Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umocowanie komornika do depozytu sądowego

Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-05-12

Jak powinno wyglądać „umocowanie” komornika do depozytu sądowego?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Przy czym komornik skorzysta z tego umocowania również wtedy, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, a równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Jak Pani słusznie zauważyła, przepisy prawa nie przewidują obowiązującego formularza umocowania dla komornika do podejmowania sumy złożonej przez dłużnika na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

Wydaje się więc, że umocowanie to jest pełnomocnictwem materialnoprawnym (art. 98 Kodeksu cywilnego). Jednocześnie jest to pełnomocnictwo szczególne, gdyż obejmuje umocowanie do czynności precyzyjnie określonych w art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pełnomocnictwo to powinno dokładnie określać czynność, do jakiej umocowany jest komornik („niniejszym upoważniam Komornika Sądowego XX, do …”), tj. podejmowanie sumy złożonej przez mocodawcę na rachunku depozytowym Ministra Finansów, o której mowa w art.  883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (warto powołać się na ww. przepis Kodeksu).

Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać:

  • wskazanie osoby mocodawcy (czyli dłużnika), w tym imienia i nazwiska, danych adresowych,
  • wskazanie danych komornika sądowego, jak również sygnatury postępowania egzekucyjnego,
  • datę sporządzenia,
  • podpis mocodawcy.

Wskazanie sygnatury postępowania egzekucyjnego będzie wystarczające, nie jest więc konieczne wprowadzanie informacji dotyczących przelewu. Co najwyżej w pełnomocnictwie można określić wysokość wpłaconej kwoty.

Ustawa nie wymaga żadnej szczególnej formy dla tego pełnomocnictwa, jednakże dla celów dowodowych powinno być ono sporządzone na piśmie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »