Reklamacja ułożenia kostki

• Data: 2023-09-20 • Autor: Katarzyna Bereda

Wykonałem klientowi usługę ułożenie kostki na materiale klienta. Klient po ułożeniu kostki zapłacił po zatwierdzeniu usługi i prawidłowo wykonanej usłudze. Po zakończeniu prac klient pomimo informacji z mojej stronie, żeby nie wjeżdżał na świeżo ułożoną kostkę, zaczął zwozić materiały ciężkimi samochodami. Zrobiły się tzw. koleiny, które miały prawo wystąpić po wjechaniu na świeżo ułożoną kostkę. Klient tłumaczył się, że to moja wina i że muszę to poprawić. Kostkę poprawiłem, natomiast znowu wystąpiła podobna sytuacja, gdzie również nie zastosował się do mojej prośby. Po dłuższym czasie klient się odezwał, że kostka jest do poprawy. On chciał jednak jak najniższych kosztów, dlatego pojawiają się problemy. Co mogę zrobić z tym tematem, z reklamacją ułożenia kostki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja ułożenia kostki

Umowa o dzieło

Zawarta między Państwem umowa – nawet ustna – to umowa o dzieło. Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zamawiający zaś zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia”. Wynagrodzenie stanowi element przedmiotowo istotny umowy o dzieło – jest to więc umowa zawsze odpłatna.

Nieuznanie reklamacji przez wykonawcę

Zgodnie natomiast z art. 641:

„§ 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył.

§ 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła”.

Wobec tego, jak Pan widzi, jeżeli poinformował Pan inwestora o wadliwości podłoża i problemami z tym związanymi – jego roszczenie o dalsze naprawy oraz roszczenie z tytułu rękojmi nie jest zasadne i to powinien Pan wskazać. Oczywiście dla bezpieczeństwa powinien Pan posiadać umowę z taką adnotacją – jeżeli jednak Pan jej nie posiada, nie jest to okoliczność stracona – może Pan dalej się na nią powoływać.

Proszę bowiem zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 5561:

„§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Wobec tego, jeżeli w sposób należyty wykonał Pan umowę, a ewentualne zawinienie leży po stronie inwestora, to jego roszczenie jest niezasadne i tak powinien Pan odpowiedzieć”.

Dla celów dowodowych, proponuję aby w formie pisemnej odpowiedział Pan inwestorowi, iż roszczenie nie jest zasadne – powołując się na wskazane okoliczności i przedstawione powyżej przepisy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »