Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umocowanie komornika do depozytu sądowego

Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-05-12

Jak powinno wyglądać „umocowanie” komornika do depozytu sądowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Przy czym komornik skorzysta z tego umocowania również wtedy, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, a równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Jak Pani słusznie zauważyła, przepisy prawa nie przewidują obowiązującego formularza umocowania dla komornika do podejmowania sumy złożonej przez dłużnika na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

Wydaje się więc, że umocowanie to jest pełnomocnictwem materialnoprawnym (art. 98 Kodeksu cywilnego). Jednocześnie jest to pełnomocnictwo szczególne, gdyż obejmuje umocowanie do czynności precyzyjnie określonych w art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pełnomocnictwo to powinno dokładnie określać czynność, do jakiej umocowany jest komornik („niniejszym upoważniam Komornika Sądowego XX, do …”), tj. podejmowanie sumy złożonej przez mocodawcę na rachunku depozytowym Ministra Finansów, o której mowa w art.  883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (warto powołać się na ww. przepis Kodeksu).

Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać:

  • wskazanie osoby mocodawcy (czyli dłużnika), w tym imienia i nazwiska, danych adresowych,
  • wskazanie danych komornika sądowego, jak również sygnatury postępowania egzekucyjnego,
  • datę sporządzenia,
  • podpis mocodawcy.

Wskazanie sygnatury postępowania egzekucyjnego będzie wystarczające, nie jest więc konieczne wprowadzanie informacji dotyczących przelewu. Co najwyżej w pełnomocnictwie można określić wysokość wpłaconej kwoty.

Ustawa nie wymaga żadnej szczególnej formy dla tego pełnomocnictwa, jednakże dla celów dowodowych powinno być ono sporządzone na piśmie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wspólne konto bankowe po ubezwłasnowolnieniu

Mam wspólne konto bankowe z siostrą, która prawdopodobnie zostanie ubezwłasnowolnia – z takim wnioskiem do sądu wystąpiła druga siostra...

 

Wykonanie przez gminę drogi na prywatnym terenie

Wykonanie przez gminę drogi na prywatnym terenie

Kilkanaście lat temu podzieliłem działkę rolną na działki budowlane i je sprzedałem. W 2015 r. gmina na moim terenie wykonała drogę asfaltową...

Jak uniknąć kłopotów ze współwłasnością samochodu?

Mam pytanie odnośnie współwłasności samochodu. Chcemy z mężem kupić samochód i uniknąć ewentualnych problemów ze sprzedażą po śmierci...

 

Parkowanie przez sąsiada TIR-a pod oknem

Mam problem z sąsiadem, który parkuje TIR-a - samochód ciężarowy z naczepą niemal pod moim oknem. Owszem, na swojej posesji, ale tylko 6 m od...

 

Pełnomocnik przetrzymuje moje pieniądze odzyskane od dłużnika, co robić?

Przed paru laty udzieliłem pełnomocnictwa procesowego pewnej kancelarii prawnej. Sprawa zakończyła się sukcesem i sąd wydał nakaz zapłaty...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »