Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać przywłaszczone pieniądze przez znajomą

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-06

Przed ok. 4 miesiącami osobiście przekazałam mojej znajomej znaczną kwotę pieniędzy z prośbą o spłatę w ratach całości mojego kredytu bankowego. Z tą kobietą od wielu lat łączyły mnie dobre stosunki i nie miałam powodu, aby jej nie ufać. Jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim i taka pomoc bardzo mi odpowiadała. Znajoma wpłaciła dwie raty, ale trzeciej już nie, musiałam sama ją zapłacić, bo upłynął termin. Kontakt z tą panią się urwał, na moje telefony nie odpowiada. Tydzień temu wysłałam na jej ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wezwanie do oddania moich pieniędzy, jednak do dzisiaj nie ma żadnej reakcji z jej strony. Wygląda na to, że znajoma przywłaszczyła sobie pieniądze, zamiast spłacić mój kredyt. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

W tej sytuacji może Pani skorzystać z dwóch dróg – karnej bądź cywilnej, albo obu jednocześnie. Proszę jednak pamiętać, że zawsze będzie trzeba udowodnić przekazanie tych pieniędzy znajomej.

Jeśli chodzi o drogę karną, to wyjaśniam, iż mogło dojść w tej sytuacji to popełnienia przestępstwa przywłaszczenia, o jakim mowa w art. 284 Kodeksu karnego (K.k.). Cytuję poniżej pełne brzmienie tego przepisu:

Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak definiuje się to w orzecznictwie, przywłaszczeniem w rozumieniu Kodeksu karnego jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie rzeczą ruchomą znajdującą się w posiadaniu sprawcy przez włączenie jej do swego majątku i powiększenie w ten sposób swojego stanu posiadania lub stanu posiadania innej osoby albo wykonywanie w inny sposób w stosunku do rzeczy ruchomej uprawnień właścicielskich, bądź też przeznaczenie jej na cel inny niż przekazanie właścicielowi (por. wyrok SN z 6 stycznia 1978 r., V KR 197/77 i wyrok SA w Lublinie z 3 grudnia 1998 r., II Aka 176/98).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wyjaśnię jeszcze, że posiadanie rzeczy przez przywłaszczającego przed dokonaniem przywłaszczenia odróżnia przestępstwo przywłaszczenia od przestępstwa kradzieży. W przypadku przywłaszczenia nie dochodzi bowiem do zaboru rzeczy, a więc do bezprawnego wyjęcia jej spod władztwa osoby uprawnionej i objęciu we władanie przez sprawcę. Różnica między przestępstwem kradzieży a przestępstwem przywłaszczenia polega na tym, że sprawca kradzieży zabiera z posiadania innej osoby cudzą rzecz ruchomą w celu przywłaszczenia, natomiast sprawca przestępstwa przywłaszczenia przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub cudze prawo majątkowe, które nie zostało mu powierzone, jednakże znalazło się już w jego legalnym, nie bezprawnym, posiadaniu (por. wyrok SN z 4 sierpnia 1978 roku).

O zamiarze przywłaszczenia może świadczyć odmowa zwrotu cudzej rzeczy, zaprzeczenie jej posiadania, sprzedaż lub darowanie innej osobie, przerobienie rzeczy itp. Rzeczą w rozumieniu tego przepisu jest także pieniądz.

W celu uruchomienia procedury karnej winna Pani złożyć wniosek do prokuratury, najlepiej tej, w okręgu której przebywa obecnie Pani znajoma. Być może, jak prokuratura wezwie ją na przesłuchanie, znajoma się wystraszy i odda resztę pieniędzy.

Druga możliwość to postępowanie cywilne, czyli powództwo o zwrot przekazanej tej Pani kwoty.

Z opisu wynika, że część pieniędzy została przekazana na 2 raty pożyczki, a część niestety nie, więc o tę kwotę mogłaby Pani pozwać znajomą przed sądem.

Niestety wiąże się to z koniecznością poniesienia opłat sądowych w wysokości 5% od dochodzonej pozwem sumy i niestety musi Pani także znać adres tej Pani, bo jednym z koniecznych elementów pozwu jest wskazanie adresu zamieszkania pozwanego.

Umowę łączącą Panią i znajomą zakwalifikowałabym jako nieodpłatną umowę o zlecenie, świadczenie usługi – myślę, że na Pani korzyść działa to, że znajoma zapłaciła 2 raty.

Ewentualnie jeszcze mogę podpowiedzieć, aby zleciła Pani napisanie i wysłanie pisma z żądaniem zwrotu prawnikowi, bo często to wystarcza, aby ktoś się wystraszył procesów i odpowiedzialności i pieniądze zwrócił. W takim przypadku oczywiście moglibyśmy takie pismo przygotować.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »