Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z zakupu samochodu i odstąpić od umowy kupna-sprzedaży

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-02-18

Dnia 28.01.2018 podpisałem umowę o kupnie sprzedaży samochodu z komisem. Wpłaciłem zadatek w wysokości 1000 zł. Otrzymałem faktury proforma do zapłaty w terminie do 7.02.2018. Po wpłacie ustalonej w umowie kwoty miałem odebrać auto. Po zakończeniu oględzin samochodu zadeklarowałem sprawdzenia samochodu w europejskim banku informacji i po uzyskaniu tych danych zamierzałem wpłacić ustaloną kwotę i odebrać samochód. Sprzedawca ne posiadał książki serwisowej auta i informacji o historii samochodu. Sprawdziłem samochód po numerze VIN i okazało się, że auto było zakupione na terenie Niemiec z poważną szkodą o wartości powyżej 10000 euro. W tej sytuacji postanowiłem zrezygnować z kupna samochodu i odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. Co w tej sytuacji mam czynić? Zgłosiłem odstąpienie telefonicznie, kazali w tym celu zgłosić się osobiście.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

W opisanym przez Pana przypadku zastosowanie mogą znaleźć przepisy dotyczące wad oświadczeń woli. Wszystko zależy jednak od tego, czy został Pan poinformowany przez sprzedawcę że auto jest bezwypadkowe bądź ewentualnie że nie przeprowadzano w nim większych napraw. Uprawnienie takie wynika z art. 84 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

Z przekazanych przez Pana informacji wynika, że salon deklarował pełna informacje na temat auta, jednak pominął tak istotnym aspekt jak wystąpienie poważnej szkody. W takim razie zasadnym wydaje się złożenie do salonu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, w oparciu o cytowany przepis. Nie budzi bowiem wątpliwości, że gdyby nie działał Pan pod wpływem błędu w kwestii bezwypadkowości samochodu, nie zawarłby Pan umowy. A co za tym idzie, mamy do czynienia z tzw. błędem istotnym, o którym mowa w § 2. Nie budzi także wątpliwości, że błąd wywołany został przez salon, a co za tym idzie – uchylenie się od jego skutków prawnych jest dopuszczalne. Należy zwrócić uwagę, że sprzedawca teoretycznie nie musiał nawet zdawać sobie sprawy, że auto było poważnie uszkodzone, jeśli tylko zadeklarował, że było inaczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jednocześnie odradzam zwykłe odstąpienie od umowy, ponieważ w takim przypadku wpłacony zadatek przepadnie. Mówi o tym przepis art. 394 Kodeksu cywilnego:

                                                 

„§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony”.

Reasumując, jeśli został Pan wprowadzony przez sprzedawcę (choćby nieświadomie) w błąd co do bezwypadkowości samochody, to najlepszym wyjściem jest złożenie przez Pana oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, z powołaniem na cytowany przepis art. 84 Kodeksu cywilnego – zawarta umowa uważana będzie za niebyłą (czyli tak jakby nigdy do niej nie doszło), a sprzedawca będzie musiał zwrócić wpłacony zadatek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »