Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnik przetrzymuje moje pieniądze odzyskane od dłużnika, co robić?

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-04-09

Przed paru laty udzieliłem pełnomocnictwa procesowego pewnej kancelarii prawnej. Sprawa zakończyła się sukcesem i sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i opatrzył klauzulą wykonalności. Dłużnik jednak ukrywał się i nie płacił. W tym roku postanowiłem ponowić próbę i pełnomocnik zwrócił się do komornika, który zajął konto bankowe dłużnika i odzyskał znaczną część długu. Bez zbędnej zwłoki komornik, półtora miesiąca temu, przelał środki na konto bankowe mojego pełnomocnika. W tym samym czasie dłużnik zaskarżył czynności komornika do sądu. Zgodnie z prawem komornik zawiesił egzekucję do czasu rozpoznania przez sąd. Ja o odzyskanych środkach dowiedziałem się przypadkiem od dłużnika. Przez cały ten czas pełnomocnik przetrzymuje środki i mi ich nie zwraca. Tydzień temu wezwałem go pisemnie do dokonania przelewu na moje konto – bez rezultatu. Telefony nic nie dają. Co powinienem zrobić? Czy odwołać pełnomocnictwo? Czy pełnomocnik może przetrzymywać pieniądze na swoim koncie bankowym pod pretekstem zawieszenia egzekucji komorniczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja, w jakiej się Pan znalazł, jest niewątpliwie trudna, gdyż nie może Pan otrzymać pieniędzy, które się Panu należą i których pełnomocnik nie ma prawa przetrzymywać. W związku z tym niewątpliwie ma Pan prawo domagać się ich zwrotu i istnieją prawne sposoby, aby je odzyskać.

Brakuje mi jednej informacji – jaki konkretnie zawód wykonuje ten pełnomocnik, czy jest to radca prawny, czy adwokat. Co prawda, przepisy są podobne, ale w każdym przypadku występuje inna podstawa prawna. Niezależnie od tego, adwokat czy radca prawny to zawód zaufania publicznego, osoba, do której przychodzą ludzie z zaufaniem, aby pomogła im wyjść z kłopotów i takie zachowanie, jakie Pan opisuje, są niedopuszczalne.

Przede wszystkim, zgodnie z § 6 Kodeksu etyki – celem wykonywania zawodu adwokata jest ochrona interesów klienta. Bardzo istotne jest, że adwokat powinien wykonywać swoje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością (§ 8). Jest to szczególnie ważne dla klientów, którzy mu zaufali, wierząc, że należycie poprowadzi ich interesy. Z kolei, zgodnie z art. 8 Kodeksu etyki radcy prawnego – radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Zgodnie z art. 37 ust. 5 Kodeksu etyki radcy prawnego – radca prawny obowiązany jest na życzenie klienta, niezwłocznie wydać środki klienta, znajdujące się w jego posiadaniu. Podobnie powinien zachować się adwokat.

Niewątpliwie takie zachowanie stanowi uchybienie zasad etyki zawodowej i w związku z tym zasadne byłoby zwrócenie się do Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych z prośbą o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Jest duża szansa, że groźba kary dyscyplinarnej skłoni Pańskiego pełnomocnika do zwrotu nienależnie przetrzymywanych pieniędzy. Nie musi Pan wskazywać konkretnie podstawy prawnej, wystarczy opis sytuacji, przedstawienie posiadanych dokumentów, a już rzecznik dyscyplinarny powinien wszcząć postępowanie.

Oprócz tego ma Pan jak najbardziej prawo do wszczęcia procesu cywilnego i domagania się w nim zwrotu środków wraz z odsetkami. Tutaj przypadek jest ewidentny, więc nie powinno być problemów, choć oczywiście może to potrwać i niestety nigdy nie ma 100% gwarancji co do tego, jaki zapadnie wyrok, choć w mojej ocenie nie powinno być w tej sprawie problemów.

Ma Pan jak najbardziej prawo do odwołania pełnomocnictwa, nie musi mieć Pan nawet takich podstaw, jednakże w tym przypadku jest to jak najbardziej uzasadniony powód. Byłoby to wręcz wskazane, aby wysłać cofnięcie pełnomocnictwa wraz z żądaniem zwrotu tego dokumentu, wszelkich dokumentów w sprawie oraz pieniędzy. Można w nim zawrzeć informację o tym, iż zachowanie pełnomocnika jest niezgodne z zasadami etyki, w związku z czym, jeśli nadal nie zwróci pieniędzy, konieczne stanie się złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz pozwu do sądu.

Dodatkowo należy zauważyć, iż czyn pełnomocnika może wyczerpywać znamiona przestępstwa przywłaszczenia opisanego w art. 284 § 1 lub 2 Kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią – kto przywłaszcza cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a kto przywłaszcza powierzoną sobie cudzą rzecz, podlega już karze pozbawienia wolności do lat 5. Istnieją naprawdę silne podstawy by uznać, że doszło do popełnienia takiego przestępstwa i jeśli Pan jest zdecydowany, może Pan złożyć zawiadomienie o popełnieniu takiego przestępstwa. To jest najsilniejszy środek przeciwko pełnomocnikowi i zarazem może najskuteczniejsza sankcja, której groźba skłoni go do zwrotu pieniędzy. Zarazem mogłoby to dla niego oznaczać koniec wykonywania zawodu, więc tym bardziej jest szansa, że skłoni go to do odpowiedniego zachowania, jeśli nie da się w inny sposób. Należy również zaznaczyć, iż istnieje możliwość wnioskowania o przyznanie zwrotu pieniędzy również właśnie w postępowaniu karnym, a więc nie ma potrzeby wytaczania odrębnych postępowań.

Tak więc ma Pan szerokie możliwości działania i to do Pana należy wybór. Można zacząć od postępowania dyscyplinarnego, jako „łagodniejszego” a zarazem prostszego do przeprowadzenia, prawdopodobnie też szybszego – może to wystarczy, aby odzyskał Pan pieniądze. Jeśli nie, to ma Pan również do dyspozycji proces cywilny lub wszczęcie postępowania karnego.

Przetrzymywanie Pańskich pieniędzy z powodu zawieszenia egzekucji komorniczej jest również wątpliwe. Mogłoby być usprawiedliwienie, ale Pan powinien zostać o tym zawiadomiony – oficjalnie, więc to też jest poważny zarzut. Pełnomocnik powinien być szczególnie skrupulatny w kwestiach finansowych i w takich wątpliwych sytuacjach najlepiej przekazać je do depozytu sądowego, jeśli nie wiadomo, czy będą musiały być zwrócone dłużnikowi. Ta sprawa niewątpliwie powinna zostać wyjaśniona, więc warto właśnie zwrócić się do samorządu zawodowego, a rzecznicy dyscyplinarni podejmą postępowanie. Pełnomocnik nie powinien przetrzymywać Pańskich pieniędzy bez poinformowania Pana o tym, co się z nimi dzieje i dlaczego. Tak więc musi to zostać wyjaśnione, a pieniądze powinny trafić do Pana, chyba że jest to w tej sytuacji niedopuszczalne (nie wiadomo dokładnie, co się w sprawie dzieje, więc trudno się jednoznacznie tu rozstrzygać).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umocowanie komornika do depozytu sądowego

Jak powinno wyglądać „umocowanie” komornika do depozytu sądowego?

 

Dożywotnia służebność mieszkania w konkubinacie

Jestem w konkubinacie od kilku lat. Razem z partnerem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. Partner chce w najbliższym czasie...

 

Czy mąż może wyrzucić mnie ze wspólnego mieszkania?

Mąż powiedział, że wyrzuci mnie z mieszkania, bo go zdradziłam. Mieszkanie mamy własnościowe i jestem jego właścicielem wraz z mężem. Czy...

 

Głośne prace remontowo-budowlane

Głośne prace remontowo-budowlane

Chciałbym zasięgnąć porady dotyczącej głośnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych po godzinie 17-tej. Z tego co się orientuję nie można wiercić...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »