Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki we współwłasności - współwłaściciel nie chce sprzedaży ani podziału

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-09-09

Mąż chce zakupić działkę, która graniczy z naszą. Nasza jest wąska – 14 m, a metraż 5000 m x 2. Po zakupie i połączeniu tych dwóch działek można by było podzielić je na mniejsze. Problem jest taki, że działka, którą chcemy kupić, ma 2 współwłaścicieli. Jeden chce nam odsprzedać swoje udziały, a drugi jest temu przeciwny. Czy po zakupie, kiedy będziemy już nowymi współwłaścicielami, jest szansa na podział – zniesienie współwłasności? Czy jest szansa, aby zakupiona działka, która ma szerokość 22 m, została w przyszłości podzielona po długości, aby połączyła się z naszą? Konfliktowy współwłaściciel obstaje przy swoim: nie chce sprzedaży ani podziału. Obawiam się, że utopimy pieniądze, a sprawa będzie się ciągnęła latami. Czy jest jakieś rozwiązanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli Pani mąż zakupi udziały w nieruchomości, stanie się jej współwłaścicielem na takiej samej zasadzie, jak ich dotychczasowy współwłaściciel. W kontekście opisanego problemu wyjaśniam zatem, że art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Sposoby zniesienia współwłasności są dwa: albo w formie aktu notarialnego, ale tu potrzeba konsensusu obu współwłaścicieli, co wydaje się na ten moment raczej niemożliwe, albo w drodze orzeczenia sądowego. W tym celu trzeba niestety złożyć wniosek o zniesienie współwłasności do sądu i tu słuszne są Pani obawy – będzie trzeba dość długo czekać na rozstrzygnięcie sądu. Rok, dwa lata to w takich przypadkach standardowy czas oczekiwania, ponieważ zakładam, że będzie spór co do samego sposobu zniesienia współwłasności i co do wartości nieruchomości, a zatem będzie konieczność angażowania dwóch biegłych sądowych, geodety i rzeczoznawcy majątkowego.

Jeżeli natomiast chodzi o sposób podziału – następuje on z uwzględnieniem treści art. 211 K.c., który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Generalnie sposoby podziału są trzy:

  • podział fizyczny na mniejsze działki,
  • przyznanie na własność działki z obowiązkiem spłaty drugiego ze współwłaścicieli
  • sprzedaż w drodze licytacji publicznej i podział uzyskanej sumy.

Priorytet ma pierwszy sposób, ale zasadą jest, że podział musi być możliwy, czyli np. zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, działki wydzielone muszą mieć dostęp do drogi publicznej. Może to być także niemożliwe z uwagi na fakt, że podział działek doprowadziłby do ich bezsensownego rozdrobnienia, co spowodowałoby utratę ich wartość i brak możliwości wykorzystania np. na cele budowlane, jeżeli taki ma charakter działka. Działka, o której Pani pisze, jest dość wąska, więc obawiam się, że podział można by uznać za bezcelowy, chyba że nie tylko Państwo, ale i drugi współwłaściciel mógłby wydzieloną część przyłączyć do sąsiadującej działki.

Poza tym, jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 listopada 2001 r., III CKN 1439/00, zniesienie współwłasności przez podział nieruchomości jest niedopuszczalne, choć fizyczny jej podział byłby możliwy, w sytuacji gdy podział nieruchomości doprowadziłby do powstania dwóch działek, z których jedna byłaby znacznie mniej użyteczna i znacznie mniej wartościowa niż druga, a nadto nie miałaby dostępu do drogi publicznej, a ustanowienie dla niej służebności takiej drogi przez drugą działkę byłoby praktycznie niemożliwe z uwagi na ostry konflikt stron.

Tak więc niestety ale nie mogę Pani zagwarantować (choć oczywiście nie wykluczam), że sąd podzieliłby działkę na dwie mniejsze, a nie np. przyznałby ją jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty drugiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Likwidacja przedawnionej hipoteki

W księdze wieczystej jest wpisana hipoteka z tytułu nabycia budynków, jestem już trzecim z kolei właścicielem budynków. Nie zostały zapłacone...

 

Współwłasność domu z partnerem, jak wyodrębnić swoją cześć?

Kupiłam dom z moim partnerem po połowie udziałów. Podczas podpisania aktu notarialnego notariusz zapomniał zapytać o akt rozwodu pana X, więc nie...

 

Problem z zakupem mieszkania, które jest współwłasnością spadkową

Zależy mi na nabyciu mieszkania, co do którego brak jest uregulowania spadkowego. Jedna osoba posiada 3/4 udziału w spadku – sprawa przeprowadzona...

 

Jak wydzierżawić część działki we współwłasności?

Jak wydzierżawić część działki we współwłasności?

Na wyodrębnionej działce gruntu położony jest niezabudowany parking, w którym 30 właścicieli ma współwłasność ułamkową (1/30). Część działki...

Kompostownik sąsiada umiejscowiony przy granicy działki

Kompostownik sąsiada umiejscowiony przy granicy działki

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik o wymiarach ok. 3 x 2m w granicy działki. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Wiem, że są odpowiednie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »