tym idzie, wezwanie do zapłaty za cały okres do zakończenia umowy jest bezzasadne. Dla potwierdzenia moich słów proszę o przesłaniu umowy najmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa zawarta przez telefon

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogę odstąpić od umowy zawartej przez telefon? Zadzwoniła do mnie pani z firmy X. Zgodziłem się na przesłanie ankiety za pobraniem 300 zł, jednak nie odebrałem tej przesyłki. Czy mogę jej nie odbierać i czy umowa między nami jest zawarta? Czy nie odbierając przesyłki i nie płacąc za nią, nie narażam się na późniejszą windykację należności? Domyślam się, że faktura została już wystawiona. W czasie rozmowy pani z tej firmy nie informowała mnie o możliwościach odstąpienia od umowy.

Kupiłem auto z przekręconym licznikiem

Rok temu kupiliśmy samochód ciężarowy składający się z auta i przyczepy. Sprzedający deklarował przebieg ok. 540 tys. zł. Wziąłem samochód (bez przyczepy) do serwisu, celem sprawdzenia stanu. Serwis podał, jakie auto posiada wady, ale dokładnego przebiegu nie można było ustalić, ponieważ były dokonywane jakieś czynności w podzespołach odpowiadających za odczyt tych danych. Po 10 miesiącach użytkowania okazało się, że przyczepa jest w bardzo złym stanie, konieczny był generalny remont. Przeglądając ostatnio strony internetowe, natknąłem się na wcześniejszą ofertę sprzedawcy, od którego zakupiłem zestaw, z której wynika, że zakupiony zestaw ma przejechane 690 tys. km. Czyli doszło do „przekręcenia licznika” poprzez cofniecie go o blisko 150 tys. km. Czy jest szansa, aby pociągnąć do odpowiedzialności nieuczciwego sprzedawcę? Dodam, że auto zostało zakupione przez firmę leasingową, ja jestem użytkownikiem.

Wypłaty dla pracowników podwykonawcy

Mam firmę. Zatrudniłam podwykonawcę. Zachodzi podejrzenie, że podwykonawca może przywłaszczyć sobie pieniądze na wypłaty dla pracowników, ponieważ wiem, że z pierwszej przelanej przeze mnie transzy pieniędzy nie wszyscy pracownicy je otrzymali, a właścicielka tej firmy sama przyznała, że nie wszystkim zapłaci. Co w tej sytuacji mam zrobić? Obliguje mnie umowa z podwykonawcą, a z drugiej strony jest obawa o pracowników, którzy mogą nie otrzymać wynagrodzenia i zaczną upominać się o swoje pieniądze w mojej firmie.

Odmowa zapłaty za samochód sprzedany przez komis

Oddałem w komis mój samochód celem sprzedaży. Uzyskana cena to było 6900 zł, dla mnie miało być 6000 zł. Ze względu na reklamację stanu technicznego pojazdu zgłoszoną przez kupującego właściciel komisu odmawia mi wydania mojego zysku. W umowie sprzedaży komisu napisano, że komis nie ponosi odpowiedzialności za wady pojazdu. Co mam robić?

Wypowiedzenie umowy dostawcy telewizji satelitarnej

Czy mogę wypowiedzieć umowę dostawcy telewizji satelitarnej w trybie 3-miesięcznym? Otrzymałem od tej firmy informację, że zerwanie umowy grozi karą pieniężną. Czy wypowiedzenie to to samo co zerwanie umowy? Podpisana wcześniej umowa wygaśnie dopiero za rok.

Czy wzbogacenie się dożywotnika uzasadnia zmianę treści dożywocia?

Jestem 1,5 roku po rozwodzie, lecz nie po podziale majątku. Problem mamy z mieszkaniem, które przed 9 laty otrzymaliśmy (oboje) na mocy umowy dożywocia od wujka byłej żony. Jednak kilka tygodni temu zmarł serdeczny przyjaciel wujka, czyniąc go spadkobiercą. Zatem wujek odziedziczył spory majątek. Skoro jego sytuacja materialna znacząco się poprawiła, czy my z byłą żoną możemy odstąpić od umowy dożywocia, albo w jakiś sposób ją unieważnić? Czy prawo nie daje takiej możliwości i po prostu musimy do końca życia realizować zapisy umowy z wujkiem? Zapis w akcie dożywocia określa roczną kwotę dożywocia na 8500 zł a skapitalizowaną wartość dożywocia ze względu wtedy na wiek 65 lat (aktualnie wujek ma 74 lata) 64 540 zł.

Czy sprzedawca odpowiada za uszkodzenie przesyłki kurierskiej?

Prowadzę działalność gospodarczą – sklep z częściami do maszyn. Wysłałem do klienta zamówiony towar. Odbiorca odebrał przesyłkę, potwierdził odbiór bez zastrzeżeń i kurier odjechał. Jednak tego samego dnia klient zadzwonił i powiedział, że przedmiot jest uszkodzony. Sprawa została zgłoszona do przewoźnika, protokół został spisany następnego dnia. Wiem z doświadczenia, że reklamacja nie zostanie uznana, ponieważ klient podpisał odbiór przesyłki bez zastrzeżeń. Klient wysłał mi protokół komisyjnego otworzenia przesyłki i zeznania 3 świadków, którzy widzieli, że towar był uszkodzony. Powiedział, że nie ureguluje faktury, bo to mój problem. Co należy zrobić, żeby odzyskać pieniądze bez konieczności pójścia do sądu?

Zarzut wadliwie wykonanego dzieła i żądanie zwrotu części zapłaty

Przed 4 miesiącami moja firma zrealizowała w ramach umowy o dzieło usługę w postaci wykonania detali z materiału powierzonego. Teraz zamawiający żąda zwrotu części zapłaty z tytułu wadliwie wykonanego dzieła, mimo że po odebraniu detali nie wnosił żadnych zastrzeżeń do wykonania. Uważam, że klient powinien mnie niezwłocznie po użyciu moich części poinformować o swoich zastrzeżeniach, bo teraz nie jest dla mnie wiarygodny. Jak to wygląda od strony prawnej? Jaki jest zakres mojej ewentualnej odpowiedzialności?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »