Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inny odcień płytek z drugiego zamówienia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-04-21

Domawiałem w sklepie 2 opakowania płytek o pewnym odcieniu, po tygodniu dostałem płytki o odcieniu innym. Zgłosiłem ten fakt w sklepie i poinformowano mnie, że fabryka nie miała w odcieniu przeze mnie zamówionym, tylko przysłała najbardziej zbliżony, mało tego, poinformowano mnie, że to ryzyko klienta i powinienem był się z tym liczyć, że mogę dostać w innym odcieniu, niż zamawiałem, i nikt nie poinformował mnie o możliwości zwrotu. W tym samym dniu położyłem brakujące płytki, ponieważ musiałem skończyć podłogi. Sprawa jednak nie dawała mi spokoju, więc zadzwoniłem do producenta. Okazało się, że zawsze zamówienia potwierdza sklep. W końcu w sklepie pozwolono mi oddać płytki, ale na to już za późno. Czy coś mogę w tej kwestii zadziałać?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

W relacjach kupujący–sprzedawca można mówić o 2 grupach roszczeń, tj. roszczeniach z rękojmi i odszkodowawczych.

W ramach rękojmi sprzedawca odpowiada za wadę rzeczy. Zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

W mojej praktyce zawodowej zdarzył mi się przypadek, w którym odmienny od zamówionego kolor – dokładnie kamienia użytego na wykonanie schodów zewnętrznych – został uznany za wadę rzeczy, gdyż klientka dokładnie określała, jaki ma być kolor kamienia, a zamontowano kamień odbiegający kolorystyką.

Oczywiście wszystko zależy od okoliczności, tj. uzgodnień stron, ale myślę, że także w Pana przypadku można uznać inny kolor płytek za ich wadę fizyczną.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z końcem ubiegłego roku wprowadzono do kodeksu cywilnego nowy przepis art. 5611 dotyczący wad rzeczy zamontowanych, który w całości Panu zacytuję:

„§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej”.

Z przepisu nie wynika, czy demontażu musi dokonać sprzedawca, czy kupujący, jest to przepis nowy i brak jest szerszych wypowiedzi komentatorów w tym temacie, nie wydano także żadnych publikowanych w programach prawniczych orzeczeń sądu, więc nie mogę Panu odnieść się ani do praktyki, ani dorobku sądów.

W mojej jednak ocenie, skoro przepis nie mówi wyraźnie np. o montażu sprzedawcy, to znaczy, że regulacje te mają zastosowanie bez względu na to, kto towar montował i na czyj to odbyło się koszt. Liczy się tylko istnienie wady rzeczy.

Na szczęście dla Pana jako konsumenta nowelizacji ustawy wprowadziła jeszcze jedno korzystne dla Pana rozwiązanie, mianowicie jest to art. 557 § 2, który mówi, że gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument. Piszę o tym dlatego, że Pan wiedział o wadzie w chwili odbioru płytek i kiedyś sprzedawca w ten sposób mógłby się uwolnić od odpowiedzialności, obecnie już nie.

Wspomnę tylko ogólnie o roszczeniu odszkodowawczym, które też Panu przysługuje ale jest znacznie trudniejsze w dochodzeniu bo musi Pan udowodnić szkodę (tu jest to o tyle trudne, że chodzi tylko o wygląd płytek więc pojawia się problem z wyceną).

Tym niemniej wyjaśnię, ze podstawą tego roszczenia jest art. 471 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Każda zatem nienależycie wykonana umowy, w tym także umowa sprzedaży może rodzić obowiązek odszkodowawczy.

Łatwiej jednak udowodnić jest wadę niż szkodę. Proszę zatem negocjować ze sklepem jakieś satysfakcjonujące rozwiązanie, bo sądzę, że demontaż podłogi nie wchodzi w grę, ale zawsze można obniżyć np. cenę tych płytek. Życzę Panu pomyślności w załatwieniu tej sprawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »