Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nietypowa umowa kupna sprzedaży samochodu

Wioleta Biel • Opublikowane: 2019-02-08

Chcę kupić używany samochód. Mam jednak problem, ponieważ nie dysponuję na dzień dzisiejszy całą gotówką i dlatego zaproponowałem sprzedawcy prywatnemu taki układ, że wpłacę mu 50% wartości samochodu, a pozostałą część zapłacę w ratach. Auto będzie stać u sprzedawcy dopóki nie zapłacę całości. Sprzedawca zaproponował spisać umowę z takim zapisem, że dopóki nie uzyska całości należności samochód nie będzie do mnie należał. Mam obawy dotyczące tej nietypowej umowy kupna sprzedaży samochodu. Jakie byłoby najlepsze wyjście w tej sytuacji i jak się zabezpieczyć??

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Jak rozumiem ma Pan zamiar zakupić samochód od osoby fizycznej. Płatność za samochód będzie rozłożona w czasie. Do momentu uiszczenia całości kwoty samochód nadal ma być własnością sprzedawcy. Rozumiem, że chce Pan dowiedzieć się, jak zabezpieczyć swoje interesy i jak prawidłowo zabezpieczyć się przed ewentualnym działaniem na Pana niekorzyść.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego, sporządzając umowę, strony ją zawierające mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Niezbędnym elementem zawieranej umowy jest określenie ceny, jaką kupujący musi zapłacić w zamian za nabycie towaru. Jest to postanowienie istotne, a w przypadku sprzedaży ratalnej konieczne jest również wskazanie sposobu zapłaty określonej ceny. W tym przypadku jest ona płacona w ratach. W samej treści umowy strony oznaczają liczbę rat oraz termin ich płatności. Przy tym nie ma znaczenia na ile rat została rozłożona spłata całkowitej ceny. Zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą regulować kwestie przejścia własności przedmiotu. Sprzedawca może zastrzec własność przedmiotu do momentu zapłaty całości kwoty przez kupującego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 30 stycznia 2013 roku (sygn. akt: I ACa 1149/12) takie zastrzeżenie może nastąpić tylko w drodze umowy stron, a nie na podstawie jednostronnego oświadczenia woli.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W stanie faktycznym, jaki Pan opisuje, należałoby więc skonstruować umowę kupna sprzedaży w taki sposób, żeby nie tylko zabezpieczyła interesy sprzedawcy, ale także Pana jako kupującego. Skoro sprzedawca chce zastrzec własność rzeczy może Pan zaproponować zastrzeżenie własności, ale połączone z wydaniem jej Panu. Taką możliwość przewiduje art. 590 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku do umowy należałoby wprowadzić np. taki zapis: „Przedmiot sprzedaży zostaje wydany Kupującemu z zastrzeżeniem, że do momentu uiszczenia całości ceny pozostaje on własnością Sprzedającego”. W razie sprzedaży z zastrzeżeniem własności do momentu zapłaty (ziszczenia się warunku) kupujący jest tylko posiadaczem zależnym cudzej rzeczy. Traci to uprawnienie w wyniku zwłoki w zapłacie ceny. Sprzedawca może żądać odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jego decyzja skierowana będzie na odebranie rzeczy kupującemu i odstąpienie od umowy sprzedaży. Po ziszczeniu się warunku (zapłacie ceny) kupujący automatycznie uzyskuje prawo własności przedmiotu sprzedaży.

Jeżeli sprzedający nie zgodzi się na takie rozwiązanie, może Pan zaproponować wprowadzenie do umowy zapisu o tym, że sprzedający jest zobowiązany nie oddawać do używania i nie sprzedawać przedmiotu umowy na rzecz innej osoby niż kupujący. Warto byłoby zawrzeć w umowie także zapis precyzujący termin wydania samochodu. Będzie to stanowiło kolejną gwarancję na Pana rzecz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »