Nietypowa umowa kupna-sprzedaży samochodu

• Autor: Wioleta Biel

Chcę kupić używany samochód. Mam jednak problem, ponieważ nie dysponuję na dzień dzisiejszy całą gotówką i dlatego zaproponowałem sprzedawcy prywatnemu taki układ, że wpłacę mu 50% wartości samochodu, a pozostałą część zapłacę w ratach. Auto będzie stać u sprzedawcy dopóki nie zapłacę całości. Sprzedawca zaproponował spisać umowę z takim zapisem, że dopóki nie uzyska całości należności samochód nie będzie do mnie należał. Mam obawy dotyczące tej nietypowej umowy kupna sprzedaży samochodu. Jakie byłoby najlepsze wyjście w tej sytuacji i jak się zabezpieczyć??

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nietypowa umowa kupna-sprzedaży samochodu

Jak rozumiem, ma Pan zamiar zakupić samochód od osoby fizycznej. Płatność za samochód będzie rozłożona w czasie. Do momentu uiszczenia całości kwoty samochód nadal ma być własnością sprzedawcy. Rozumiem, że chce Pan dowiedzieć się, jak zabezpieczyć swoje interesy i jak prawidłowo zabezpieczyć się przed ewentualnym działaniem na Pana niekorzyść.

Umowa kupna–sprzedaży samochodu

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego, sporządzając umowę, strony ją zawierające mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Niezbędnym elementem zawieranej umowy jest określenie ceny, jaką kupujący musi zapłacić w zamian za nabycie towaru. Jest to postanowienie istotne, a w przypadku sprzedaży ratalnej konieczne jest również wskazanie sposobu zapłaty określonej ceny. W tym przypadku jest ona płacona w ratach. W samej treści umowy strony oznaczają liczbę rat oraz termin ich płatności. Przy tym nie ma znaczenia na ile rat została rozłożona spłata całkowitej ceny. Zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą regulować kwestie przejścia własności przedmiotu. Sprzedawca może zastrzec własność przedmiotu do momentu zapłaty całości kwoty przez kupującego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 30 stycznia 2013 roku (sygn. akt: I ACa 1149/12) takie zastrzeżenie może nastąpić tylko w drodze umowy stron, a nie na podstawie jednostronnego oświadczenia woli.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zabezpieczenie w umowie interesów kupującego i sprzedającego

W stanie faktycznym, jaki Pan opisuje, należałoby więc skonstruować umowę kupna–sprzedaży w taki sposób, żeby nie tylko zabezpieczyła interesy sprzedawcy, ale także Pana jako kupującego. Skoro sprzedawca chce zastrzec własność rzeczy może Pan zaproponować zastrzeżenie własności, ale połączone z wydaniem jej Panu. Taką możliwość przewiduje art. 590 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku do umowy należałoby wprowadzić np. taki zapis: „Przedmiot sprzedaży zostaje wydany Kupującemu z zastrzeżeniem, że do momentu uiszczenia całości ceny pozostaje on własnością Sprzedającego”. W razie sprzedaży z zastrzeżeniem własności do momentu zapłaty (ziszczenia się warunku) kupujący jest tylko posiadaczem zależnym cudzej rzeczy. Traci to uprawnienie w wyniku zwłoki w zapłacie ceny. Sprzedawca może żądać odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jego decyzja skierowana będzie na odebranie rzeczy kupującemu i odstąpienie od umowy sprzedaży. Po ziszczeniu się warunku (zapłacie ceny) kupujący automatycznie uzyskuje prawo własności przedmiotu sprzedaży.

Jeżeli sprzedający nie zgodzi się na takie rozwiązanie, może Pan zaproponować wprowadzenie do umowy zapisu o tym, że sprzedający jest zobowiązany nie oddawać do używania i nie sprzedawać przedmiotu umowy na rzecz innej osoby niż kupujący. Warto byłoby zawrzeć w umowie także zapis precyzujący termin wydania samochodu. Będzie to stanowiło kolejną gwarancję na Pana rzecz.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioleta Biel

O autorze: Wioleta Biel

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12310). Od 6 lat związana z doradztwem biznesowym dla największych spółek w Polsce. Doradza w zakresie prawa podatkowego, prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, międzynarodowej optymalizacji podatkowej, planowaniu podatkowym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Na swoim koncie ma liczne publikacje z zakresu zarówno polskiego, jak i zagranicznego systemu podatkowego. Pracuje w języku polskim i angielskim.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »