Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot samochodu wziętego w leasing z usterkami

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-14

Rok temu kupiłem samochód w saloonie. Samochód został zakupiony na firmę za pośrednictwem leasingu. Od początku użytkowania występują te same usterki. Serwis nie umie tego naprawić. Czy mogę liczyć na zwrot samochodu wziętego w leasing?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy

Jak rozumiem, chciałby Pan od umowy odstąpić, zwrócić auto do salonu i otrzymać zwrot ceny jego zakupu. Generalnie, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, sprzedawca odpowiada wobec kupującego z tego tytułu w ramach rękojmi i może żądać obniżenia ceny zakupu w stosunku do istniejących wad albo od umowy odstąpić albo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. W Pana przypadku jednakże rzecz komplikuje w znacznym stopniu leasing tego auta. Istotą umowy jest bowiem to, że to leasingodawca jest właścicielem auta, a Pan jako leasingobiorca ma jedynie prawo do jej używania z opcją późniejszego zakupu. Z tego też względu nieco inaczej są ukształtowane zasady rękojmi. Przytoczę Panu na początek art. 7098 Kodeksu cywilnego, regulujący kwestie rękojmi przedmiotu leasingu:

„§ 1. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

§ 2. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą.

§ 3. Wykonanie przez korzystającego uprawnień określonych w § 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 4. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

§ 5. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą”.

Proszę zwrócić uwagę, że o ile przechodzą na Pana roszczenia dotyczące żądania naprawy, o tyle niestety, ale akurat od umowy nie może Pan odstąpić, może to zrobić jedynie leasingodawca, więc ewentualnie to w jego kierunku powinien Pan kierować prośby o odstąpienie od umowy.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn.akt II CSK 81/07, w którym sąd stwierdził, iż „przeniesienie uprawnień z rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu leasingu, z wyjątkiem odstąpienia od umowy sprzedaży na leasingobiorcę oznacza zarazem, że ten ostatni ma obowiązek – niezależnie od tego z jakich uprawnień korzysta lub ma zamiar korzystać - zawiadomić sprzedawcę przedmiotu leasingu o jego wadzie (art. 563 § 1 KC). Zawiadomienie warunkuje korzystanie z jakichkolwiek uprawnień. Bierność leasingobiorcy – brak zawiadomienia uniemożliwia skuteczne odstąpienie przez leasingodawcę od umowy sprzedaży. W tym stanie rzeczy zaniechanie przez leasingodawcę złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży nie stanowi uchybienia w wykonywaniu jego zobowiązania względem leasingobiorcy”.

Jednakże zwracam uwagę też na fakt, że w myśl przepisów obowiązujących w 2014 roku, które mają nadal zastosowanie do umów zawartych w tamtym czasie, konkretnie zgodnie z art. 5681 Kodeksu cywilnego  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, chyba że sprzedawca wadę podstępnie zataił, czyli po prostu wiedział o wadzie auta i ją ukrył, dlatego niestety obawiam się, że odstąpienie od umowy przez leasingodawcę może być niemożliwe z powodu upływu okresu rękojmi. Wydaje się, że w tej sytuacji pozostaje naprawa w ramach gwarancji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »